lekce4.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Lerchova on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. (na)kreslit
  zeichnen
 2. (o)sprchovat se
  duschen, sich
 3. (přesný) čas, doba
  e Uhrzeit, -, -en
 4. (u)vidět
  sehen, sieht, sah, gesehen
 5. (vy)měnit
  tauschen
 6. (vývěsní) tabule
  s Schild, -(e)s, -er
 7. (z)měřit
  messen, misst, maß, gemessen
 8. (za)hrát
  nachspielen
 9. ahoj (při odchodu)
  tschüs(s)
 10. alespoň
  wenigstens
 11. bar
  e Bar, -, -s
 12. bazén, plovárna, koupaliště
  s Schwimmbad, -(e)s, -¨er
 13. blbost
  r Quatsch, -(e)s, 0
 14. brzký, časný
  brzy, časně
 15. butik
  e Boutique, -, -n
 16. butik
  e Boutique, -, -n
 17. byt
  e Wohnung, -, -en
 18. cigareta
  e Zigarette, -, -n
 19. červenec
  r Juli, -(s), 0
 20. člověk
  r Mensch, -en, -en
 21. čtvrt, čtvrtina
  s Viertel, -s, -
 22. čtvrtek
  r Donnerstag, -s, -e
 23. diář
  r Terminkalender, -s, -
 24. diskotéka
  e Diskothek, -, -en
 25. divadlo
  s Theater, -s, -
 26. dívat se na televizi
  fernsehen, sieht fern, sah fern, ferngesehen
 27. dojít (pro něco), přinést (něco)
  holen (Akk.)
 28. dopis
  r Brief, -(e)s, -e
 29. dort
  e Torte, -, -n
 30. film
  r Film, -s, -e
 31. finále
  s Finale, -s, -/-s
 32. flirtovat
  flirten
 33. gymnastika
  e Gymnastik, -, 0
 34. hloupost
  e Dummheit, -, -en
 35. holič, kadeřník
  r Friseur, -s, -e
 36. horečka
  s Fieber, -s, 0
 37. hudba
  e Musik, -, -en
 38. chuť
  radost
 39. je(zdi)t na kole
  Rad fahren, fährt Rad, fuhr Rad, i. Rad gefahren
 40. jídlo
  s Essen, -s, -
 41. jít (s sebou)
  mitkommen, kam mit, i. mitgekommen
 42. jóga
  r, s Yoga, -s, 0
 43. kabaret
  s Kabarett, -s, -s
 44. kadeřnice
  e Friseurin, -, nen
 45. kalendář
  r Kalender, -s, -
 46. kavárna
  s Café, -s, -s
 47. kino
  s Kino, -s, -s
 48. klid
  e Ruhe, - 0
 49. kniha
  s Buch, -(e)s, -¨er
 50. knihovna
  e Bibliothek, -, -en
 51. konat se
  stattfinden, fand statt, stattgefunden
 52. koncert
  s Konzert, -(e)s, -e
 53. kontrolovat
  kontrollieren
 54. krájet řezat
  stříhat
 55. kuchař
  r Koch, -(e)s, ¨e
 56. lenošit
  faulenzen
 57. lyžovat
  Ski fahren, fährt Ski, fuhr Ski, i. Skigefahren
 58. masér
  r Masseur, -s, -
 59. masírovat
  massieren
 60. milý, mile
  lieb
 61. mít (něco) v plánu
  vorhaben
 62. moci
  umět
 63. moře
  s Meer, -(e)s, -e
 64. muset
  müssen, muss, musste, gemusst
 65. mužstvo
  e Mannschaft, -, -en
 66. nádherný, nádherně
  herrlich
 67. nakoupit, nakupovat
  einkaufen
 68. napsat
  aufschreiben, schrieb auf, aufgeschrieben
 69. navrhnout, navrhovat
  vorschlagen, schlägt vor, schlug vor, vorgeschlagen
 70. neděle
  r Sonntag, -s, -e
 71. někdo
  jemand
 72. nemocnice
  s Krankenhaus, -es, -¨er
 73. nic
  nichts
 74. nikdy
  nie
 75. noviny
  e Zeitung, -, -en
 76. obědvat
  zu Mittag essen
 77. objednávka
  e Bestellung, -, -en
 78. obléci, oblékat
  anziehen, zog an, angezogen
 79. obsluhovat
  bedienen
 80. obvaz
  r Verband, -(e)s, -¨e
 81. odjet, odjíždět
  abfahren, fährt ab, fuhr ab, i. abgefahren
 82. otevřený, -ě
  upřímný, -ě
 83. otevřený, otevřeno
  geöffnet
 84. otevřít, otevírat
  aufmachen
 85. paluba
  r Bord, -(e)s, 0
 86. paluba
  s Deck, -(e)s, -s
 87. partner
  r Partner, -s, -
 88. pasažér
  r Passagier, -s, -e
 89. pátek
  r Freitag, -s, -e
 90. pekař
  r Bäcker, -s, -
 91. pianista, klavírista
  r Pianist, -en, -en
 92. plavat
  schwimmen, schwamm, h./i. geschwommen
 93. po
  do
 94. podívat se (na někoho, něco), prohlédnout si (něco)
  ansehen (sich etwas), sieht an, sah an, angesehen
 95. pohlednice
  e Ansichtskarte, -, -n
 96. politika
  e Politik, -, 0
 97. pondělí
  r Montag, -s, -e
 98. pořad, program
  e Veranstaltung, -, -en
 99. pořádek
  e Ordnung, -, 0
 100. poslouchat, poslechnout si
  zuhören
 101. pozornost, úcta, vážnost
  e Achtung, -, 0
 102. práce
  e Arbeit, -, -en
 103. procházka
  r Spaziergang, -(e)s, -¨e
 104. proti (někomu, něčemu)
  kolem (určité hodiny)
 105. před
  vor (Dat., Akk.)
 106. přednáška
  r Vortrag, -(e)s, -¨e
 107. přest(áv)at
  aufhören
 108. přestávka
  e Pause, -, -n
 109. příležitost (jen v urč. spojeních)
  s Mal, -(e)s, -e
 110. přinést, přinášet
  bringen, brachte, gebracht
 111. připravit, připravovat
  vorbereiten
 112. příští
  nächst- (Sup.)
 113. ptát se, zeptat se (někoho)
  fragen (Akk.)
 114. půlnoc
  e Mitternacht, -, 0
 115. restaurace
  s Restaurant, -s, -s
 116. rockový koncert
  s Rockkonzert, -(e)s, -e
 117. rušit, vyrušovat
  stören
 118. sejít se, setkat se, scházet se (s někým)
  treffen (sich), trifft, traf, getroffen
 119. sloveso
  s Verb, -s, -en
 120. sloveso
  s Verb, -s, -en
 121. sluneční lázeň
  s Sonnenbad, -(e)s, -¨er
 122. smět
  dürfen, darf, durfte, gedurft
 123. snídat
  frühstücken
 124. snít
  träumen
 125. sobota
  r Sonnabend, -s, -e
 126. spát
  schlafen, schläft, schlief, geschlafen
 127. sport
  r Sport, -(e)s, 0
 128. srdečný
  herzlich
 129. stolní tenis
  r Tischtennis, -, 0
 130. středa
  r Mittwoch, -s, -e
 131. šaty (dámské)
  s Kleid, -(e)s, -er
 132. škoda
  schade (Adj. nur prädikativ)
 133. Španělsko
  (s) Spanien, -s, 0
 134. tančit
  tanzen
 135. televize
  s Fernsehen, -s, -
 136. téměř
  fast
 137. tiše
  leise
 138. týden
  e Woche, -, -n
 139. učesat, udělat účes
  frisieren
 140. uklidit, uklízet
  aufräumen
 141. ustlat
  Betten machen
 142. úterý
  r Dienstag, -s, -e
 143. večeřet
  zu Abend essen
 144. většinou
  meistens
 145. vítaný
  willkommen
 146. vlak
  r Zug, -(e)s, -¨e
 147. volejbal
  r Volleyball, -s, 0
 148. volno po skončení práce
  r Feierabend, -s, -e
 149. volný čas
  e Freizeit, -, 0
 150. vstá(va)t
  aufstehen, stand auf, i. aufgestanden
 151. vstoupit, vstupovat
  eintreten, tritt ein, trat ein, i. eingetreten
 152. vstup
  r Eintritt, -(e)s, 0
 153. vydat, utratit (peníze)
  ausgeben (Geld), gibt aus, gab aus, ausgegeben
 154. výlet
  r Ausflug, -(e)s, -¨e
 155. výlet na pevninu
  r Landausflug, -(e)s, -¨e
 156. význam
  e Bedeutung, -, -en
 157. vždy(cky), stále, pořád
  immer
 158. začí(na)t
  anfangen, fängt an, fing an, angefangen
 159. zapomenout, zapomínat
  vergessen, vergisst, vergaß, vergessen
 160. zavřený, zavřeno
  geschlossen
 161. zdravotní sestra
  e Krankenschwester, -, -n
 162. zůst(áv)at
  bleiben, blieb, i. geblieben
 163. zvát, pozvat
  einladen, lädt ein, lud ein, eingeladen

Card Set Information

Author:
Lerchova
ID:
249777
Filename:
lekce4.txt
Updated:
2013-11-30 11:16:41
Tags:
NJ
Folders:

Description:
Themen Aktuell
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview