Enzym

The flashcards below were created by user jwag on FreezingBlue Flashcards.

 1. Oxidoreduktaser
  Katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner
 2. Transferaser
  Flyttar funktionella grupper mellan molekyler
 3. Hydrolaser
  Delar molekyler och adderar vatten ex. trypsin i tarmkanalen
 4. Lyaser
  "Sönderbrytare" som lägger till eller tar bort. Lägger till en atom eller funktionell grupp, bryter eller tar bort en dubbelbindning och skapar en dubbelbindning.
 5. Isomeraser
  Omorganiserar atomerna i molkylen
 6. Ligaser
  Binder mindre molekyler till större. Sätter samman två kolatomer i en endoterm reaktion.
 7. Vad är Lewis-syra?
  Elektronpar-acceptor. Elektrofil.
 8. Vad är Lewis-bas?
  Elektronpardonator. Nukleofil.
 9. Vilka sorts bindningar binds mellan substratet och det aktiva sätet? 3 st.
  Van der Waals-, väte- eller elektrostatiska bindningar
 10. Vad ger Km?
  žInformation om vid vilken substratkoncentration som enzymet katalyserar signifikant.
 11. Vad ger Vmax?
  • žHur många substratmolekyler som enzymet kan omvandla till produkt per tid när
  • enzymet är mättat med substrat
 12. Vad beskriver turnover? 
  žKkat = V/[E]
  Hur effektivt enzymet är.
 13. Vad är ett allosteriskt enzym?
  Den biologiska aktiviteten påverkas av att andra ämnen binder till det vilket gör att tertiärstrukturen ändras.
 14. Vad är en allosterisk effektor?
  Ett ämne som modifierar beteendet hos ett allosteriskt enzym. Det kan vara antingen inhiberare eller aktivator.
 15. Reversibel inhibitor
  En substans som binder till ett enzym och inhiberar det men som kan släppas igen.
 16. Kompetitiv inhibitor
  Binder till aktivt säte och blockerar.
 17. Icke-kompetitiv inhibitor
  Binder till annat säte och ändrar det aktiva sätets form.
 18. Irreversibel inhibitor
  Inhiberar enzymet permanent. (Vanligen genom bildning eller brytning av kovalenta bindningar)
 19. Concerted model (positiv modulering)
  Enzymet har två former. Relaxed (R) binder substratet tight, tight (T) binder substratet löst.
 20. Sequential model
  Ändras från T-form till R-form
 21. Feedback inhibition
  Slutprodukten av reaktionssekvensen inhiberar första reaktionen i serien. (Allosterisk kontroll)
Author:
jwag
ID:
249886
Card Set:
Enzym
Updated:
2013-12-01 18:53:47
Tags:
Enzym
Folders:
Enzym
Description:
Enzymrelaterat
Show Answers: