Learningtobefree

The flashcards below were created by user HanChris on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvordan er film opbygget?
  Indstilling, scener og sekvens.
 2. Hvilke indstillinger kan et billede have?
  Supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær og ultranær.
 3. Hvordan beskriver man dybden i billedet?
  Forgrund, mellemgrund og baggrund.
 4. Hvordan ses et motiv i fugleperspektiv?
  Oppefra ned.
 5. Hvordan ses et motiv i frøperspektiv?
  Nedefra op.
 6. Når motivet ses i lige linje fra kameraet kaldes det?
  Normalperspektiv.
 7. Hvad kalder man det, når kameraet bevæger sig fra side til side?
  Panorering.
 8. Hvilken effekt har kontinuitetsklipning?
  Den skaber sammenhæng i tid og sted.
 9. Hvilke tre (3) kategorier kan personerne i en film opdeles i?
  • Hovedpersoner
  • Bipersoner
  • Statister
 10. Hvad er en indirekte beskrivelse af en person? Giv eksempler på områder...
  Replikker, meninger, bevægelser og handlinger.
 11. Ord, der beskriver det indre miljø? - Giv eksempler.
  Religion, meninger, livssyn og opdragelsesmetoder.
 12. Hvilken betydning har klipperytmen?
  Den formidler en bestemt stemning.
 13. Hvad er real-lyd?
  Lyd, der er optaget sammen med billedet.
 14. Hvad er lyd-effekter?
  Effektlyd er lyd, der forstærker eller forklarer det, vi ser.
 15. Hvad er voice over?
  Voice-over svarer til en fortællerstemme.
 16. Hvad er speak?
  I dokumentarfilm og i tv-udsendelser kaldes en fortællerstemme speak.
 17. Hvad er en lineær film?
  En lineær film har en klar begyndelse, en bestemt rækkefølge af scener og sekvenser.
 18. Hvad forstås ved en cirkulær film?
  Rækkefølgen af scener og sekvenser er ikke fortalt efter en lige tidslinje. Filmen slutter, hvor den begyndte.
 19. Hvad er en films præmis?
  Filmens tema.
 20. Hvad menes med udtrykket ”Kill Your Darlings”?
  Kill Your Darlings: Hvis noget ikke gør historien bedre, skal det væk.
 21. Hvad betyder 'Show It – Don’t Tell It'?
  'Show It, Don’t Tell It' betyder, at man i sin film viser, hvad en person mener, føler, tror eller gør i stedet for at fortælle det.
 22. Hvor ligger Myanmar?
  Myanmar er et land i Asien.
 23. Hvem er lederen af den demokratiske bevægelse i Myanmar?
  Aung San Suu Kyi.
 24. Hvad kendertegner et diktatur”?
  Den lovgivende, dømmende og udøvende magt er ikke adskilt, og en diktator sidder på magten.
 25. Hvad kendetegner et demokrati?
  I et demokrati er magten delt mellem en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt
Author:
HanChris
ID:
249009
Card Set:
Learningtobefree
Updated:
2013-11-26 14:12:19
Tags:
Myanmar Film Filmanalyse Dansk Global
Folders:

Description:
Flipkort er en del af undervisningsforløb til filmen Learning to be Free fra DANIDA, 2013.
Show Answers: