farma nadciśnienie: inhibitory konwertazy angiotensyny i inne

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Podział inhibitorów ACE ze względu na cechy farmakokinetyki
  • działające bezpośrednio:
  • kaptopryl (do szybkiego obniżenia RR, nie ma efektu 1-go przejścia, poprawia nastrój, rzadko stosowany)
  • alacepryl,
  • moweltypryl
  • prekursory leków
  • benazepryl
  • chinapryl,
  • cylazapryl
  • enalapryl
  • fozynopryl, peryndopryl, ramipryl, trandolapryl
 2. podział za względu na powinowactwo do tkankowej i krążącej frakcji ACE
  • inhibitory osoczowe
  • hamują głównie krążącą frakcję ACE
  • wskazania: nadciśnienie, niewydolność
  • kaptopryl, enalapryl, cylazapryl, benazepryl
  • inhibitory tkankowe
  • wysoce lipofilne, penetrują do tkanek i hamują układy ACE
  • wskazania: ch.n.s. zapobeganie powikłąniom cukrzycy
  • chinapryl, fozynopryl, peryndopryl, ramipryl, trandolapryl
 3. Działanie inh ACE
  • zmniejszają stężenie naczynioskurczowej angiotensyny II
  • zwiększają st. bradykininy, która powoduje wzrost produkcji tlenku azotu (działania plejotropowe)
  • powodują cofanie się przerostu lewej komory
  • korzystne u pacjentow z cukrzycą insulinozależną i białkomoczem, po zawale i z niewydolnością serca
  • poprawiają tolerancję węglowodanów i profil lipidowy
 4. Przeciwwskazania do stosowania inh ACE
  • zwężenie tętnic nerkowych
  • autoimunologiczne choroby nerek
  • ciężka niewydolność nerek
  • neutropenie
  • ciąża
 5. Działania niepożądane inh ACE
  • duży spadek ciśnienia po pierwszej dawce
  • suchy kaszel
  • obrzęk Quinckego
  • zaburzenia smaku
  • pokrzywka alergiczna
  • neutropenia
  • hiperkaliemia
  • białkomocz
  • niewydolność nerek
  • działanie teratogenne na płód
 6. Zasady dawkowania inh ACE
  • najpierw mała dawka, potem zwiększać
  • nie można ich łączyć z solami potasowymi lub lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
  • podczas leczenia należy badać stężenie i klirens kreatyniny
 7. Sartany - blokery rec angiotensynowego typu 1 (AT1)
  • losartan
  • walsartan
  • irbesartan
  • epro
  • telmi (dat ju low mi!)
  • kande
  • olme
  • zastosowanie kliniczne jak inh ACE, ale silniejsze i bezpieczniejsze
  • stosowane w leczeniu zespołu metabolicznego
 8. Inh reniny (RAAS)
  • Aliskiren, Enalkiren - toksyna grzechotnika
  • T1/2 28 godz., naczczo, wydalane z żółcią i moczem
  • zwiększa ryzyko chorób nerek, udaru
  • drastyczne spadki ciśnienia
  • nie łączyć z sartanami i ACE
  • działa bardzo silnie i wycofany
 9. B-adrenolityki (B-blokery)
  • I generacja- nieselektywne, blokujące oba podtypy receptorów B, np. propranolol
  • II gen. - kardioselektywne, np, acebutolol
  • III gen. - wielofunkcyjne, łączą właściwości blokownia receptorów B z działaniem rozszerzającym naczynia o różnych mechanizmach, np. labetalol
  • zmniejszają ryzyko udaru
  • skutki uboczne: zwiększają oporność na insulinę ze wzrostem ryzyka rozwoju cukrzycy
  • niewskazane: angina Printzmetala, choroby płuc, cukrzyca, hiperlipidemia, kaszel
 10. a- adrenolityki (a-blokery)
  • rozszerzają tętnice obwodowe
  • terazosyna, doksazosyna, prazosyna
  • korzystne zmiany w lipidach osocza
  • zalecane w hiperlipdemii, upośledzonej tolerancji glukozy, rozroście prostaty
  • najgroźniejsze powikłanie - hipotonia ortostatyczna
 11. Urapidil
  • stosowany doraźnie
  • pobudza receptory 5-HT
  • nie daje odruchowej tachykardii
  • działania niepożądane: zawroty, bóle głowy, nudności, wymioty, duszność
 12. inne
  • nikorandil - rozszerza naczynia żylne i tętnicze - agonista kanałów potasowych
  • minoksidil - agonista kanałów potasowych, rozszerza tętnice, też na porost włosów
  • dihydralazyna - spazmolityk bezpośredni - zwiotczenie mięśni naczyń
  • działąnia niepożądane:
  • spadki ciśnienia
  • odruchowa tachykardia
  • zatrzymanie sodu i wody w ustroju
 13. leczenie
  • najpierw małe dawki
  • zmiana leku z jednej grupy na inny, jeżeli chory źle reaguje
  • lepiej dodać inny lek niż zwiększyć dawkę
  • stosujemy leki długodziałające (żeby przyjmować raz dziennie)
 14. populacje szczególne
  • kobiety w ciąży: szybki spadek -nifedypina (bloker kanału wapniowego), dihydralazyna; przewlekle B-bloker, metyldopa, ant. k. wapn
  • NIE inh ACE i antagoniści angiotensyny - teratogenne
  • Przebyty zawał: B-bloker, iACE, NIE moczopędne
  • Choroby nerek: nie moczopędne
  • Cukrzyca: iACE - zwalniają postęp retinopatii i nefropatii
 15. zamienianie
  • B-bloker - diuretyk
  • diuretyk tiazydowy - diuretyk pętlowy
 16. zalecane połączenia lekowe
  • diuretyk +iACE
  • diuretyk + ARB
  • iACE + ant. wapnia
  • ARB + ant. wapnia
 17. Leczenie doraźne
  • urapidyl
  • nitroprusydek sodu - bezpośredni donor tlenku azotu
  • fenoldopam - agonista receptorów dopaminowych D1 i słaby antagonista receptorów a2-adrenergicznych
  • dihydralazyna
  • nitrogliceryna
  • esmolol-szczególnie w rozwarstwieniu aorty
 18. leki stosowane podjęzykowo
  • kaptopryl - inh konw ang
  • klonidyna - hamuje centra naczynioruchowe w ośr ukł nerw.
  • nifedypina - bloker kanału Ca
Author:
Maja
ID:
248127
Card Set:
farma nadciśnienie: inhibitory konwertazy angiotensyny i inne
Updated:
2013-12-07 17:59:21
Tags:
inhibitory konwertazy angiotensyny inne
Folders:

Description:
inhibitory konwertazy angiotensyny
Show Answers: