Energi

The flashcards below were created by user jwag on FreezingBlue Flashcards.

 1. Förlust av elektron=
  Oxidation
 2. Vinst av elektron=
  Reduktion
 3. ΔGo  =
  Standardtillstånd för förändring i fri energi
 4. Reduceringsagent, reduktant:
  Elementet i en redox-reaktion som ger en elektron. Reduceringsagenten förlorar elektroner dvs oxideras.
 5. Nedbrytning av större molekyler till mindre- oxidativ process som frigör energi  =
  Katabolism
 6. Syntes av större molekyler från mindre- reduktiv process som kräver energi
  Anabolism
 7. Vad är konezym?
  Icke protein som tar del i enzymatisk reaktion utan att förbrukas

  ⊗ metalljoner (Zn2+, Fe2+)

  ⊗ organiska ämnen som tex vitaminer som B6
Author
ID
250003
Card Set
Energi
Description
Energirelaterat
Updated
Show Answers