17. Quality and quantity

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. pótlás
  kiegészít
  melléklet
  supplement
 2. Helyiség
  ház+ telek
  Premises
 3. Sóvárgás
  Vágyakozó
  Yearning
 4. Albérlet
  Bútorozott szoba
  Digs
 5. Erős, heves vágy
  Craving
 6. Tömeg
  Zöm
  Felhalmoz
  Bulk
 7. Járható
  elfogadható
  Passable
 8. Hiány
  Ínség
  Dearth
 9. Nyomor
  szükség
  Want
 10. Pazarol
  tékozol
  Lavish
 11. Óriási
  Rengeteg
  Vast
 12. Csökkentett
  kisebbített
  Diminished
 13. Megnövelt
  Nagyított
  Enlarged
 14. Leapasztott
  megcsappantott
  Dwindled
 15. Összehúzott
  összefont
  Contracted
 16. Ravasz
  agyafúrt
  Shrewd
 17. Üzelmek
  eljárási mód
  Dealings
 18. Kudarc
  Visszaesés
  Setbacks
 19. Kényelmes
  megfelelő
  Convenient
 20. Bármi
  akármi
  Whatsoever
 21. Haszontalan
  céltalan
  Pointless
 22. Rászolgál
  megérdemel
  Deserve
 23. Állhatatosan
  szünet nélkül
  Steadily
 24. Folytat
  üldöz
  Pursue
 25. Kíváncsi
  bámul
  Gazing
 26. Virágzik
  Jól megy
  Prosper
 27. Arányos
  hozzá illő
  Commensurate
 28. Bőséges
  kiadós
  Abundant
 29. Elhanyagolható
  Jelentéktelen
  Negligible
 30. Túlzott
  Szertelen
  Excessive
 31. Közepes(en)
  Middling
 32. Felettes
  Fölényes
  Superior
 33. Beosztott
  alárendelt
  alsóbbrendű
  Inferior
 34. Valami miatt
  következtében
  Owing to
 35. Szerződés
  Megállapodás
  Treaty
 36. Teljesen
  egész
  együtt
  Altogether
 37. Meglehetősen
  Considerably
 38. Mérsékelten
  tűrhetően
  Moderately
 39. Alaposan
  részletesen
  Thoroughly
 40. Jóformán
  gyakorlatilag
  tulajdonképpen
  Virtually
 41. Teljesen
  egészen
  végképp
  Utterly
 42. Szándék
  elszánt
  Intent
Author:
Bogiwombat
ID:
250689
Card Set:
17. Quality and quantity
Updated:
2014-02-01 20:11:21
Tags:
Michael Vince Advanced
Folders:

Description:
English
Show Answers: