«på i hos» + vocabulary

The flashcards below were created by user firedg on FreezingBlue Flashcards.

 1. I am at home in Luleå.
  Jag är hemma Luleå.
 2. Office - I am at the office.
  • ett kontor [kånt'o:r] 
  • Jag är  kontoret.
 3. Hospital - I am at the hospital
  • Ett sjukhus [²sj'u:khu:s]
  • Jag är  sjukhuset
 4. Factory - I am at the factory.
  • en fabrik [fabr'i:k]
  • Jag är på fabriken.
 5. I am at the opera.
  • en opera [(²)'o:pera]
  • Jag är operan.
 6. I am at the shop / foodstore / clothstore.
  • en affär [af'ä:r]
  • en mataffär 
  • en klädaffär 
  • Jag är i affären
 7. I am at the school.
  • en skola [²sk'o:la]
  • Jag är i skolan
 8. I am at the Church
  • en kyrka [²tj'yr:ka]
  • Jag är kyrka
 9. I am at the health center.
  • en vårdcentral  [²v'å:r_dsentra:l]
  • Jag är  vårdcentralen
 10. I am at the swimming hall
  • en simhall  [hal:]
  • Jag är  simhallen
 11. I am at the sporthall.
  • en sporthall [spår_t:]  [hal:]
  • Jag är  sporthallen.
 12. I am in Spain.
  Jag är i Spanien.
 13. I am Brahegatan street.
  Jag är på Brahegatan
 14. I am at 'Iron Square'
  Jag är på Järntorget
 15. I am at the center.
  Jag är i centrum
 16. She lives at Frank's
  • Hon bor hos Frank.
  • [ho:s] (suena 'us')
 17. They will meet (each other) at Ida's home
  • De ska träffas hemma hos Ida.
  • [ho:s] (suena 'us')
 18. I am at the doctor
  • en läkare [²l'ä:kare] 
  • Jag är hos läkaren
 19. I am at the dentist
  • en tandläkare [tan:d] [²l'ä:kare] 
  • Jag är hos tandläkaren
Author:
firedg
ID:
249784
Card Set:
«på i hos» + vocabulary
Updated:
2013-11-30 13:01:15
Tags:
svenska
Folders:

Description:
på + places hos + people i + skolan, affären, kyrkan, centrum, en stad, ett land
Show Answers: