lekce6.txt

The flashcards below were created by user Lerchova on FreezingBlue Flashcards.

 1. (na)nejvýš
  höchstens
 2. (za)balit
  packen
 3. antibiotikum
  s Antibiotikum, -s, -ka
 4. bezpodmínečný, -ě
  unbedingt
 5. běžet, běhat, utíkat
  laufen, läuft, lief, b. gelaufen
 6. bohatý, -ě
  reich
 7. bolest
  r Schmerz, -es, -en
 8. bolet
  wehtun, tut weh, tat weh, wehgetan
 9. bonbon
  s Bonbon, -s, -s
 10. brýle
  e Brille, -, -n
 11. budík
  r Wecker, -s, -
 12. časopis, magazín
  s Magazin, -s, -e
 13. častý, -o
  häufig
 14. čelo
  e Stirn, -, -en
 15. čepice
  e Mütze, -, -n
 16. čtenář
  r Leser, -s, -
 17. denní, denně
  každý den
 18. dobro
  majetek, statek
 19. doktor
  r Doktor, -s, -en
 20. drogerie
  e Drogerie, -, n
 21. forma, tvar
  e Form, -, -en
 22. heřmánkový čaj
  r Kamillentee, -s, 0
 23. hlava
  r Kopf, -(e)s, -¨e
 24. honit něco
  provozovat něco
 25. horký, -o
  heiß
 26. hrozný, -ě
  furchtbar
 27. chadný, -ě
  kühl
 28. cholesterol
  s Cholesterin, -s, 0
 29. chřipka
  e Grippe, -, -n
 30. chudý, -ě
  arm
 31. chuť k jídlu
  r Appetit, -(e)s, 0
 32. imperativ, rozkazovací způsob
  r Imperativ, -s, -e
 33. infinitiv
  r Infinitiv, -s, -e
 34. jazzová skupina
  e Jazzband, -, -s
 35. jiný, další
  ander-
 36. kalhoty
  e Hose, -, -n
 37. kapka
  r Tropfen, -s, -
 38. kašel
  r Husten, -s, 0
 39. kolega
  r Kollege, -n, -n
 40. koleno
  s Knie, -s, -
 41. kolo
  s Rad, -(e)s, -¨er
 42. konflikt
  r Konflikt, -(e)s, -e
 43. krevní oběh
  r Kreislauf, -(e)s, 0
 44. krk
  r Hals, -es, -¨e
 45. křičet
  schreien, schrie, geschrien
 46. kufr
  r Koffer, -s, -
 47. kytara
  e Gitarre, -, -n
 48. lámat, zlomit
  brechen, bricht, brach, gebrochen
 49. láska
  e Liebe, -, 0
 50. lék
  s Medikament, -(e)s, -e
 51. lékárna
  e Apotheke, -, -n
 52. lékařství
  lék
 53. loď
  s Schiff, -(e)s, -e
 54. margarín, rostlinné máslo
  e Margarine, -, 0
 55. mdlý, -e
  malátný, -ě
 56. med
  r Honig, -s, 0
 57. meditace
  e Meditation, -, en
 58. mít (povinnost)
  sollen, soll, sollte, gesollt
 59. možný, -o
  möglich
 60. nádraží
  r Bahnhof, -(e)s, -¨e
 61. nachlazen(ý), nastydlý
  erkältet
 62. nachlazení
  e Erkältung, -, -en
 63. namyšlený, domýšlivý
  eingebildet
 64. náplast
  s Pflaster, -s, -
 65. nebezpečný, -ě
  gefährlich
 66. nemoc
  e Krankheit, -, -en
 67. nemocný
  r Kranke, -n, -n
 68. nemocný, -ě
  krank
 69. nemožný. -ě
  unmöglich
 70. nervózní, -ě
  nervös
 71. nesmysl
  r Unsinn, -(e)s, 0
 72. neštěstí
  s Unglück, -s, -e
 73. než
  als
 74. noha
  s Bein, -(e)s, -e
 75. noha (chodidlo)
  r Fuß, -es, -¨e
 76. nos
  e Nase, -, -n
 77. obklad
  e Kompresse, -, -n
 78. obličej
  s Gesicht, -(e)s, -er
 79. obvazy, obvazový materiál
  s Verbandszeug, -(e)s, 0
 80. odpovědět, odpovídat na něco
  beantworten (Akk.)
 81. oko
  s Auge, -s, -n
 82. opak
  s Gegenteil, -(e)s, -e
 83. opatrný, -ě
  vorsichtig
 84. ordinační hodiny
  e Sprechstunde, -, -n
 85. papír
  s Papier, -(e)s, -e
 86. participium
  s Partizip, -s, -ien
 87. paže
  r Arm, -(e)s, -e
 88. pomoci, pomáhat
  helfen, hilft, half, geholfen
 89. porucha, potíž
  e Störung, -, -en
 90. pos(í)lat
  schicken
 91. potit se
  schwitzen
 92. právo, zákon
  s Recht, -(e)s, -e
 93. prsa, hruď
  e Brust, -, -¨e
 94. prsa, ňadra
  r Busen, -s, -
 95. prst (na noze)
  r Zeh, -s, -en
 96. prst (na ruce)
  r Finger, -s, -
 97. průjem
  r Durchfall, -(e)s, -¨e
 98. přehled
  e Übersicht, -, -en
 99. přesný, -ě
  genau
 100. příběh
  dějiny
 101. příčina
  e Ursache, -, -n
 102. rada, doporučení
  r Rat, -(e)s, Ratschläge
 103. rekonstruovat
  rekonstruieren
 104. rostlina
  e Pflanze, -, -n
 105. ruka
  e Hand, -, -¨e
 106. rukavice
  r Handschuh, -s, -e
 107. rýma
  r Schnupfen, -s, 0
 108. sice
  zwar
 109. spánek
  r Schlaf, -(e)s, 0
 110. stát
  stehen, stand, gestanden
 111. stát se, přihodit se
  passieren, b.
 112. stejný, -ě
  gleich
 113. strach
  e Angst, -, -¨e
 114. stupeň
  s Grad, -(e)s, -e/-
 115. světlo
  s Licht, -(e)s, -er
 116. svetr
  r Pullover, -s, -
 117. šála
  r Schal, -s, -s/-e
 118. tableta
  e Tablette, -, -n
 119. téma
  s Thema, -s, -en
 120. tento
  dieser, diese, dieses
 121. těžký, -o, těžce
  schwer
 122. tip
  r Tipp, -s, -s
 123. tlustý, -ě
  dick
 124. trápení
  e Qual, -, -en
 125. trochu, trošku
  ein bisschen
 126. trvat
  dauern
 127. třetina
  s Drittel, -s, -
 128. účet
  e Rechnung, -, -en
 129. účetní
  e Buchhalterin, -, -nen
 130. účetnictví
  e Buchhaltung, -, 0
 131. ucho
  s Ohr, -(e)s, -en
 132. ujistit, pojistit
  versichern
 133. unavený, -ě
  ospalý, -e
 134. upadnout
  hinfallen, fällt hin, fiel hin, b. hingefallen
 135. určitý, -ě
  bestimmt
 136. usnout, usínat
  einschlafen, schläft ein, schlief ein, b. eingeschlafen
 137. ústa
  r Mund, -(e)s, -¨er
 138. vážený
  geehrt
 139. vedoucí, šéf
  r Chef, -s, -s
 140. víkend
  s Wochenende, -s, -n
 141. vitamín
  s Vitamin, -s, -e
 142. vřed
  s Geschwür, -(e)s, -e
 143. vyspat se
  ausschlafen, schläft aus, schlief aus, ausgeschlafen
 144. vyučování
  r Unterricht, -(e)s, 0
 145. vzbudit se, probudit se
  aufwachen, b.
 146. vzduch
  e Luft, -, -¨e
 147. vzít, brát
  nehmen, nimmt, nahm, genommen
 148. vzít, brát s sebou
  mitnehmen, nimmt mit, nahm mit, mitgenommen
 149. zabalit
  einpacken
 150. zácpa
  e Verstopfung, -, -en
 151. začátečník
  r Anfänger, -s, -
 152. záda
  r Rücken, -s, -
 153. zakřížkovat, označit křížkem
  ankreuzen
 154. zase, opět, znovu
  wieder
 155. zdraví
  e Gesundheit, -, 0
 156. zdravotní průkaz pojištěnce
  e Krankenversicherungskarte, -, -n
 157. zdravý, -ě
  gesund
 158. zima (roční doba)
  r Winter, -s, -
 159. zlý, zle
  špatný, -ě
 160. znamenat
  bedeuten
 161. zub
  r Zahn, -(e)s, -¨e
 162. zvonit
  klingeln
 163. žaludek
  r Magen, -s, -¨
 164. žízeň
  r Durst, -(e)s, 0
Author:
Lerchova
ID:
249779
Card Set:
lekce6.txt
Updated:
2013-11-30 11:17:48
Tags:
NJ
Folders:

Description:
Themen Aktuell
Show Answers: