2. Times change

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. barbed wire
  szögesdrót, drótakadály
 2. tank trap
  tankcsapda
 3. ingenuity
  találékonyság, fortély
 4. prevailed
  dominál, érvényesül
 5. travel restriction
  utazási korlátozás
 6. compacted earth
  tömörített föld
 7. crumble
  omlik, szétmorzsol
 8. marauding
  • fosztogatás
  • rabló portyázás
 9. bustling
  • fontoskodás
  • sürgölődő
 10. spring up
  • kinő
  • keletkezik
 11. imposing structure
  hatásos szerkesztés
 12. northernmost latitude
  legészakibb szélesség
 13. manned
  őrt állt
 14. numerous turrets
  • számos tornyocska
  • bástya
 15. series of forts
  erődsorozat
 16. fascinating glimpse
  megragadó pillantás
 17. patrolled
  járőröző
 18. designate
  (ki)jelöl
 19. members of a guild
  céhtagok
 20. toll on
  • úthasználati díj
  • vám
 21. dismantling sections
  egyes szakaszok szétszedése
 22. maintenance
  karbantarás
 23. dwindle
  meggyendül
 24. dank limestone
  nyirkos mészkő
 25. chipped stone
  pattintott kő
 26. unearthed
  • kiás
  • exhumál
 27. pile of debris
  törmelékhalom
 28. sifted through
  átrostált
 29. spear point
  • dárdahegy
  • lándzsahegy
 30. artefact
  (tárgyi) lelet
 31. presumably
  feltehetőleg
 32. lodged
  fekvő
 33. indigenous
  őshonos
 34. conjecutre
  • sejtés
  • feltevés
 35. southward
  • dél felé
  • déli irányban
 36. ice sheet
  jég lap
 37. footslogging journey
  • kitartó utazás
  • (lábkoptató?)
 38. millenniums prior
  évezredekkel korábbi
 39. long trek
  hosszú vándorlás
 40. back up
  • támogat
  • segít
 41. descent
  • származás
  • lejtő
 42. concurs
  • egybeesik
  • megegyezik
 43. imply a navigable coastline
  magában foglal egy hajózható partvonalat
 44. sea-faring humans
 45. coastal-migration scenario
  parti áttelepítési forgatókönyv
 46. render
  • ad
  • nyújt
 47. exploration
  • kutatás
  • feltárás
 48. submerge
  lenyom, lesüllyeszt
 49. retrieved
  helyrehozott
 50. hunting blade
  vadászpenge
 51. decay
  hanyatlás, bomlás, pusztulás
 52. a real windfall
  valódi váratlan szerencse
 53. shovel
  lapát
 54. sufficient
  elegendő
 55. evaluate
  értékel
 56. shifted
  eltolódott
 57. intrigued
  érdekel, izgat
 58. distinct possibility
  határozott lehetőség
 59. conceivably
  elképzelhetően
 60. obsolete
  elavul, ósdi
 61. curvy
  görbe
 62. perky
  huncut, csintalan
 63. cut-out(s)
  kivágott
 64. proposed
  • előterjesztett
  • tervezett
 65. executives
  vezetők
 66. all-male
  minden férfi
 67. breast
  szívügy
 68. acquired
  szerzett
 69. notably
  különösen
 70. shapely
  • arányos
  • formás
 71. unattainable
  elérhetetlen
 72. presenting
  átnyújtás
 73. was bothered by
  bosszantva lenni vmi által
 74. puffy
  • puffadt
  • dagadt
 75. jousting
  lovagi torna
 76. cookery
  • főzés
  • szakácsművészet
 77. craft
  kézműipar
 78. day out
  szabadnap
 79. help out
  kisegít
 80. committee
  bizottság
 81. failed to
  nem sikerült
 82. tedious
  • unalmas
  • fárasztó
 83. unimpressed
  • közönyös
  • hatás nélkül maradt
 84. turn up
  megjelenik
 85. nowhere
  • sehol
  • sehova
 86. disgusted
  felháborodott
 87. resort to sg
  folyamodik vmihez
 88. further measures
  további intézkedések
 89. wide range
  széles körű
 90. appropriate
  célravezető
 91. attendance
  jelenlét
 92. standard
  minőség
 93. distance
  távolság
 94. insight
  bepillantás
 95. deterrent
  • intő példa
  • elrettentés
 96. flee
  menekül
 97. were lifted
  megszűnt
 98. property development
  ingatlanfejlesztés
 99. outer space
  világűr
 100. repressive
  elnyomó
 101. keep out
  • kizár
  • távol tart
 102. evolved
  kialakult
 103. imposing
  hatásos
 104. vulnerable
  gyenge
 105. ranks alongside
  besorol vmi közé
 106. throughout their lenght
  teljes hosszukban
 107. acted
  funkcionált
 108. footpath
  gyalogút
 109. association
  egyesület
 110. set about restoring
  nekilátott helyreállítani
 111. confident
  bízik
 112. rejection
  • el-
  • visszautasítás
 113. approve
  jóváhagy
 114. voiced
  • kifejez
  • kimondott
 115. subject to
  kitesz valaminek
 116. insufficient
  • elégtelen
  • hiányos
 117. afterwards
  • azután
  • később
 118. tune
  hangnem
 119. tyre
  • autógumi
  • gumiabroncs
 120. pace
  • iram
  • gyorsaság
 121. lever
  • emelő
  • kar
 122. alter
  • változik
  • módosul
 123. adjust
  • igazodik
  • szabályoz
  • beállít
 124. transfer
  • áttétel
  • átvitel
 125. convert
  • áttér
  • átvált
  • átalakít
 126. modify
  • enyhít
  • módosít
 127. terrain
  • terep
  • terület
 128. amend
  • javul
  • helyesbít
 129. league match
  bajnoki mérkőzés
 130. muck
  trágya
 131. unwitting
  • véletlen
  • akaratlan
 132. loins
  (l)ágyék
 133. chase
  • üldözés
  • hajtóvadászat
 134. submerge
  • elmerül
  • lemerül
 135. Fraught
  • Telve
  • Teli
 136. Hostility
  Rosszindulat
 137. Taunting
  • Gúny
  • Csúfolódás
 138. Contribution
  Közreműködés
 139. Unaware of
  • Nem tud
  • nincs tudatában
 140. Exemplify
  • Példáz
  • szemléltet
 141. Impact
  • Hatás
  • befolyás
 142. Feasible
  • Alkalmas
  • lehetséges
 143. Education cut
  Oktatási részek?
 144. Subtly
  Finoman
 145. Lever
  • Emelő
  • Fogantyú
 146. String of shops
  Üzletlánc
 147. Revoltingly
  • Undorítóan
  • felháborítóan
 148. Increasingly
  Egyre inkább
 149. Car chase
  Autós üldözés
 150. Squeeze down
  Befurakszik
 151. Curler
  • Hajcsavaró
  • Sütővas
 152. Ordeal
  • Megpróbáltatás
  • Próbakő
 153. Avid
  • Mohó
  • kapzsi
 154. Acclaimed
  Elismert
 155. Rocketed overnight
  Ugrásszerűen egyik napról a másikra
 156. Conscience
  • Lelkiismeret
  • tudat
 157. Deter
  • Elriaszt
  • elrettent
 158. Awkward
  • Kellemetlen
  • kínos
 159. Flick
  Fricskáz
 160. Extract
  • Eltávolít
  • kivon
  • kihúz
 161. Prompted to
  Indíttatva érzi magát, hogy
 162. Admission
  Belépti díj
 163. Pricey
  Drága
 164. Rep
  Képviselő
 165. Cheeky
  • Szemtelen
  • pimasz
 166. Bear in mind
  • Észben
  • emlékezetben tart
 167. Sea bed
  Tengerfenék
 168. Brass band
  Rezesbanda
Author:
Bogiwombat
ID:
248249
Card Set:
2. Times change
Updated:
2014-04-11 19:12:16
Tags:
Ready CAE
Folders:
CAE
Description:
English
Show Answers: