pensionen vocabulary

The flashcards below were created by user firedg on FreezingBlue Flashcards.

 1. Occupational pension (ITP 1-val)
  • en tjänstepension [²tj'en:stepansjo:n] (chenstepanjun)
  • tjänstepensionen, tjänstepensioner
 2. employer
  • en arbets|givare [²'ar:be:tsji:vare]
  • arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna
 3. money
  pengar
 4. you make your choice
  • du gör ditt val
  • ett val [va:l]
  • valet, val, valen
 5. De cuanto dinero se trata?
  Movie: what is it about?
  • Hur mycket pengar handlar det om?
  • Film: Vad handlar den om?
 6. you choose how...
  • Du väljer hur ...
  • [v'el:jer]
 7. a monthly salary
  • en månads|lön  [²m'å:nadslö:n] 
  • månadslönen, månadslöner
 8. a salary
  • en lön [lö:n] 
  • lönen, löner
 9. a pensioner
  • en pensionär [pangsjon'ä:r]
  • person som får pension [pangsj'o:n]
  • pensionären, pensionärer
 10. Why?
  Because...
  • Varför?
  • Därför att...
 11. to earn
  • tjäna  [²tj'ä:nar]
  • tjäna, tjänar, tjänade, tjänat.
 12. workingday 
  work-team
  workinghour
  workinglife
  • arbets|dag
  • arbets|grupp
  • arbets|tid
  • arbets|liv
 13. insurance company
  • ett försäkrings|bolag [²för_s'ä:kringsbo:la:g]
  • försäkringsbolaget, försäkringsbolag, försäkringsbolagen
 14. to retire
  gå i pension
 15. common/general pension
  allmän pension
Author:
firedg
ID:
251615
Card Set:
pensionen vocabulary
Updated:
2013-12-08 19:59:00
Tags:
svenska
Folders:

Description:
Vocabulario sobre las pensiones
Show Answers: