Lesson6.txt

The flashcards below were created by user Rainy on FreezingBlue Flashcards.

 1. common room
  společenská místnost
 2. turn up
  objevit se
 3. drop into (the hall)
  zastavit se v/na (koleji)
 4. be introduced to sb
  seznámit se s někým, být představen někomu
 5. We've met.
  Už se známe. Už jsme se setkali.
 6. become/get acquainted with sb
  seznámit se s někým
 7. acquaintance
  známý (je nutno blíže specifikovat; častější je výraz "friend")
 8. make friends with sb
  spřátelit se s někým
 9. intimate friend
  důvěrný přítel
 10. old / close friend
  dávný / blízký přítel
 11. sociable
  společenský (mající rád společnost)
 12. get along with sb
  vycházet s někým (nějak)
 13. get on well together
  dobře spolu vycházet
 14. offer sb one's company
  nabídnout někomu (svoji) společnost
 15. nice chap
  (brit.) příjemný, milý člověk
 16. smile affectionately
  usmívat se přívětivě (projevovat sympatii)
 17. be on one's own
  být samostatný
 18. loner
  samotář
 19. neglect one's friends
  zanedbávat své přátele
 20. fall in love with sb
  zamilovat se do někoho
 21. be in love
  být zamilován
 22. A and B have broken up
  A a B se rozešli
 23. part
  rozejít se (nejen o citovém svazku)
 24. She'll be better off without him.
  Bude ji bez něho lépe.
 25. be desperate
  být zoufalý, zoufat si
 26. She broke down.
  Povolily jí nervy.
 27. have a nervous breakdown
  zhroutit se nervově
 28. upset
  rozrušen, vyveden z míry
 29. get over one's disappointment
  vzpamatovat se ze svého zklamání
 30. talk
  mluvit, bavit se, konverzovat
 31. chat
  povídat si, vykládat
 32. be engaged in conversation
  být zabrán do konverzace
 33. converse
  konverzovat (málo běžný výraz)
 34. say a few words to each other
  vyměnit si několik slov
 35. exchange words
  mít výměnu názorů (hádat se)
 36. hardly say a word
  neříct skoro ani slovo
 37. have an intimate chat
  důvěrně si povykládat
 38. discuss events
  diskutovat o událostech
 39. comment on the news
  komentovat novinky, zprávy
 40. interpret the latest developments
  vysvětlit nejnov.vývoj
 41. agree
  souhlasit; dohodnout se
 42. disagree
  nesouhlasit
 43. fail to agree
  nedohodnout se
 44. argue about st
  hádat se / dohadovat se o něčem
 45. argue that it's good
  tvrdit, že je to dobré (uvádět důvody)
 46. concentrate on one topic
  soustředit se na jeden námět
 47. regard sb as an authority on st
  považovat někoho za autoritu / odborníka v něčem
 48. At least that's rumour.
  Tak se to aspoň povídá.
 49. to tell the truth
  abych řekl pravdu
 50. lonely
  osamělý
 51. sad
  smutný
 52. cheerful
  veselý
 53. optimistic
  optimistický
 54. pessimistic
  pesimistický
 55. light-minded
  lehkomyslný
 56. serious-minded
  vážně založený, vážný
 57. reliable
  spolehlivý
 58. steady
  solidní, vyrovnaný
 59. sensible
  rozumný
 60. active
  aktivní
 61. well-balanced
  vyrovnaný
 62. good-natured
  dobromyslný
 63. reserved
  rezervovaný
 64. shy
  plachý, ostýchavý
 65. show one's feelings
  projevovat své city
 66. entertaining
  zábavný (umí bavit)
 67. amusing
  zábavný, legrační
 68. boring
  nudný
 69. bore
  nudit
 70. be bored
  nudit se
 71. He bores me stiff with all his talk.
  Hrozně mě nudí těmi svými řečmi.
 72. unpredictable
  nepředvídatelný
 73. adventurous
  dobrodružný
 74. bad-tempered
  náladový, špatně naložený
 75. modest
  skromný
 76. humble
  pokorný
 77. conceited
  domýšlivý, (příliš) sebevědomý
 78. self-confident
  sebejistý
 79. self-conscious
  zaujatý sebou
 80. I'm too self-conscious.
  Pořád se pozoruji. (nervózně a bázlivě sleduji své chování)
 81. conformist
  přizpůsobivý člověk, konformista
 82. annoy
  otravovat
 83. reproach sb with st
  vyčítat někomu něco
 84. reproach sb for having done st
  vyčítat někomu že něco udělal
 85. blame st on sb
  vinit/obviňovat někoho z něčeho
 86. put the blame for st on sb
  svalovat vinu na někoho
 87. He's to blame.
  On za to může. On je tím vinen.
 88. play a game
  hrát hru
 89. party game
  společenská hra
 90. win
  získat; vyhrát, zvítězit
 91. winner
  výherce, vítěz
 92. lose to sb in st
  prohrát s někým v něčem
 93. loser
  prohrávající (strana), poražený
 94. be beaten
  být poražen
 95. end in a draw
  skončit nerozhodně
 96. tie
  nerozhodný výsledek, nerozhodné utkání
 97. make a move
  táhnout (na šachovnici apod.)
 98. overlook a mistake
  přehlédnout chybu
 99. check
  šach
 100. He's threatened with checkmate.
  Hrozí mu šachmat.
 101. give in
  vzdát to (o hře)
 102. champion
  mistr
 103. win a championship
  vyhrát mistrovství
 104. concentrate on the game
  soustředit se na hru
 105. opponent
  protivník
 106. keep one's fingers crossed for sb
  držet někomu palce
 107. It was only at this point that I noticed it.
  Teprve tehdy jsem si toho všiml.
 108. Are my eyes deceiving me?
  Klame mě zrak? Vidím dobře?
 109. He sensed that he wasn't wanted.
  Vycítil, že jeho přítomnost není žádoucí.
 110. Good heavens!
  Proboha!
 111. be anxious to comfort sb
  toužit někoho utěšit
 112. She's sure to find another chap.
  Určitě si najde někoho jiného.
 113. for his sake
  kvůli němu
 114. There's only one more thing she should do.
  Měla by už udělat jen jedno.
Author:
Rainy
ID:
249482
Card Set:
Lesson6.txt
Updated:
2013-11-28 14:12:29
Tags:
Peprník peprnik angličtina pro pokročilé lesson lekce
Folders:

Description:
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 6
Show Answers: