farma miażdżyca

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. receptory dla lipoprotein
  • tkankowe dla LDL: rozpoznawanie i umożliwienie wnikania LDL do komórki
  • receptory scavenger: wyłapują zmodyfikowane LDL (acetylowane, utlenione) w naczyniach krw tworzą blaszkę miażdżycową
  • cholesterol: 67% endogenny
 2. Statyny
  • to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (reduktazy HMG-CoA) - kluczowy enzym dla syntezy cholesterolu
  • zmniejsza pulę cholesterolu w komórkach -> zwiększenie ekspresji rec LDL -> zmniejszenie stęż. LDL
  • wydłużają czas życia chorych
  • stymujują syntezę NO w naczyniach
  • hamują aktywność metaloproteinaz
  • przeciwdziałanie dysfunkcji śródbłonka
  • zmniejszenie procesu zapalnego w naczyniach krw
  • osłabienie agregacji płytek krwi
  • zwiększenie neowaskularyzacji niedokrwionych tkanek
  • metabolizowane przez CYP w wątrobie
  • zmniejszają ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych o około 30 %
 3. statyny c.d.
  • Dz. n.: miopatie-ból i osłabienie mięśni, niekiedy uszkodzenie nerek,
  • brązowe zab. moczu
  • obrzęk naczynioruchowy
  • większenie zapadalności na cukrzycę typu 2, ch. Alzhaimera, choroby ukł. oddechowego
  • badać trzustkę!
  • nie podawać z fibratami i kw. nikotynowym i inh lub substratami CYP3a4, 2C9... -> korelacje działań niepożądanych
  • należy podawać z wieczornym posiłkiem, bo synteza chol. szczególnie nasilona nocą
  • Działanie plejotropowe: hamowanie lipidowej modyfikacji białek wewnątrzkomórkowych (gł. białka sygnalizacyjne - G (Ras, RhoA), wpływając na czynność śródbłonka naczyń i szlaki zaangażowane w procesy zapalne i metabolizm tk kostnej i mięśniowej
 4. lowastatyna
  • pierwsza statyna
  • z grzyba aspergillus
  • metabolizowana przez cyp 3a4
 5. inne statyny
  • symwastatyna (razem z lowaststyną podawana w postaci laktonów - proleków, przekształcanych w wątrobie do postaci kw hydroksylowego, reszta w postaci grup hydroksylowych)
  • prawastatyna
  • fluwastatyna
  • atorwastatyna, rozuwa, pitawa
  • prewencja pierwotna ze ststynami jest porównywalna do zabiegów kardiochirurgicznych
 6. żywice wiążące kw. żółciowe
  • niewchłaniane kompleksy -> zmniejszenie wchłąniania zwrotnego -> zwiększenie przemiany cholesterolu w kw. żółciowe ->obniżenie LDL
  • DZ.n: upośledzenie wchłaniania leków
  • zb czynności przewodu pokarmowego
  • zab wchłaniania witamin ADEK
  • zwiększenie transaminaz, fosfatazy zasadowej
  • spadek stężenia glukozy
  • cholestyramina
  • kolestypol
  • kolesewalam
 7. fibraty
  • zwiększają działanie lipazy lipoproteinowej
  • gorzej tolerowane niż statyny
  • agoniści PPAR-alfa (stymulują oksydację kwasów tłuszczowych)
  • zmniejszenie steż. VLDL i LDL we krwi
  • spadek stężenia trilglicerydów
  • zwiększają stężenie HDL
  • poprawiają tolerancję glukozy- z wyboru u cukrzyków!
  • nie wykazano wydłużenia życia
  • Dz.n: zap mięśni
  • wzrost ryzyka rabdomiolizy w połączeniu ze statynami
  • zab pp
  • zmiany skórne
  • zwiększenie steżenia mocznika, transaminaz
  • przy dominującym w surowicy cholesterolu należy stosować statyny, zaś przy triglicerydach fibraty
  • klofibrat
  • beza-
  • cypro-
  • feno-
  • gemfibrozyl.
 8. Ezetymib
  • hamuje wchłaniane chol przez enterocyty
  • nie wchłania się
  • bez działań niep.
 9. sitosterol
  hamuje wchłanianie na podstawie konkurencji
 10. kwas nikotynowy (wit. B3)
  • zmniejsza st trójglicerydów
  • wzrost HDL
  • zmniejszenie śmiertelności
  • mechanizm nieznany (wg notatek)
  • wg książki jeszcze w makrofagach pobudza receptor PPAR-gamma, który pobudza geny kodujące białka odpowiedzialne za transport zwrotny cholesterolu - zwiększony wychwyt na obwodzie
  • skuteczny we wszystkich formach hiperlipidemii
  • Dz.n.: zaczerwienienie twarzy, rumień, świąd
  • upośłedzenie czynn wątroby
  • zab czynność mięśni- nie kojarzyć ze statynami!
  • lapropirant hamuje działania niep kwasu nikotynowego - antagonista receptora dla prostaglandyny D2 (rozszerzanie naczyń - odpowiada za rumień)
 11. inhibitory lipazy trzustkowej
  • zmniejszenie wchłaniania tłuszczów o 30%
  • zmniejszenie st. cholesterolu
  • stosowane w leczeniu otyłości
  • dz.niep: biegunki
 12. sibutramina
  • nielegalne
  • nasila poposiłkowe uczucie sytości
 13. probukol
  • zmniejsza stężenie LDL i HDL
  • mechanizm nie jest znany
 14. kiedy stosowane
  • triglicerydy > 150 mg/dl
  • LDL cholesterol > 130 mg/dl
  • najważniejszy marker hiperlipidemii to LDL-C
 15. kluczowe enzymy w metabolizmie lipoprotein
  • LPL - lipaza lipoproteinowa - hydroliza triglicerydów
  • lecytyna (LCAT) - usuwanie chol z kom obwodowych, umożliwia powstanie HDL
 16. leczenie otyłości
  • fentermina
  • sibutramina
  • orlistat
  • dietylproprion
 17. sibutramina
  • hamuje wychwyt zwrotny NE, 5HT i DA
  • nasila poposiłkowe uczucie sytości i zwiększa wydatek energetyczny, prawdopodobnie zwiększając termogenezę
 18. orlistat
  • hamuje lipazę trzustkową i jelitową
  • nie wchłania się
  • hamuje wchłanianie tłuszczów o 30 %
  • obniża wchłanianie ADEK
Author:
Maja
ID:
251489
Card Set:
farma miażdżyca
Updated:
2013-12-14 23:04:05
Tags:
miażdżyca
Folders:
miażdżyca,farma
Description:
miażdżyca
Show Answers: