farma cukrzyca

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. insulina
  • umożliwia wnikanie glukozy z krwiobiegu do tkanki tłuszczoweji mięśni szkieletowych i kontroluje ilość glukozy uwalnianiej z wątroby
  • poprzez translokację transportera glukozowego nr 4 (GLUT4) z cytoplazmy do bł kom.
  • klasyczne działania anaboliczne:
  • w mięśniach wzrasta wychwyt aminokwasów, produkcja białek i synteza glikogenu
  • w mięśniach szkieletowych stymuluje fosforylację oksydatywną glukozy
  • w tk. tł. zwiększa ekspresję lipazy, która hydrolizuje lipidy z krążących lipoprotein do wolnych kw. tł i monoacylogliceroli - >gromadzenie energii w adipocytach w postaci triglicerydów
 2. insulinoterapia
  • podstawa leczenia cukrzycy typu 1
  • stosowana też w późniejszych okresach typu2
  • krótko i długodziałające
  • ludzka, zwierzęce już nie stosowane
 3. insulina tzw. normalna (niemodyfikowana)
  • początek działania po około 30 min
  • koniec aktywności po 5-8 h
  • wziewna została wycofana z produkcji, bo zbyt droga
 4. insuliny krótko i szybko działające (modyfikowane genetycznie)
  • lispro
  • aspart
  • glulizynowa
  • zmniejszają zdolność insuliny do tworzenia heksamerów, co przyspiesza ich początek działania
 5. ins długo działające
  • i. neutralna, protaminowa - połączona z protaminą, nadaje się do mieszanek z innymi insulinami
  • i. glarginowa - działa 24 h, "bezszczytowo" nie wymaga przyjęcia posiłku po zastosowaniu
  • ins. detemir
 6. Doustne leki przeciwcukrzycowe i inne stosowane w cukrzycy typu 2
  • inh a-glukozydazy
  • biguanidy
  • sulfonylomoczniki
  • glinidy
  • tiazolidynodiony
  • glitazary
  • eksendyny
  • inne
 7. Inhibitory a-glukozydazy
  • Akarboza i miglitol:
  • blokują rozkład cukrów złożonych poprzez zahamowanie a-glukozydaz
  • zmniejsza to wchłanianie glukozy
  • skutecznie zmniejszają glikemię poposiłkową, ale nie glikemię na czczo
  • mogą prowadzić do zaburzeń pp
  • nie niosą niebezpieczeństwa hipoglikemii
  • uniemożliwienie wyrównania glikemii za pomocą oligosacharydów (należy podać glukozę)
  • przeciwwskazania: ciąża, karmienie piersią, zab trawienia
 8. Biguanidy
  • METFORMINA
  • lek pierwszego rzutu w cukrzycy typu 2
  • uwrażliwia tkanki na działanie insuliny
  • hamuje wchłanianie glukozy w jelitach i jej produkcję w wątrobie
  • aktywuje kinazę białkową zależną od AMP, co hamuje rozpad kwasów tłuszczowych, glikogenolizę i glukoneogenezę w wątrobie oraz zwiększa sygnalizację przez receptor insulinowy
  • najgroźniejszym powikłaniem jest kwasica mleczanowa
 9. Pochodne sulfonylomocznika
  • zwiększają wydzielanie insuliny z kom B wysp trzustkowych
  • mogą doprowadzić do hipoglikemii
  • hamują ATP-zależny kanał potasowy w jednostce SUR1 powodując jego zamknięcie i dep. bł. kom
  • wypierają endogenny kompleks magnezu i ADP, które aktywują kanał
  • akumulacja ATP prowadzi do depolaryzacji komórek, napływu jonów wapnia i uwolnienia insuliny
  • zwiększają zaw. glikogenu w wątrobie
  • zwiększają liczbę receptorów insulinowych
  • I generacja: acetoheksamid, chlorpropamid, tolbutamid, tolazamid
  • II gen: glimepiryd, glipizyd, glibenklamid, gliklazyd, glikwidon
  • powodują wzrost masy ciała
 10. glinidy (meglitynidy)
  • repaglinid i nateglinid
  • wpływa na kanały K+ ATP-zależne, ale inny punkt uchwytu (SUR1)
  • bezpośrednio przed posiłkami
  • w skojarzeniu z metforminą
 11. tiazolidynodiony (glitazony)
  • pioglitazon i rozyglitazon
  • podobnie jak biguanidy uwrażliwiają tkanki na działanie insuliny
  • agoniści PPAR-gamma
  • zmniejszają stężenie TG i wolnych kwasów tłuszczowych
  • mogą prowadzić do obrzęków
  • nie powodują hipoglikemii
  • przeciwwskazania: niewydolność nerek
 12. glitazary
  • tezaglitazar i muraglitazar
  • podwójni agoniści PPAR-a oraz gamma
  • nie zostały wprowadzone do leczenia
 13. eksendyny i inh. dipeptydylopeptydazy IV (inh. DPP-IV)
  • eksendyna4 i eksenatyd - analogi GLP-1, czyli glukagonopodobnego peptydu (inkretyny) - wzrost poposiłkowego wyrzutu insuliny)
  • są rozkładane przez DPP-IV

  sytagliptyna, widagliptyna
 14. amyliny
  • produkowana w kom B wysp trzustkowych
  • hamuje ośrodek głodu
  • pramlintyd - syntetyczny analog, podawany okołoposiłkowo
 15. GLP-1 (inkretyna)
  • stymuluje zależne od glukozy wydzielanie insuliny
  • hamuje wydzielanie glukagonu
  • zwalnia opróżnianie zołądka
  • powoduje chudnięcie
Author:
Maja
ID:
252077
Card Set:
farma cukrzyca
Updated:
2013-12-14 22:21:12
Tags:
farma cukrzyca
Folders:
cukrzyca
Description:
farma cukrzyca
Show Answers: