ØNH

The flashcards below were created by user rosenberg82 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Akustisk funktionsundersøgelse
  • Subjektive:
  • - Talestemme
  • - Hviskestemme
  • - Rinnes (konduktive)
  • - Weber (ved konduktivt til det syge, ved senorineuronalt til det raske) 5 dB er nok.
  • - Tone- og taleaudiometri

  • Objektive:
  • - Tympanometri (Madsen-apparatur)
  •      - Stapedius refleks (stimulation i det ene øre og måling i det andet: Stimulus og impedans måling)
  • - elektrocochleografi (elektrode på cochlea - n. cochlea)
  • - ERA (evokerede potentialer i hjernestammen) - elektroder registrerer lydoverførslen)
  • - Otoacustisk emmisioner (nyfødte) - meget følsomt.
 2. Vestibulær funktionsundersøgelse
  • Objektive
  • - Vestibulookulære reflekser: Spontannystagmus (horisontal, vertikal, rotatorisk) BBB så pt. ikke kan fokusere.
  • Fysiologisk (jernbane) og patologisk nystagmus
  • Blikretningsnystagmus optræder ved sideblik. Patologisk ved sideforskel, eller altid ved at kigge op/ned. 

  • Head-shake test (20 sek.)
  • Impulstest (hurtige bevægelse til en side): glidende eller rykvis (patologisk) Catch-up sakkader
  • Positionsnystagmus
  • Nystagmus i visse positioner
  • Dix-hallpike (posteriore buegang).

  Fisteltest

  • Kalorisk test (laterale buegang)
  • COWS - Cold Opposite, Warm Same
  • BBB
  • Kanalparese/paralyse: Varigheden af nystagmus (2 min er normal) for K+V på højre side sammenlignes med venstre side. > 40 sek forskel = parese.

  • Vestibulospinale:
  • - Ataksi (FN, FNF, KH)
  • - Dysmetri (FN, FNF)
  • - Asynergi (dysdiadokokinese)
  • - Intentionstremor

  • Postural kontrol
  • - Romberg
  • - Liniegang, Blindgang
 3. Otalgi
  • Externa (ydre og øregang):
  • - Traume (--> Othæmatom - incision og drænage, for at modvirkeblomkålsøre)
  •      - Obs infektion (perichondrit)
  • -Traume øregang (fremmedlegeme)
  •      - Meche med AB og steroid, skiftes hver 2. dag i 10 dage
  • - Traume --> trommehinderuptur. Observation, og spontan heling. Ellers kirurgi.

  • - acute otitits externa (ved eksem eller ved forbindinger)
  •      - streptokokker, staph, pseudomonas, svampe
  •      - Soignering, AB og forbinding, evt. hydrocortison til ødem.
  • - Malign otitis media fra os temporale (pseudomonas)
  • - myringitis (viral med blærer på  trommehinden)

  • Media
  • - acute otitis media
  • - akut barotraume
  • - Herpes zoster

  • Meddelte:
  • - Kranienerver (V, (VII), IX, X) + C2/C3
  • - Tonsilitis acuta (børn og unge)
  • - Tandsmerter
  • - Øvre luftvejsinfektioner
  • - Kæbeledsabnormiteter (voksne)
  • - Cervikal spondylose
  • - Abcessus parafaryngealis
  • - Cancer cavi oris
 4. Sygdomme i ydre øre og øregang
  Infektion, traumer og fremmedlegeme - se otalgia.

  • Medfødte:
  • - Aures Alatae
  • - Mikroti / øregangsatresi (hyppige infektioner, nedsat hørelse (CT-skan)
  • - Præaurikulær fistel (ofte "uægte" - behandling sjældent påkrævet) Obs infektioner)

  • Neoplasier
  • - Øre-mellemgang: 1-2 / 1mio. 70 % er planocellulære. Basaliom, adenkokarcinom, MM, sarkomer. (>50 % er rygere)
  • 5-års overlevelse er 45 %. Relativt høj recidivfrekvens efter kirurgisk excision.
 5. Sygdomme i trommehinden
  - Traume (Iatrogene eller ej), sjældent kirurgisk behandlingskrævende. Spontan opheling, og observation indtil 3 måneder.

  • Infektioner: 
  • - myringitis bullosa
  •      - Perforere bullae --> Smertefrihed.
  •      - Risiko for sekundære SOM/AOM, hvorfor der gives amoxicillin.

  -Sequelae efter SOM og AOM
 6. Sekretorisk otitits media (SOM)
  Otitis media med effusion.

  Mucinholdigt sekret bag intakt trommehinde.

  Epidemiologi:100 % af alle børn med 1 event (20 % diagnosticeres ikke). AOM-induceret: 18-24 måneder. Tuba-dysfunkitoninduceret: 5 år.20% af børn med AOM vil efter 3 måneder have SOM.

  • Patogenese:
  • mellemøreslimhinde med metaplasi af epithel producere mucinholdigt sekret. Kan involvere mastoidet og tuba auditiva. Intakt trommehinde.
  • Opstår på baggrund af 1) AOM eller 2) tuba dysfunktion 3) begge.
  • Tubadysfunktion: 1) Cilieinaktivitet (pga. infektion viralt(bakterielt) 2) funktionel umodenhed af muskulatur 3) mekanisk aflukning pga adenoide vegetationer 4) ansigtsanomalier (downs, ganespalte.
  • Tubadysfunktion medfører undertryk i mellemøret --> trykbetinget transsudation af væske fra slimhinden og metaplasi i sekretorisk retning med glandler og gobletceller.

  Bakterier/toksiner/antigener, da det er i efterforløbet af AOM: pneumokokker eller haemophilus influenza - men mindre udtalt grad (20-25%). 

  • Klinik:
  • Sparsomme klager. Findes tilfældigt eller ved undersøgelse for nedsat hørelse (konduktivt høretab).
  • - sprogforstyrrelse

  • Diagnostik
  • - otomikroskop: trommehinderetraktion (undertryk), rosafarvet trommehinde og væskespejl.
  • - Siegels tragt: nedsat bevægeligheda f trommehinden,

  • Udredning:
  • - Audiometri
  • - Kortlægge (hvis muligt) udløsende årsag.
  • - Symptomer skal have været tilstede i 3 på hinanden følgende måneder.
  • - Undersøges en gang månedligt.
  • - 1/3 spontan opheling inden 3 måneder.

  • Behandling:
  • Indimellem undersøgelser laves valsalvas maneuvrer/ nasal saltvandsspray /detumescerende næsedråber.
  • - Røgfrit miljø
  • - Allergitestning

  • - Ældre børn paracenteres.
  • - adenotomi
  • - Tubulation (ved recidiverende AOM) - symptombehandling.
  •  
  • Prognose:
  • 9 ud af 10 ophører med SOM inden 6 års-alderen.
  • Dårlige prognostiske tegn for langvarige og hyppigere forløb: under 2-3 år ved debut, hyppige luftvejsinfektioner, øvre luftvejsallergi, anomalier samt rygning i hjemmet.

  Tubulation af trommehinden medfører sequelae i form af perforationer, atrofi og myringosklerose).
 7. Akut Otitis media + komplikationer
  • Definition:
  • Infektiøs pusansamling bag intakt trommehinde. Slimhinden i mastoidet er altid involveret i et vist omfang.

  • Epidemiologi:
  • 2/3 af børn inden de er 1 år. 30-40% med recidiv.

  • Patogenese:
  • Ifbm luftvejsinfektion der også involverer tuba (cilier inakiveres), ascenderer bakterier fra rhinopharynx til mellemøret. Pneumokokker (små børn), Hæmophilus influenza (lidt større børn). Begge (voksne)

  • Klinik:
  • - 3-5 døgns kataralia. Nasal stenose, nasal sekretion og subfebril.
  • - Herefter udtalte øresmerter (utrøstelig)
  • - Febrilia (>39 hos mindre børn)
  • -10-15 % med spontanruptur af tympani

  • Dianostik:
  • - anamnese
  • - Trommehinde frembulende uden kendinge, evt. pus.

  • Behandling:
  • Konservativ medmindre protraheret forløb over 3-5 dage.
  • - paracetamol
  • - AB (penicillin eller amox) evt. iv.
  • - Obs pneumokokvaccine

  • Prognose:
  • Selvlimiterende 2/3 indenfor 1-2 døgn. 90 % indenfor 3 døgn.
  • Risiko for recidiv øges ved hyppige luftvejsinfektioner, tidlig debut (immaturitet af immunforsvar og tuba), flere børn i husstanden med AOM.
 8. Kronisk otitis media + komplikationer
  (sequelae Otitidis = inaktiv)
  • Definition:
  • Irreversible forandringeri trommehinden/mellemøret. Aktiv (suppurerende) og inaktiv.
  • - Adhæsiv Otit (suppurerende)
  • - Myringosklerose
  • - Fibrose
  • - Retraktion (suppurerende)
  • - Perforation (suppurerende)
  • - Atrofi
  • - Ossikelkædedefekt
  • - Tympanosklerose

  • Forekomst:
  • 2/3 med tubulation udvikler inaktive form.
  • 1/2 af alle vil have en eller flere fra listen.
  • Under 1 % har aktiv form. (obs grønlændere)
  • Disponerende faktorer:
  • - tubulation
  • - Som ved (AOM/SOM): Alder ved debut, antal af infektioner, antal søskende, antal mbolig, patogene flora i næsen, dårlig ernæringstilstand og komorbiditeter.
  • Bakterier: Strep, hæmophilus. Udefra: pseudomonas og staph aur.

  • Klinik (suppurerende):
  • - Permanent (mere eller mindre) udflåd
  • - okklusionsfornemmelse
  • - Evt. smerter
  • - balanceproblemer
  • - tinnitus
  • - hørenedsættelse

  Inaktiv form giver sjældent andre symptomer end let hørenedsættelse

  • Diagnostisk:
  • - otomikroskopi (udeluk cholesteatom)
  • - podning
  • - audiometri (konduktivt høretab)

  • Behandlig:
  • - oprensning og AB/steroid forud for
  • - Myringoplastik (efter 3 måneder uden bedring)
  • - Sjældent nødvendigt med opmejsling af mastoidet
  • - Tubadysfunktion beh. med nasalt steorid og saltvand, samt evt. adenotomi og allergiudredning.

  Situationen er bening, men Obs udviklingen af cholesteatom
 9. Otosklerose
  • Knoglesygdom i labyrint-kapslen.
  • - f.eks. ved det ovale vindue.

  • Epidemiologi:
  • 0,3-0,5 %. M/K 1:2. Arvelig. Symptomdebut 30-40 år.

  Patogenese: Ukendt. (mæslinge) (prolaktin)

  • Klinik:
  • Langsomtprogredierende hørenedsættelse. Ensidig --> Dobbeltsidig.
  • Tinnitus
  • Svimmelhed

  • Diagnostik:
  • Konduktivt høretab
  • Ophævet stapedius
  • Schwartz tegn - hyperæmi i mellemøremucosa

  • Behandling:
  • Kirurgi (stapedotomi) eller høreapparat.
  • Sent i forløb cochlear implant, hvor det domineres af sensorineurinalt høretab.
 10. Cholesteatom
  • Keratiniserende flerlaget pladeepithel i mellemøret (stammende fra ydersiden af trommehinden).
  • - Akkvisit eller kongenit (sjælden)
  • - Flaccida eller tensa

  • Patogenesen(let):
  • Epithelet på trommehindens yderste lag irritereres og der sker en af følgende 3 processer. 1) immigration via defekt til inderside 2) immigration via retraktionslomme 3) hyperproliferation på ydersiden


  Divertikuløs aflejring af keratin. Knoglenedbrydende egenskaber:(ossikelkæden, incus, facialiskanal, labyrint, laterale basis cranii)

  • Diagnose:
  • -otomikroskopi (polyp, keratindebris)
  • -Nyere MR-teknik - ellers som forud for planlægning
  • - diff. diagnostisk COM

  • Behandling:
  • Kirurgi (obs facialis)

  • Prognose
  • Høj recidivfrekvens (20% voksne -50% børn)
  • 10-15 % bilat.
  • Udbredelse afgørende.

  • Komplikationer:
  • -Mastoiditis acuta
  • -Perifer fascialis parese (yderst sjælden)
  • -Labyrintitis
  • -bakteriel meningit
  • -intrakranielle abcesser
 11. Konduktiv hørenedsættelse
  Sygdom eller traume i mod øret. Skade til og med stapesfodpladen.

  • Udefra og ind:
  • - Mikroti / øregangs atresi
  • - Ot-hæmangiom
  • - Fremmedlegeme
  • - Cerumen
  • - Infektion i øregang: ødem og debris
  • - Perforation af tympanus - dårlig overførsel
  • - traume: Brud på Ossikelkæden
  • - Kolesteatom
  • - AOM, SOM, COM 

  • Undersøgelser:
  • Tale, hviske, Audiometri (kondutivt tab tydligst i bassen)
  • