ruotsi 4 kpl 2

The flashcards below were created by user Bewie on FreezingBlue Flashcards.

 1. will on hulluna jalkapalloom
  will är galen i fotball
 2. pitääkseen jonkin verran järjestystä siellä
  för att få liten ordning där
 3. nolostuin/punastuin hieman
  jag blev liten generad
 4. rakastuimme vähitellen toisiimme
  vi blev så småningom
 5. Aloitimme seurustelun juhlissa
  vi blev ihop på en fest
 6. Olin niin ihastunut häneen
  Jag var så förtjust i henne
 7. suurin ero Ghanan ja Tanskan välillä
  den största skillnaden mellan ghana och denmark
 8. esimerkiksi
  till exempel
 9. Tanskalaiset ovat melko helppoja oppia tuntemaan
  Men danskar är ganska lätta att lärä känna
 10. Maanosa on täysin tuntematon hänelle
  världsdelen är helt okänd för henne
 11. Haluan koko ajan oppia lisää Ghanasta
  jag vill hela tiden lärä mej mer om ghana
 12. Lone oli myös kyllästynyt siihen että
  Lone var också trott på att
 13. riitti että asua yhdessä
  räckte med att bo ihop
 14. odotin jonkin aikaa.
  jag väntande ett tag
Author
ID
249168
Card Set
ruotsi 4 kpl 2
Description
ruotisi
Updated
Show Answers