Lesson9.txt

The flashcards below were created by user Rainy on FreezingBlue Flashcards.

 1. go for a hike
  jít na výlet / na vandr / pěší túru
 2. hiker
  pěší turista, výletník
 3. set out on a hike
  vyrazil na výlet
 4. go hiking
  dělat pěší turistiku
 5. set out for a place
  vyrazit někam
 6. make a trip
  podniknout výlet
 7. outing
  (hovor.) vycházka, výlet
 8. stay in the open air, stay out-of-doors
  pobyt v přírodě, na čerstvém vzduchu
 9. excursion
  výlet (zejm. skupinový rekreační, vozidlem; nikoliv exkurze)
 10. We made a visit to a motor works.
  Byli jsme na exkurzi v automobilce.
 11. picnic
  piknik
 12. eat out-of-doors
  jíst pod širým nebem
 13. walking holiday, walking tour
  turistická dovolená
 14. caravanning holiday
  dovolená v obytném voze / v přívěsu
 15. caravan site
  parkoviště obytných přívěsů / vozů
 16. go for / on a ramble
  jít na procházku (do přírody)
 17. carry a heavy rucksack
  nést těžký batoh
 18. backpack
  krosna, batoh
 19. load up with food supplies
  naložit zásobami potravin
 20. walk at a good pace
  jít rychlým krokem
 21. fall behind
  opozdit se
 22. take a rest
  odpočinout si
 23. My feet hurt.
  Bolí mě nohy.
 24. have blisters
  mít puchýře
 25. tired out
  silně unaven, zmožen
 26. exhausting walk
  vyčerpávajicí pochod
 27. be out of breath
  nemoct dechu popadnout, zadýchat se
 28. I'm fed up with it.
  Už toho mám dost. Mám toho plné zuby.
 29. lie down
  lehnout si
 30. rally
  vzchopit se, vzmužit se
 31. continue on one's way
  pokračovat v cestě
 32. climb uphill
  stoupat/lézt do kopce
 33. climb a hill
  vylézt/vystoupit na kopec
 34. descend a path
  sestoupit po pěšině/stezce
 35. wade across a stream
  brodit se přes potok
 36. take shelter from the rain
  skrýt se před deštěm
 37. tramp through the mud
  brodit se bahnem
 38. get through thick undergrowth
  projít hustým porostem
 39. take a short cut
  jít/pustit se zkratkou
 40. The important thing is to keep going.
  Důležité je jít pořád dál.
 41. lose one's way, go astray
  zabloudit
 42. I don't have the slightest idea where we are.
  Nemám nejmenší tušení, kde jsme.
 43. hit the road
  narazit na cestu
 44. camp out
  tábořit venku
 45. find a campsite / campground / tent site
  najít si tábořiště, kemp
 46. camping holiday
  dovolená v kempu, dovolená pod stanem
 47. quiet, sheltered place
  tiché, chráněné místo
 48. good view of st
  dobrý výhled na něco
 49. There's good supply of wood here. There's lots of wood here.
  Je tu hodně dřeva.
 50. put up / pitch the tent
  postavit stan
 51. take down tent
  zbourat (stan)
 52. tent pole
  stanová tyč
 53. tighten the guy ropes
  napnout lanka
 54. hammer in the pegs
  zatlouct kolíky
 55. groundsheet
  karimatka, nepromokavá podlážka
 56. sleep in a sleeping bag
  spát ve spacím pytli
 57. light the fire
  zapálit oheň
 58. cook over the campfire
  vařit nad táborovým ohněm
 59. tell stories round the fire
  vyprávět si u ohně / táboráku
 60. an organized campsite with water laid on and washing and cooking facilities
  organizovaný kemp se zavedenou vodou a možností prát a vařit
 61. stay at a youth hostel
  bydlet v noclehárně mládeže
 62. chalet, (amer.) cabin
  chatka (v letním táboře)
 63. mountain lodge
  horská chata
 64. mountain hotel
  horský hotel
 65. swim
  plavat (často se užívá pro české "koupat se")
 66. have a swim
  zaplavat si
 67. go for a swim
  jít se vykoupat
 68. dive
  potápět se; skákat do vody (po hlavě)
 69. wear a swimsuit
  mít na sobě plavky (dámské)
 70. strip to one's swimsuit
  svléci se do plavek (dámských)
 71. change into (swimming) trunks
  převléci se plavek (pánských)
 72. bikini (j.č.)
  bikinky
 73. canoe on the river
  sjíždět řeku na kánoi
 74. oar
  veslo
 75. row
  veslovat
 76. rowing boat, (zejm. amer.) rowboat
  člun
 77. paddle
  pádlo; pádlovat
 78. splash
  stříkat, cákat
 79. drown
  utopit (se)
 80. sunbathe
  opalovat se
 81. get a (sun)tan, get tanned
  opálit se
 82. (sun)tanned
  opálený
 83. sunburnt
  spálený (od slunce)
 84. sit in a deckchair
  sedět v lehátku
 85. wear sunglasses
  nosit brýle proti slunci
 86. use suntan oil
  užívat opalovací olej
 87. The sun comes out / goes in.
  Slunce vychází / zapadá (za mraky).
 88. The spell of sunny weather will last.
  Dosavadní slunečné počasí potrvá.
 89. in the sun
  na slunci
 90. bask in the sunshine
  vyhřívat se na slunci
 91. sunbeam
  sluneční paprsek
 92. sun oneself on the terrace
  opalovat se na terase
 93. sunless day
  den bez slunce
 94. start at sunrise, end at sunset
  začít při východu slunce, skončit při západu slunce
 95. get sunstroke / heatstroke
  dostat úžeh / úpal
 96. avoid sunshine
  vyhýbat se slunci
 97. keep in the shade
  držet se ve stínu
 98. clouds are gathering
  stahují se mraky, zatahuje se
 99. We don't get a lot of sunshine in Britain.
  V Británii nám slunce moc často nesvítí.
 100. wipe the sweat/perspiration from one's face
  utřít si pot z obličeje
 101. I'm all for going on.
  Jsem pro to jít dál.
 102. sit around
  nečinně sedět
 103. There's no harm done, really.
  Vlastně se nic nestalo.
 104. When things go wrong ...
  Když se nic nedaří ...
 105. Maybe this is all to the good.
  Možná, že to vše je k něčemu dobré.
 106. Not very agile, are you?
  Ty ale nejsi moc šikovný, že ne?
 107. I'm not in the mood for joking.
  Nemám náladu žertovat.
 108. Oh, come off it.
  Nech toho. Přestaň s tím.
 109. I could do with a drink.
  Neškodilo by něčeho se napít.
 110. drink ice-cold Coca-Cola from a crystal
  pít ledovou colu z křišťálové sklenice
 111. There you go, arguing again.
  Už se zase hádáš.
 112. You're right.
  Máš pravdu.
 113. Great!
  Výborně!
Author:
Rainy
ID:
249486
Card Set:
Lesson9.txt
Updated:
2013-11-28 14:23:14
Tags:
Peprník peprnik angličtina pro pokročilé lesson lekce
Folders:

Description:
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 9
Show Answers: