Gillar dy reklamfilm?, mål 1, page 110 & 113

The flashcards below were created by user firedg on FreezingBlue Flashcards.

 1. I think that ...
  Jag tycker att ...
 2. fun / boring (como adjectivo)
  fun / boring (como advervio)

  divertidos (advervio)
  aburridos (advervio)
  • rolig  [²r'o:lig] / tråkig [²tr'å:kig] (como adjectivo)
  • roligt  [²r'o:lit] / tråkigt [²tr'å:kit] (como advervio)

  • roliga
  • tråkiga
 3. ... only because ...
  ... bara för att ...
 4. never, sometimes, always
  • aldrig, ibland, alltid
  • [²'al:drig]
 5. I like ...
  • Jag gillar ...
  • [²j'il:ar]
 6. cool
  kul
 7. I change the channel
  • Jag byter kanal
  • [b'y:ter]
 8. He normally bikes.
  • Han brukar cykla.
  • [²s'yk:lar]
 9. Åker du buss i dag? (kort svar)
  • Ja, det gör jag. /de ior io/
  • Nej, det gör jag inte.
 10. A- Det är så kallt.
  B- Yes, it is really.
  • Ja, det är det verkligen.
  • det är det  =  /de:de/
 11. It is   <<for sure>>   minus ten.
  • Det är   <<säkert>>   tio minus.
  • [s'ä:ker_t]
 12. It is very slippery.
  • Det är mycket halt.
  • [hal:t]
 13. It is very ...
  It is a little ...
  It is too ...
  • Det är mycket ...
  • Det är lite ...
  • Det är för ...
 14. väldigt [²v'el:di(k)t] = ???
  mycket
Author
ID
248841
Card Set
Gillar dy reklamfilm?, mål 1, page 110 & 113
Description
From my text book
Updated
Show Answers