Family

The flashcards below were created by user Ania on FreezingBlue Flashcards.

 1. Czarna owca w rodzinie
  black sheep of the family
 2. (Daleki) krewny
  (distant) relative
 3. Ojciec chrzestny
  godfather
 4. Matka chrzestna
  godmother
 5. Stryjeczna / cioteczna babka
  great-aunt
 6. Stryjeczny / cioteczny dziadek
  great-uncle
 7. Brat przyrodni
  half-brother
 8. Siostra przyrodnia
  half-sister
 9. Przyszły mąż
  husband-to-be
 10. Teściowie / krewni żony/męża
  in-laws
 11. Bratanek / siostrzeniec
  nephew
 12. Najbliższy krewny
  next of kin
 13. Bratanica / siostrzenica
  niece
 14. Potomstwo
  offspring
 15. Jedynak
  only child
 16. Rodzeństwo
  siblings
 17. Rozpieszczone dziecko
  Spoilt child
 18. Małżonek / małżonka
  spouse
 19. Przybrany brat
  stepbrother
 20. Ojczym
  stepfather
 21. Macocha
  Stepmother
 22. Przybrana siostra
  stepsister
 23. Przyszła żona
  wife-to-be
 24. Nastolatek / nastolatka
  adolescent
 25. Wiek dojrzewania
  adolescence
 26. Rodzice adopcyjni
  adoptive parents
 27. Rodzice biologiczni
  biological parents
 28. Rozbity dom
  broken home
 29. Dom dziecka
  children's home
 30. Para żyjąca w konkubinacie
  cohabiting couple
 31. Zmuszać dzieci (do zrobienia czegoś)
  Compel children (to do sth)
 32. Rodzina wielopokoleniowa
  extended family
 33. Pracodawcy przyjaźni rodzinie
  family-friendly employers
 34. Przybrani rodzice
  foster parents
 35. Szalone tempo życia
  frenetic pace of life
 36. Obowiązki, zajęcia domowe
  household chores
 37. Godzić pracę z życiem domowym
  juggle work and home life
 38. Zostawić dzieci samym sobie
  leave the children to their own devices
 39. Kochająca rodzina
  loving family
 40. Rodzina dwupokoleniowa
  nuclear family
 41. Nadzorować zachowanie dzieci
  police children's behaviour
 42. Wychowywać dziecko
  raise/bring up a child
 43. Buntować się
  rebel
 44. Para tej samej płci
  same-sex couple
 45. Samotny rodzic
  single parent
 46. Wychowanie
  upbringing
 47. Obciążenie rodzinnego budżetu
  a strain on the family budget
 48. Alimenty dla żony/męża
  alimony
 49. Żywiciel rodziny
  breadwinner
 50. Alimenty na dziecko
  child maintenance
 51. Ubezpieczenie na życie
  life insurance
 52. Kieszonkowe
  pocket money
 53. Utrzymywać rodzinę
  • provide for one's family
  • support one's family
 54. Samowystarczalny, niezależny
  self-reliant
 55. Testament
  will
 56. Drużba
  best man
 57. Bukiet (kwiatów)
  bouquet (of flowers)
 58. Panna młoda
  bride
 59. Druhna
  bridesmaid
 60. Ślub kościelny
  church wedding
 61. Ślub cywilny
  civil wedding
 62. Narzeczony
  fiancé
 63. Narzeczona
  fiancée
 64. Jechać w podróż poślubną
  go on honeymoon
 65. Pan młody
  groom
 66. Miesiąc miodowy
  honeymoon
 67. Nowożeńcy
  newlyweds
 68. Oświadczyć się (komuś)
  propose (to sb)
 69. Urzędnik urzędu stanu cywilnego
  registrar
 70. Urząd stanu cywilnego
  registry office
 71. Welon
  veil
 72. Ceremonia zaślubin
  wedding ceremony
 73. Wesele
  wedding reception
 74. Obrączka ślubna
  wedding ring/band
 75. Tradycyjny ślub
  white wedding
 76. Chrzest
  baptism / christening
 77. Narodziny
  birth
 78. Łóżeczko dziecięce
  cot
 79. Kobieta w ciąży
  expectant mother
 80. Poród
  labour
 81. Ubrania ciążowe
  maternity clothes
 82. Oddział położniczy
  maternity ward
 83. Położna
  midwife
 84. Pieluszka
  nappy
Author:
Ania
ID:
248634
Card Set:
Family
Updated:
2013-11-24 11:37:00
Tags:
English
Folders:

Description:
Słówka
Show Answers: