La matèria i els seus canvis

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què és la matèria?
  És tot allò que forma l'univers i que ocupa un espai.
 2. Quines són les propietats generals de la matèria?
  Són la massa i el volum, són comunes a tots els tipus de matèria.
 3. Què és la massa?
  És la quantitat de matèria. Es mesura en quilograms (Kg)...
 4. Què és el volum?
  És l'espai que ocupa una quantitat de matèria. Es mesura en metres cúbics (m3)... El líquids es mesuren en litres (l)...
 5. Quines són les propietats específiques de la matèria?
  Són el color, l'olor, la lluïsor, la duresa, la transparència, la temperetura d'ebullició o congelació, la densitat...i ens permeten diferenciar els diferents tipus de materia.
 6. Què és la densitat?
  Es definix com la divisió entre la massa i el volum d'un objecte. Es mesura en Kg/m3...
 7. Què són les substàncies pures?
  Són les que estan formades per un sol tipus de matèria, com per example, l'aigua, el ferro...
 8. Què són les mescles?
  Són substàncies que estan formades per diversos tipus de matèria (components), com per example, l'aire, l'oli...
 9. Què són les dissolucions?
  Són mescles en què no es diferencien els components, com per example l'aigua ensucrada.
 10. Procediments per separar els components d'una mescla:
  • La filtració, per separar un sòlid d'un líquid.
  • La decantació, per separar components que tenen densitat diferent.
  • El magnetisme, per separar els components que un imant pot atraure.
  • L'evaporació, per separar l'aigua que s'evapora i queda el component sólid.
 11. Tipus de canvis de la matèria?
  • Canvis físics, no modifiquen la massa ni el tipus de matèria.
  • Canvis químics o reaccions químiques, dos o més sustàncies (reactius) es combinen i formen sustàncies noves (productes) amb propietats distintes.
 12. Tipus de canvis físics:
  • Les deformacions, que es produïxen quan s'aplica una força als objects i canvien de forma.
  • Els canvis d'estat, que ocorren quan es calfen o es refreden els objectes.
  • Les dilatacions o augments del volum d'un objecte quan es calfa.
  • Les contraccions o reduccions del volum d'un objecte quan es refreda.
 13. Què és l'oxidació?
  És una reacció química, que es produïx quan el ferro reacciona amb l'oxigen de l'aire o de l'aigua.
Author:
Elister
ID:
249774
Card Set:
La matèria i els seus canvis
Updated:
2013-12-01 08:13:35
Tags:
matèria canvis
Folders:

Description:
La matèria i els seus canvis.
Show Answers: