2. Travel and movement

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. merőlegesen
  sheer
 2. álló
  mozdulatlan
  stationary
 3. telített
  átitatott
  saturated
 4. tömött
  crammed
 5. (forgalmi)korlátozás
  congested
 6. sietős
  hirtelen
  futó
  hasty
 7. elakad
  leállás
  standstill
 8. vegytan
  büdös
  bűzlik
  stink
 9. szélesség
  breadth
 10. polgári
  civic
 11. turista
  kószáló
  rambler
 12. körforgalom
  roundabout
 13. hely
  spot
 14. aluljáró
  underpass
 15. kivitelez
  teljesít
  carry out
 16. folytat
  fenntart
  maintain
 17. (határidő) előtt
  ahead of
 18. ellenségeskedés
  háborúság
  enmity
 19. farol
  megcsúszik
  skid
 20. korlátozás
  megszorítás
  restriction
 21. felélénkít
  felélénkül
  brisk
 22. helikopter
  chopper
 23. hely
  vidék
  spot
 24. tanya
  törzshely
  haunt
 25. hasonlító
  resembling
 26. bízik
  számít rá
  rely
 27. csomó
  köteg
  csokor
  bounch
 28. csődület
  tódul
  throngs
 29. rajzik
  hemzseg
  swarm
 30. bucka
  halom
  mound
 31. hófúvás
  forgatag
  drift
 32. zátonyra fut
  megfeneklik
  aground
 33. gyorsul
  gyorsít
  accelerate
 34. felszáll
  fellép
  ascend
 35. leszáll (lóról)
  dismount
 36. partra száll
  kihajóz
  disembark
 37. bájosan
  kecsesen
  gracefully
 38. befejezés
  elvégzés
  completion
 39. kezdet
  kezdeményezés
  initiative
 40. bozót
  aljnövényzet
  undergrowth
Author:
Bogiwombat
ID:
250674
Card Set:
2. Travel and movement
Updated:
2013-12-05 15:30:28
Tags:
Michael Vince Andvanced
Folders:

Description:
English
Show Answers: