lekce1.txt

The flashcards below were created by user Lerchova on FreezingBlue Flashcards.

 1. (vy)tvořit
  bilden
 2. a
  und
 3. adresa
  e Adresse, -, -n
 4. ale
  aber
 5. ano
  ja
 6. asi
  etwa
 7. auto
  s Auto, -s, -s
 8. automechanik
  r Automechaniker, -s, -
 9. automobilová firma
  e Autofirma, -, -firmen
 10. autostopař
  r Tramper, -s, -
 11. banka
  e Bank, -, -en
 12. bankovní úřednice
  e Bankkauffrau, -, -en
 13. bankovní úředník
  r Bankkaufmann, -(e)s, -kaufleute
 14. Basilej
  (s) Basel, -s, 0
 15. bílý, bíle
  weiß
 16. bohužel
  leider
 17. Brazílie
  (s) Brasilien, -s, 0
 18. bydlet
  wohnen
 19. bydliště
  r Wohnort, -(e)s, -e
 20. být
  sein, war, b. gewesen
 21. bytem, bydlící
  wohnhaft
 22. cestovat
  reisen, b.
 23. cizinec
  r Ausländer, -s, -
 24. co
  was
 25. cvičení
  e Übung, -, -en
 26. čekat
  warten
 27. černý, černě
  schwarz
 28. české země
  (s) Tschechien, -s, 0
 29. číslo 100
  e Hundert, -, -e
 30. číst
  lesen, liest, las, gelesen
 31. další, dále
  weiter
 32. děkovat
  danken
 33. dělat
  machen
 34. den
  r Tag, -(e)s, -e
 35. děvče, dívka
  s Mädchen, -s, -
 36. dialog
  r Dialog, -(e)s, -e
 37. dítě
  s Kind, -(e)s, -er
 38. dlouho
  lange
 39. do (města či země), po
  nach (Dat.)
 40. dobrý, dobře
  gut
 41. dohromady
  zusammen
 42. doplnit
  ergänzen
 43. drahý, draze
  teuer
 44. elektrotechnik
  r Elektrotechniker, -s, -
 45. elektrotechnika
  e Elektrotechnik, -, 0
 46. euro
  r Euro, -(s), -(s)
 47. fotbal
  (r) Fußball, -s, 0
 48. fotograf
  r Fotograf, -en, -en
 49. fotografka
  e Fotografin, -, nen
 50. Francie
  (s) Frankreich, -s, 0
 51. gramatika
  e Grammatik, -, -en
 52. hlasitý, hlasitě
  laut
 53. hláskovat
  buchstabieren
 54. hodit se
  passen
 55. hrát, hrát si
  spielen
 56. chlapec
  r Junge, -n, -n
 57. Indie
  (s) Indien, -s, 0
 58. inženýr
  r Ingenieur, -s, -e
 59. inženýrka
  e Ingenieurin, -, -nen
 60. jak
  jaký
 61. Japonsko
  (s) Japan, -s, 0
 62. jednou
  einmal
 63. ještě
  noch
 64. jít, chodit
  gehen, ging, b. gegangen
 65. již, už
  schon
 66. jmenovat se
  heißen, hieß, geheißen
 67. kam
  wohin
 68. Kanada
  (s) Kanada, -s, 0
 69. kde
  wo
 70. kdo
  wer
 71. kdy
  wann
 72. klavír
  s Klavier, -s, -e
 73. kolik
  wie viel
 74. koníček
  s Hobby, -s, -s
 75. kontakt
  r Kontakt, -(e)s, -e
 76. korespondenční lístek
  e Postkarte, -, -n
 77. krátký, krátce
  kurz
 78. křestní, rodné jméno
  r Vorname, -ns, -n
 79. který
  welcher, -e, -es
 80. kupovat
  kaufen
 81. kurz
  r Kurs, -es, -e
 82. lehký, lehce
  leicht
 83. lékař
  r Arzt, -es, -¨e
 84. lékařka
  e Ärztin, -, nen
 85. lékařství, medicína
  e Medizin, -, 0
 86. lekce
  e Lektion, -, -en
 87. ležet
  liegen, lag, gelegen
 88. lidé
  e Leute (Pl.)
 89. malý
  klein
 90. mechanik
  r Mechaniker, -s, -
 91. měsíc (kalendářní)
  r Monat, -s, -e
 92. mezinárodní
  international
 93. milión
  e Million, -, -en
 94. místo, obec
  r Ort, -(e)s, -e
 95. mít
  haben
 96. mít rád
  mögen, mochte, gemocht
 97. mluvit
  sprechen, spricht, sprach, gesprochen
 98. Mnichov
  (s) München, -s, 0
 99. mnoho
  viel
 100. můj
  mein
 101. myslet, mínit
  meinen
 102. narozeniny
  r Geburtstag, -(e)s, -e
 103. narozený
  rozený, -á
 104. navštívit
  besuchen
 105. ne
  nein
 106. nebo
  oder
 107. neboť
  denn
 108. němčina
  s Deutsch, -(s), 0
 109. Německo
  (s) Deutschland, -s, 0
 110. Norsko
  (s) Norwegen, -s, 0
 111. Nový Zéland
  (s) Neuseeland, -s, 0
 112. nový, nově
  neu
 113. nula
  e Null, -, -en
 114. obchodník
  r Kaufmann, -s, Kaufleute
 115. odkud
  woher
 116. odpověď
  e Antwort, -, -en
 117. oheň
  s Feuer, -s, -
 118. ostatně
  übrigens
 119. ostré „s”
  Es-Zet
 120. otázka
  e Frage, -, -en
 121. ovdovělý
  verwitwet
 122. pak, potom
  dann
 123. pán, pan
  r Herr, -n, -en
 124. paní, žena
  e Frau, -, -en
 125. pěkný, pěkně
  schön
 126. počet, číslo
  e Zahl, -, -en
 127. Polsko
  (s) Polen, -s, 0
 128. pomalý, pomalu
  langsam
 129. poslouchat, slyšet
  hören
 130. poštovní směrovací číslo
  e Postleitzahl, -, -en
 131. povolání
  r Beruf, -(e)s, -e
 132. pozdě, (později)
  spät, (später)
 133. poznamenat si, zapsat (si)
  notieren
 134. pracovat
  arbeiten
 135. Praha
  (s) Prag, -s, 0
 136. prodávat
  verkaufen
 137. programátor
  r Programmierer, -s, -
 138. programátorka
  e Programmiererin, -, -nen
 139. prosit
  bitten, bat, gebeten
 140. průvodkyně
  e Reiseleiterin, -, -nen
 141. přehláska
  r Umlaut, -(e)s, 0
 142. přijít, pocházet
  kommen, kam, b. gekommen
 143. příjmení
  r Familienname, -ns, -n
 144. psát
  schreiben, schrieb, geschrieben
 145. ptát se
  fragen
 146. Rakousko
  (s) Österreich, -s, 0
 147. Rakušan
  r Österreicher, -s, -
 148. ráno
  r Morgen, -s, -
 149. rodiče
  e Eltern (Pl.)
 150. rodinný stav
  r Familienstand, -(e)s, 0
 151. rodiště
  r Geburtsort, -(e)s, -e
 152. rok
  s Jahr, -(e)s, -e
 153. rozhovor
  s Gespräch, -s, -e
 154. rozumět
  verstehen, verstand, verstanden
 155. rozvedený
  geschieden
 156. Rumunsko
  (s) Rumänien, -s, 0
 157. řešení
  e Lösung, -, -en
 158. s
  mit (Dat.)
 159. sekretářka
  e Sekretärin, -, -nen
 160. snad, možná
  vielleicht
 161. správně
  richtig
 162. starý
  alt
 163. stáří
  s Alter, -s, 0
 164. stát se (něčím, nějakým)
  werden, wird, wurde, b.geworden
 165. státní poznávací značka
  s Nummernschild, -(e)s, -er
 166. strana
  e Seite, -, -n
 167. student
  r Student, -en, -en
 168. studentka
  e Studentin, -, -nen
 169. studovat
  studieren
 170. surfovat
  surfen
 171. svět
  e Welt, -, -en
 172. svobodný
  ledig
 173. Švédsko
  (s) Schweden, -s, 0
 174. Švýcarsko
  e Schweiz, -, 0
 175. tak
  so
 176. také
  auch
 177. tam
  dort
 178. teď, nyní
  jetzt
 179. telefon
  s Telefon, -s, -e
 180. telefonistka
  e Telefonistin, - nen
 181. telefonní číslo
  e Telefonnummer, -, -n
 182. tenis
  s Tennis, -, 0
 183. teprve
  erst
 184. text
  r Text, -es, -e
 185. to
  das
 186. tu, tady
  tam
 187. tvůj
  dein
 188. učebnice
  s Kursbuch, -(e)s, -¨er
 189. učit se
  lernen
 190. učitel
  r Lehrer, -s, -
 191. učitelka
  e Lehrerin, -, nen
 192. ulice, silnice
  e Straße, -, -n
 193. úřad evidence obyvatel
  s Einwohnermeldeamt, -(e)s, -¨er
 194. v, do
  in (Dat., Akk.)
 195. váš (vykání)
  Ihr
 196. večer
  r Abend, -s, -e
 197. vědět
  wissen, weiß, wusste, gewusst
 198. velmi, velice
  sehr
 199. věta
  r Satz, -es, -¨e
 200. Vídeň
  (s) Wien, -s, 0
 201. volný, volně
  frei
 202. vychovávat
  erziehen, erzog, erzogen
 203. z
  aus (Dat.)
 204. zakázat
  verbieten, verbot, verboten
 205. zámečník
  r Schlosser, -s, -
 206. zaměstnaný
  berufstätig
 207. zde, tady
  hier
 208. země
  venkov
 209. zemědělec
  r Landwirt, -(e)s, -e
 210. žák
  r Schüler, -s, -
 211. žákyně
  e Schülerin, -, nen
 212. žena v domácnosti
  e Hausfrau, -, -en
 213. ženatý, vdaná
  verheiratet
 214. žít
  leben
Author
ID
249614
Card Set
lekce1.txt
Description
Themen Aktuell
Updated
Show Answers