8. Business and money

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. teljesen, egészen
  Entirely
 2. kézlenyomat
  Handprint
 3. haszon
  Gain
 4. eleven, fürge eszű
  Rattling
 5. szünet, eláll
  Cease
 6. lezár
  befejez
  Conclude
 7. csalás
  megtévesztés
  Deceit
 8. trükkös csalás
  Trickery
 9. képesség
  adottság
  Capability
 10. teljes
  egész
  ép
  entire
 11. teljesen
  őszintén
  egyenes
  Downright
 12. alkudozik
  civakodik
  Haggle
 13. dugipénz
  félretett pénzecske
  Nest-egg
 14. jutalék
  Commission
 15. kiadás
  költség
  Expenditure
 16. gazdaságos
  zsugori
  Thrifty
 17. adós
  tartozik
  Owe
 18. kereseti érdekeltség?
  Earns interest
 19. előleg
  foglaló
  Down payment
 20. havi részletekben
  Monthly instalments
 21. üzleti vállalkozás
  Business venture
 22. Tőkeszerzési lehetőségek
  Raise capital
 23. adóbevallás
  adó visszatérítés
  • Tax return
  • tax refund
 24. támogatás odaítélése?
  Awarded a grant
 25. segély
  támogatás (pénzbeli, állami, fegyveres)
  Subsidy
 26. hoz
  Fetch
 27. kivesz
  felvesz
  Withdraw
 28. értékes
  megfizethetetlen
  Priceless
 29. értékel
  becsül
  Appreciate
 30. értékcsökken(és)
  Fallen in value
 31. egy vagyont hoz
  Come into a fortune
 32. elbocsátott
  Made redundant
 33. a korai nyugdíjba vonulásra minősített
  Qualified for early retirement
 34. virágzik az üzlet
  Konjunktúra
  • Business is booming
  • booming
 35. csődöt mond
  Declared bankrupt
 36. okosan beruházni
  make a wise investment
 37. számla-jóváírás
  Account in credit
 38. igény
  reklamáció
  claim
 39. alap; tőke
  állampapírok
  fund
 40. erősen
  határozottan
  firmly
 41. igyekezet
  törekvés
  erőfeszítés
  endeavour
 42. hátrány
  nehézség
  inconvenience
 43. folytat
  képvisel
  maintain
 44. programindítás
  sietség
  dispatching
 45. idősáv
  time slot
 46. számláz
  invoice
 47. folytat
  fenntart
  keep up
 48. enged
  elvisz
  take off
 49. jóakarat
  vevőkör
  jó üzleti kapcsolatok
  goodwill
 50. elhatároz
  szándék
  resolve to
Author:
Bogiwombat
ID:
248659
Card Set:
8. Business and money
Updated:
2013-12-13 11:10:33
Tags:
Michael Vince Advanced
Folders:

Description:
English
Show Answers: