lekce8.txt

The flashcards below were created by user Lerchova on FreezingBlue Flashcards.

 1. (roz)dělit (na)
  teilen (in)
 2. (s)měnit, vyměnit (peníze)
  wechseln (Geld)
 3. (vy)šplhat
  klettern, b.
 4. (z)opakovat
  wiederholen
 5. atmosféra
  e Atmosphäre, -, 0
 6. autobus
  r Bus, -ses, -se
 7. autoopravna
  e Autowerkstatt, -, -¨en
 8. až k(e)
  bis zu
 9. babička
  e Oma, -, -s
 10. balí(če)k
  s Paket, -(e)s, -e
 11. bankomat
  r Geldautomat, -en, -en
 12. benzinové čerpadlo, pumpa
  e Tankstelle, -, -n
 13. Berlín
  (s) Berlin, -s, 0
 14. Berlíňan
  r Berliner, -s, -
 15. berlínský
  Berliner
 16. brána
  s Tor, -(e)s, -e
 17. budova
  s Gebäude, -s, -
 18. celý
  ganz
 19. centrální, -ě
  zentral
 20. centrum
  s Zentrum, -s, -ren
 21. cesta
  r Weg, -(e)s, -e
 22. cizí, -e
  fremd
 23. část, díl
  r Teil, -s, -e
 24. čistírna
  e Reinigung, -, -en
 25. čtyřspřeží (antické)
  e Quadriga, -, -en
 26. daleký, -o
  weit
 27. dějiny, historie
  e Geschichte, -, 0
 28. den odpočinku, prac. klidu
  r Ruhetag, -(e)s, -e
 29. dospělý
  r/e Erwachsene, -n, -n (ein E-er)
 30. Drážďany
  (s) Dresden, -s, 0
 31. dříve
  früher
 32. erbovní zvíře
  s Wappentier, -(e)s, -e
 33. Evropa
  (s) Europa, -s, 0
 34. fotoateliér
  s Fotostudio, -s, -s
 35. hlavní silnice
  e Bundesstraße, -, -n
 36. chybět
  fehlen
 37. informace
  e Auskunft, -, -¨e
 38. jazyk, řeč
  e Sprache, -, -n
 39. jezero
  r See, -s, -n
 40. jízdenka
  e Fahrkarte, -, -n
 41. jízdní řád
  r Fahrplan, -(e)s, -¨e
 42. kabát, plášť
  r Mantel, -s, -¨
 43. kancléř
  r Kanzler, -s, -
 44. knihkupectví
  e Buchhandlung, -, -en
 45. kolem
  um (Akk.) ... herum
 46. kostel
  e Kirche, -, -en
 47. koule
  e Kugel, -, -n
 48. kriminalita
  e Kriminalität, -, 0
 49. křižovatka
  e Kreuzung, -, -en
 50. kupole
  e Kuppel, -, -n
 51. lék
  s Arzneimittel, -s, -
 52. letadlo
  s Flugzeug, -(e)s, -e
 53. letecký
  Flug-
 54. letět, létat
  fliegen, flog, b. geflogen
 55. letiště
  r Flughafen, -s, -¨
 56. lev
  r Löwe, -n, -n
 57. lid, národ
  s Volk, -(e)s, -¨er
 58. linkový autobus
  r Linienbus, -ses, -se
 59. lípa
  e Linde, -, -n
 60. Lipsko
  (s) Leipzig, -s, 0
 61. medvěd
  r Bär, -en, -en
 62. mínění, názor
  e Meinung, -, -en
 63. místo
  náměstí
 64. mladistvý, -á
  r/e Jugendliche, -n, -n (ein J-er)
 65. mluvit (o kom, čem), projedn(áv)at (co)
  besprechen (Akk.), bespricht, besprach, besprochen
 66. muzeum
  s Museum, -s, -en
 67. myslet (na koho, co)
  denken an (Akk.), dachte, gedacht
 68. na (svislé ploše)
  an (Dat./Akk.)
 69. na (vodorovné ploše)
  auf (Dat./Akk.)
 70. nad, přes
  über (Dat./Akk.)
 71. naděje
  e Hoffnung, -, -en
 72. nadějný, -ě
  hoffnungsvoll
 73. národní, lidový
  Volks-
 74. následující
  folgend
 75. některý, mnohý
  mancher, -e, -es
 76. nezaměstnaný
  arbeitslos
 77. novinářka, žurnalistka
  e Journalistin, -, -nen
 78. občan
  měšťan
 79. obchodní dům
  s Kaufhaus, -es, -¨er
 80. obchodník
  r Geschäftsmann, -(e)s, -leute
 81. oblečení
  e Kleidung, -, 0
 82. obstar(áv)at
  besorgen
 83. odjezd
  e Abfahrt, -, -en
 84. Odra
  e Oder, -, 0
 85. okolí
  e Umgebung, -, -en
 86. okolo (koho, čeho)
  rund um (Akk.)
 87. okružní jízda
  e Rundfahrt, -, -en
 88. opera
  e Oper, -, -n
 89. opravit, opravovat
  reparieren
 90. optimistický
  optimistisch
 91. ordinace
  e Praxis, -, -xen
 92. otevřít si (knihu)
  aufschlagen, schlägt auf, schlug auf, aufgeschlagen
 93. park
