irregular_verbs.txt

The flashcards below were created by user onurkarakas on FreezingBlue Flashcards.

  • author "Irregular verbs"
  • tags "Irregular verbs"
  • description ""
  • fileName "irregular_verbs"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • awake
  • awoke (uyanmak)
 1. be
  was, were (olmak)
 2. beat
  beat (vurmak)
 3. become
  became (olmak)
 4. begin
  began (başlamak)
 5. bend
  bent (bükmek)
 6. bet
  bet (bahse girmek)
 7. bid
  bid (emretmek)
 8. bite
  bit (ısırmak)
 9. blow
  blew (esmek)
 10. break
  broke (kırmak)
 11. bring
  brought (getirmek)
 12. broadcast
  broadcast (yayımlamak)
 13. build
  built (inşa etmek)
 14. burst
  burst (patlamak)
 15. burn
  burned/burnt (yakmak)
 16. buy
  bought (satın almak)
 17. catch
  caught (yakalamak)
 18. choose
  chose (seçmek)
 19. come
  came (gelmek)
 20. cost
  cost (değer biçmek)
 21. creep
  crept (emeklemek)
 22. cut
  cut (kesmek)
 23. deal
  dealt (anlaşmak)
 24. dig
  dug (kazmak)
 25. do
  did (yapmak)
 26. draw
  drew (çekmek)
 27. dream
  dreamed/dreamt (rüya görmek)
 28. drive
  drove (sürmek)
 29. drink
  drank (içmek)
 30. eat
  ate (yemek yemek)
 31. fall
  fell (düşmek)
 32. feed
  fed (beslemek)
 33. feel
  felt (hissetmek)
 34. fight
  fought (dövüşmek)
 35. find
  found (bulmak)
 36. flee
  fled (firar etmek)
 37. fly
  flew (uçmak)
 38. forbid
  forbade (yasaklamak)
 39. forget
  forgot (unutmak)
 40. forgive
  forgave (affetmek)
 41. freeze
  froze (donmak)
 42. get
  got (elde etmek)
 43. give
  gave (vermek)
 44. go
  went (gitmek)
 45. grow
  grew (büyümek)
 46. hang
  hung (asmak)
 47. have
  had (sahip olmak)
 48. hear
  heard (duymak)
 49. hide
  hid (saklamak)
 50. hit
  hit (vurmak)
 51. hold
  held (tutmak)
 52. hurt
  hurt (yaralanmak)
 53. keep
  kept (saklamak)
 54. know
  knew (bilmek)
 55. lay
  laid (yaymak)
 56. lead
  led (rehberlik etmek)
 57. learn
  learned/learnt (öğretmek)
 58. leave
  left (ayrılmak)
 59. lend
  lent (ödünç vermek)
 60. let
  let (izin vermek)
 61. lie
  lay (yalan söylemek)
 62. lose
  lost (kaybetmek)
 63. make
  made (yapmak)
 64. mean
  meant (anlamına gelmek)
 65. meet
  met (buluşmak)
 66. pay
  paid (ödemek)
 67. put
  put (koymak)
 68. read
  read (okumak)
 69. ride
  rode (binmek)
 70. ring
  rang (çalmak)
 71. rise
  rose (yükselmek)
 72. run
  ran (koşmak)
 73. say
  said (söylemek)
 74. see
  saw (görmek)
 75. sell
  sold (satmak)
 76. send
  sent (göndermek)
 77. show
  showed (göstermek)
 78. shut
  shut (kapamak)
 79. sing
  sang (şarkı söylemek)
 80. sit
  sat (oturmak)
 81. sleep
  slept (uyumak)
 82. speak
  spoke (konuşmak)
 83. spend
  spent (harcamak)
 84. stand
  stood (ayakta durmak)
 85. swim
  swam (yüzmek)
 86. take
  took (almak)
 87. teach
  taught (öğretmek)
 88. tear
  tore (yırtmak)
 89. tell
  told (anlatmak)
 90. think
  thought (düşünmek)
 91. throw
  threw (fırlatmak)
 92. understand
  understood (anlamak)
 93. wake
  woke (uyanmak)
 94. wear
  wore (giymek)
 95. win
  won (kazanmak)
 96. write
  wrote (yazmak)
Author:
onurkarakas
ID:
248770
Card Set:
irregular_verbs.txt
Updated:
2013-11-24 12:58:58
Tags:
irregular verbs
Folders:

Description:
irreguler verbs
Show Answers: