Lesson5.txt

The flashcards below were created by user Rainy on FreezingBlue Flashcards.

 1. learner
  učící se osoba, student
 2. switch on / off the tape recorder
  zapnout / vypnout magnetofon
 3. booth, cubicle
  kabina (otevřený box)
 4. have the headset on
  mít nasazená sluchátka (často soupravu s mikrofonem u úst)
 5. a pair of earphones
  pár sluchátek
 6. talk into a microphone
  mluvit do mikrofonu
 7. monitor the pupils from the control desk
  monitorovat/sledovat žáky od řídící desky
 8. control panel
  přístrojová deska
 9. adjust a knob
  upravit/nařídit knoflík (otočný)
 10. play back a real-life conversation
  přehrát konverzaci ze života
 11. native speaker
  rodilý mluvčí
 12. listen to a slow version
  poslouchat pomalou verzi
 13. divide the text into segments
  rozčlenit text na úseky
 14. record with pauses
  nahrát s pauzami
 15. repetition
  opakování
 16. repeat
  opakovat, papouškovat
 17. imitate
  napodobit
 18. learn
  dozvědět se, naučit se (nikoliv "učit se")
 19. study
  učit se, studovat
 20. memorize
  učit se zpaměti, zapamatovat si
 21. learn by heart
  naučit se nazpaměť
 22. response to a stimulus
  reakce na podnět
 23. audio-oral drill
  audioorální výcvik (ústní), náslechový dril
 24. pattern practice
  strukturní výcvik
 25. sentence pattern
  větná struktura
 26. model sentence
  vzorová věta
 27. self-correction
  vlastní oprava
 28. work at one's own speed/pace
  pracovat/postupovat vlastním tempem
 29. go/work through the materials
  projít si materiál
 30. make sense
  dávat smysl
 31. dim noise
  nejasný šum
 32. faulty
  vadný
 33. become fluent
  osvojit si plynulost
 34. achieve fluency
  dosáhnout plynulosti
 35. inability to understand fluent spoken English
  neschopnost rozumět plynule mluvené angličtině
 36. feedback
  zpětná vazba
 37. develop a habit
  vytvořit si návyk
 38. mastery of English
  ovládání angličtiny
 39. cafeteria
  jídelna se samoobsluhou, samoobslužná restaurace, bufet
 40. student cafeteria
  menza
 41. I ate in hall last night
  (brit.) Včera večer jsem jedl v menze.
 42. tray
  podnos, tác
 43. cutlery
  příbor
 44. knife, fork, spoon
  nůž, vidlička, lžíce
 45. counter
  přepážka, okénko, pult
 46. plate
  talíř
 47. main course
  hlavní chod
 48. soup
  polévka
 49. hand in a coupon
  odevzdat ústřižek/stravenku
 50. meal coupon
  stravenka
 51. subsidize the meals
  dotovat/subvencovat stravování
 52. table talk
  rozhovor u jídla
 53. talk shop over one's meal
  bavit se o práci (ve svém oboru) při jídle
 54. take one's time over the meal
  v klidu se najíst, nespěchal s jídlem
 55. unappetizing
  nechutný
 56. finish one's meal peacefully
  v klidu dojíst
 57. boil in a pot / saucepan
  vařit v hrnci / rendlíku
 58. fry in a (frying) pan
  smažit na pánvi
 59. cooking
  vaření
 60. bake in the oven
  péci v troubě
 61. toast in the toaster
  opékat na opékači topinek
 62. roast
  péci (o mase v troubě)
 63. grill on/under the grill
  grilovat na rožni
 64. melt fat
  rozpustit tuk
 65. stir with a wooden spoon
  míchat vařečkou
 66. grate on a grater
  strouhat na struhadle
 67. trimmings (vždy mn. č.)
  příloha a obloha (vše, co patří k masu, jako brambory a zelenina.)
 68. dumpling
  knedlík (vlastně velký nok, nekrájí se z šišky)
 69. Czech dumpling
  český knedlík
 70. add ingredients
  přidat přísady
 71. flour
  mouka
 72. salt
  sůl; osolit
 73. spice
  koření
 74. highly-spiced
  (silně) kořeněný
 75. spread
  namazat, rozetřít; pomazánka
 76. spread st on
  namazat něčím
 77. spread st with st
  namazat si něco něčím
 78. toast (jen j.č., nepoč.)
  topinka, topinky
 79. a slice of toast
  (jedna) topinka (opéká se bez tuku)
 80. homemade food
  domácí strava
 81. recipe
  recept
 82. cake
  dort, kousek (dortu)
 83. pie
  pirožek, plněný koláč (slaný i sladký)
 84. cookery book, (amer.) cookbook
  kuchařská kniha, kuchařka
 85. spoil a meal
  pokazit jídlo
 86. eat st left over from last night
  sníst něco, to zůstalo od večera
 87. leftovers
  zbytky
 88. have an open sandwich
  sníst si obložený chlebíček
 89. make a sandwich
  udělat obložený chléb (náplň mezi dvěma krajíčky chleba, obvykle do trojúhelníku)
 90. have a cup of tea
  vypít (si) šálek čaje (ne "drink")
 91. lovely
  velmi dobrý, vynikající
 92. make tea or coffee (nikoliv "cook")
  uvařit čaj nebo kávu
 93. delicious
  velmi chutný, lahodný
 94. marvellous, (amer.) marvelous
  báječný
 95. It's my stomach rumbling.
  To mi tak kručí v žaludku.
 96. Would you like some more?
  Chtěl bys ještě?
 97. Everything turned out well.
  Všechno dobře dopadlo.
 98. honestly
  vážně, na mou duši, čestné slovo
 99. off-putting
  ohavný, odrazující, odpudivý
 100. let me have
  dej mi
Author
ID
249477
Card Set
Lesson5.txt
Description
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 5
Updated
Show Answers