  r Park, -(e)s, -s
 94. parlament
  s Parlament, -(e)s, -e
 95. Paříž
  (s) Paris, -, 0
 96. pařížský
  Pariser
 97. pas
  r Pass, -es, -¨e
 98. pasáž, průchod
  e Passage, -, -n
 99. pekárna, pekařství
  e Bäckerei, -, -en
 100. pěší, chodec
  r Fußgänger, -s, -
 101. plán města
  r Stadtplan, -(e)s, -¨e
 102. plný, -ě, -o (čeho)
  voll (mit)
 103. pod
  unter (Dat./Akk.)
 104. položit, pokládat
  legen
 105. poslat (někomu)
  schicken an (Akk.)
 106. postavit, stavět
  stellen
 107. Postupim
  (s) Potsdam, -s, 0
 108. postupimský
  Potsdamer
 109. poštovní známka
  e Briefmarke, -, -n
 110. použí(va)t
  benutzen
 111. použí(va)t
  verwenden, verwendete/verwandte, verwendet/verwandt
 112. pravdivý, -ě
  wahr
 113. prodejna nápojů
  r Getränkemarkt, -(e)s, -¨e
 114. prodejna textilu
  s Textilgeschäft, -(e)s, -e
 115. proto
  deshalb
 116. přenocovat
  übernachten
 117. přepážka
  r Schalter, -s, -
 118. přistá(va)t
  landen, b.
 119. referovat, podávat zprávu
  berichten
 120. roh, kout
  e Ecke, -, -n
 121. rovně, přímo
  geradeaus
 122. řeznictví
  e Metzgerei, -, -en
 123. Říšský sněm
  r Reichstag, -(e)s, 0
 124. sem a tam
  hin und her
 125. semafor
  e Ampel, -, -n
 126. slabika
  e Silbe, -, -n
 127. slavný
  berühmt
 128. sociální
  sozial
 129. spolkový
  Bundes-
 130. Spolkový sněm
  r Bundestag, -(e)s, 0
 131. startovat
  starten, h./b.
 132. stát
  r Staat, -(e)s, -en
 133. státní
  Staats-
 134. stěhovat se
  ziehen, zog, b. gezogen
 135. stoupat, růst
  steigen, stieg, b. gestiegen
 136. střed
  e Mitte, -, -n
 137. svatý (před jménem)
  Sankt (vor einem Namen)
 138. svoboda
  e Freiheit, -, -en
 139. švýcarský
  Schweizer
 140. tehdy
  damals
 141. televizní
  Fernseh-
 142. tenisový kurt
  r Tennisplatz, -es, -¨e
 143. tolerantní
  tolerant
 144. trasa
  e Route, -, -n
 145. trh, tržiště
  r Marktplatz, -es, -¨e
 146. účastníci zájezdu
  e Reisegruppe, -, -n
 147. uložit peníze (v bance)
  einzahlen (Geld)
 148. umělec
  r Künstler, -s, -
 149. univerzita
  e Universität, -, -en
 150. úplný, -ě, zcela
  völlig
 151. úřad
  s Amt, -(e)s, -¨er
 152. Úřad spolkového kancléře
  s Bundeskanzleramt, -(e)s, 0
 153. uzavřený
  eingeschlossen
 154. válka
  r Krieg, -(e)s, -e
 155. věc
  s Ding, -(e)s, -e
 156. vedle
  neben (Dat./Akk.)
 157. věž
  r Turm, -(e)s, -¨e
 158. vchod
  r Eingang, -(e)s, -¨e
 159. vláda
  e Regierung, -, -en
 160. vlastní
  eigen
 161. vlastník
  r Inhaber, -s, -
 162. vlevo, doleva
  links
 163. vnitřni město, centrum
  e Innenstadt, -, -¨e
 164. vpravo, doprava
  rechts
 165. vrátit, vracet
  zurückgeben, gibt zurück, gab zurück, zurückgegeben
 166. vyb(í)rat (peníze)
  abheben (Geld), hob ab, abgehoben
 167. výběr, volba
  volby
 168. vyjet (si) ven
  hinausfahren, fährt hinaus, fuhr hinaus, b. hinausgefahren
 169. vyřídit, vyřizovat
  erledigen
 170. vysílač
  r Sender, -s, -
 171. vysílač, vysílací věž
  r Funkturm, -(e)s, -¨e
 172. vysvětlení
  e Erklärung, -, -en
 173. vzdálený, -ě
  entfernt
 174. za
  hinter (Dat./Akk.)
 175. zájem
  s Interesse, -s, -n
 176. závěr, konec
  r Schluss, -es, -¨e
 177. zbytek
  r Rest, -(e)s, -e
 178. zeď
  e Mauer, -, -n
 179. zpráva
  e Nachricht, -, -en
 180. ztratit, ztrácet
  verlieren, verlor, verloren
 181. železnice, dráha
  e Bahn, -, -en
Author:
Lerchova
ID:
249781
Card Set:
lekce8.txt
Updated:
2013-11-30 11:18:21
Tags:
NJ
Folders:

Description:
Themen Aktuell
Show Answers: