12. Government an society

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. átfog
  tartalmaz
  comprise
 2. Furcsa
  különc
  Eccentric
 3. Tisztességes
  becsületes
  Honourable
 4. Méltóságteljes
  tisztelet parancsoló
  Dignified
 5. Munkafelügyelő
  Work of committee
 6. Szintén
  hasonlóan
  Likewise
 7. Véglegesít
  Finalize
 8. Átfogó
  általános
  tág
  Broad
 9. Ellenszegül
  dacol
  Defy
 10. Nyíltan
  őszintén
  Bluntly
 11. Menedékhely
  Asylum
 12. Vázlat
  áttekintés
  Outlining
 13. Kezel
  Kormányoz
  Wield
 14. Eltöröl
  Megszüntet
  Abolish
 15. Korlátozott
  behatárolt
  Restricted
 16. Kívánt
  kötelező
  Required
 17. Kötelező
  előírt
  Compulsory
 18. Megengedett
  szabad
  Permitted
 19. Kötelez
  Megköt
  Bind
 20. Meggátol
  elzárt
  Barred
 21. Kötelező
  Obligatory
 22. Tilt
  Prohibiting
 23. Elpusztít
  megszüntet
  Szokást elhagy
  Do away with
 24. Főkolompos
  népvezér
  Ringleader
 25. (haza)áruló
  hitszegő
  Traitor
 26. Felelős -ért
  Responsible for
 27. Közvetítés
  Coverage
 28. Ellenőrzés
  Controlling
 29. Végrehajtó
  kivitelező
  Executor
 30. Imbolygó mozgás
  Swaying motion
 31. Vaskezű
  zsarnoki
  Heavy-handed
Author
ID
250684
Card Set
12. Government an society
Description
English
Updated
Show Answers