15. Thinking and feeling

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. bizonyít
  következtet
  infer
 2. Öntudatlanul
  Unconsciously
 3. Vonakodó
  Kelletlen
  Reluctant
 4. Nem kívánatos
  kellemetlen
  Objectionable
 5. Vél
  Gondol
  Reckon
 6. Következtet
  Bizonyít
  Infer
 7. Csípős megegyezés
  Csűrés-csavarás
  Quirk
 8. Kínos
  Awkward
 9. Vaskalapos
  Akadékoskodó
  Pedantic
 10. Modorosság
  Természet ellenesség
  Mannerism
 11. Ráerőszakolás
  tolakodás
  Intrusion
 12. Jellemző (vonás)
  Trait
 13. Megszegés
  jogsértés
  Infringement
 14. Nehézkes
  Fáradságos
  Laborious
 15. Vitatott
  peres
  Conscientious
 16. Megment
  Rescue
 17. Jól informált
  Knowledgeable
 18. Kivételezés
  részrehajlás
  Favouritism
 19. Elfogult
  Biased
 20. Zsibbasztó
  Érzéstelenítő
  Anaesthetic
 21. Vigasz(talás)
  Consolation
 22. Kimond
  Teljes
  végleges
  Utter
 23. Utal 
  sejtet
  Imply
 24. Állít
  Kifogásol
  Plead
 25. (meg)becsül
  értékel
  Appreciate
 26. Elképedt
  döbbent
  Flabbergasted
 27. Megrendült
  Overwhelmed
 28. Nyom
  bűnjel
  Clue
 29. Dédelget
  babusgat
  Cherish
 30. Rettegés
  félelem
  Dread
 31. Vonakodva
  Loath
 32. Utál
  gyűlöl
  Loathe
 33. Szemrehányás
  szégyen
  Reproach
 34. Megsértődik
  neheztel
  Resent
 35. Szán
  sajnál
  Deplore
 36. Elvét
  Elítél
  Disapprove
 37. Ingott
  megdőlt
  Lurched
 38. Zaklatott
  háborgó
  Distracted
Author
ID
250687
Card Set
15. Thinking and feeling
Description
Adnvanced
Updated
Show Answers