Kör och vilotid

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Daglig körtid:
  9 timmar / 10 timmar 2 gånger/veckan
 2. Veckokörtid
  max 56 timmar/vecka

  2 veckor körtid: 90 timmar
 3. Rast
  efter 4.5 t körning minst 45m räst

  delad räst: den första minst 15m, och den sista på minst 30m
 4. Dygnsvila
  grundvila: 11t

  • Reducerad: 9t 3 gånger/vecka. Behöver ej kompenseras.
  • Delad vila: kan delas i 2 omgånger. Den första på minst 3 tim, och den sista på minst 9 tim.
 5. Veckovila
  Normal veckovila: 45tim

  Reducerad veckovila: Kan reduceras varannan vecka till minst 24 tim. Kompensation ska ske senast tredje veckan efter aktuell vecka tillsammans med en viloperiod som är minst 9 tim.
 6. multibemanning:
  30 tim period. Dygnsvila på 9 tim. Stillastående fordon och sovbritsar.
 7. Diagramblad:
  ska kunna uppvisas för innevarande dag och 28 tidigare kalenderdagar. Samma gäller digitala uppgifter på förarkortet.
Author:
Anonymous
ID:
249393
Card Set:
Kör och vilotid
Updated:
2013-11-27 21:32:04
Tags:
Kör och vilotid
Folders:
Kör,och,vilotid
Description:
Kör och vilotid
Show Answers: