lekce10.txt

The flashcards below were created by user Lerchova on FreezingBlue Flashcards.

 1. (po)radit
  raten, rät, riet, geraten
 2. (státní) úředník
  r Beamte, -n, -n (ein B-er)
 3. akcent, přízvuk
  r Akzent, -(e)s, -e
 4. Alpy
  e Alpen Pl.
 5. Angličan
  r Engländer, -s, -
 6. Belgie
  (s) Belgien, -s, 0
 7. blízkost
  e Nähe, -, 0
 8. Bodamské jezero
  r Bodensee, -s, 0
 9. břeh
  s Ufer, -s, -
 10. cyklistická stezka
  r Radweg, -(e)s, -e
 11. dá(va)t pozor (na někoho, něco)
  aufpassen auf (Akk.)
 12. Dánsko
  (s) Dänemark, -s, 0
 13. dánština
  s Dänisch, -(s), 0
 14. datum
  s Datum, -s, Daten
 15. definitivní, -ě, konečný, -ě
  endgültig
 16. dialekt, nářečí
  r Dialekt, -(e)s, -e
 17. dílo
  s Werk, -(e)s, -e
 18. dosáhnout (něčeho)
  erreichen (Akk.)
 19. Dunaj
  e Donau, -, 0
 20. existovat, být
  existieren
 21. federativní
  föderativ
 22. festival
  e Festspiele Pl.
 23. flétna
  e Flöte, -, -n
 24. fondue
  s Fondue, -s, -s
 25. francouzština
  s Französisch, -(s), 0
 26. fríština
  s Friesisch, -(s), 0
 27. herec
  r Schauspieler, -s, -
 28. historický, -y
  historisch
 29. hluboký, -o, hluboce
  tief
 30. hora
  r Berg, -(e)s, -e
 31. hospoda
  e Kneipe, -, -n
 32. hostinec, restaurace
  s Gasthaus, -es, -¨er
 33. hotov(ý), -o
  fertig
 34. hranice
  e Grenze, -, -n
 35. chemie
  e Chemie, -, 0
 36. chodit na túry
  wandern, i.
 37. chorvatština
  s Kroatisch, -(s), 0
 38. Itálie
  (s) Italien, -s, 0
 39. jih
  r Süden, -s, 0
 40. jinak, jiným způsobem
  anders
 41. jižní, -ě
  südlich
 42. kaktus
  r Kaktus, -/-ses, Kakteen
 43. kanton
  r Kanton, -s, -e
 44. karbanátek
  e Frikadelle, -, -n
 45. katedrála, chrám
  r Dom, -s, -e
 46. kilometr
  r Kilometer, -s, -
 47. klášter
  s Kloster, -s, -¨
 48. knížectví
  s Fürstentum, -s, -¨er
 49. Kolín
  (s) Köln, -s, 0
 50. kolová, pilotová stavba
  r Pfahlbau, -(e)s, -bauten
 51. komponista, skladatel
  r Komponist, -en, -en
 52. komponovat, skládat hudbu
  komponieren
 53. korunovace
  e Krönung, -, -en
 54. Kostnice
  (s) Konstanz, -, 0
 55. kouzlo
  r Zauber, -s, 0
 56. kultura
  e Kultur, -, -en
 57. kuriozita
  s Kuriosum, -s, Kuriosa
 58. kvíz
  s Quiz, -, -
 59. Labe
  e Elbe, -, 0
 60. lodní doprava
  e Schifffahrt, -, 0
 61. lužičtina, lužická srbština
  s Sorbisch, -(s), 0
 62. mapa (zeměpisná)
  e Landkarte, -, -n
 63. menšina
  e Minderheit, -, -en
 64. metr
  r Meter, -s, -
 65. mezinárodní poznávací značka
  s Autokennzeichen, -s, -
 66. ministr
  r Minister, -s, -
 67. mír, pokoj
  r Frieden, -s, 0
 68. modrý, modře
  blau
 69. most
  e Brücke, -, -n
 70. mše
  e Messe, -, -n
 71. národ
  e Nation, -, -en
 72. německy mluvící
  deutschsprachig
 73. nok
  s Nockerl, -s, -/-n
 74. obdivovat
  bewundern
 75. objevit, objevovat
  entdecken
 76. obyvatelstvo
  e Bevölkerung, -, -en
 77. ocel
  r Stahl, -s, 0
 78. oficiální, -ě
  offiziell
 79. orchidej
  e Orchidee, -, -n
 80. orloj
  e Turmuhr (astronomische), -, -en
 81. palačinka
  kobliha
 82. palma
  e Palme, -, -n
 83. paměť, památka
  s Gedächtnis, -ses, -se
 84. pamětihodnost, památka
  e Sehenswürdigkeit, -, -en
 85. penzión
  e Pension, -, -en
 86. pěstování vína, vinařství
  r Weinbau, -(e)s, 0
 87. pivovar
  s Bräuhaus, -es, -¨er
 88. plavit se na plachetnici
  segeln, i./h.
 89. pobřeží
  e Küste, -, -n
 90. politik
  r Politiker, -s, -
 91. pomník, památník
  s Denkmal, -s, -¨er
 92. potok
  r Bach, -(e)s, ¨e
 93. praktikovat, provozovat
  praktizieren
 94. prohlédnout si, prohlížet si
  besichtigen
 95. proto
  daher
 96. přístav
  r Hafen, -s, -¨
 97. region, oblast
  e Region, -, -en
 98. rétorománština
  s Rätoromanisch, -(s), 0
 99. ruina, zřícenina
  e Ruine, -, -n
 100. ruské kolo (v zábavním parku)
  s Riesenrad, -(e)s, -¨er
 101. růst
  wachsen, wächst, wuchs, i. gewachsen
 102. Rýn
  r Rhein, -s, 0
 103. rýnský vodopád
  r Rheinfall, -(e)s, -¨e
 104. řeka
  r Fluss, -es, -¨e
 105. řízek
  s Schnitzel, -s, -
 106. Sasko
  s Sachsen, -s, 0
 107. sever
  r Norden, -s, 0
 108. Severní moře
  e Nordsee, -, 0
 109. sídlo
  r Sitz, -es, -e
 110. sjednocení
  e Vereinigung, -, -en
 111. skládat se, sestávat se z něčeho
  bestehen, bestand, bestanden aus
 112. slavnost
  s Fest, -(e)s, -e
 113. slovinština
  s Slowenisch, -(s), 0
 114. smrt
  r Tod, -(e)s, 0
 115. sňatek
  e Heirat, -, -en
 116. SNS (Společenství nezávislých států)
  e GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten)
 117. spisovatel
  r Schriftsteller, -s, -
 118. spisovná, horní němčina
  s Hochdeutsch, -(s), 0
 119. spojovací článek
  s Bindeglied, -(e)s, -er
 120. společný, -ě, dohromady
  gemeinsam
 121. spolek
  r Verein, -s, -e
 122. sportovkyně
  e Sportlerin, -, -nen
 123. spříseženstvo
  e Eidgenossenschaft, -, -en
 124. srdce
  s Herz, -ens, -en
 125. století
  s Jahrhundert, -(e)s, -e
 126. studium
  s Studium, -s, Studien
 127. symbol
  s Wahrzeichen, -s, -
 128. symfonie
  e Sinfonie, -, -n
 129. šlehačka
  e Schlagsahne, -, 0
 130. Šlesvicko-Holštýnsko
  (s) Schleswig-Holstein, -s, 0
 131. Švýcar
  r Schweizer, -s, -
 132. švýcarský
  schweizerisch
 133. téci
  fließen, floss, i./h. geflossen
 134. trajekt
  e Fähre, -, -n
 135. turista
  r Tourist, -en, -en
 136. turistická stezka
  r Wanderweg, -(e)s, -e
 137. údaj
  e Angabe, -, -n
 138. vařit pivo
  brauen
 139. vědec
  r Wissenschaftler, -s, -
 140. velikost
  e Größe, -, -n
 141. vévodství
  s Herzogtum, -s, -¨er
 142. východ
  r Osten, -s, 0
 143. vynaléz(a)t
  erfinden, erfand, erfunden
 144. zahraničí
  s Ausland, -s, 0
 145. založit, zakládat
  gründen
 146. zámek
  s Schloss, -es, -¨er
 147. západ
  r Westen, -s, 0
 148. zemřít, umřít, umírat
  sterben, stirbt, starb, i. gestorben
 149. znít
  klingen, klang, geklungen
 150. zpívat
  singen, sang, gesungen
 151. zvon
  e Glocke, -, -n
 152. zvonice, kostelní věž
  r Glockenturm, -(e)s, -¨e
Author:
Lerchova
ID:
249783
Card Set:
lekce10.txt
Updated:
2013-11-30 11:18:57
Tags:
NJ
Folders:

Description:
Themen Aktuell
Show Answers: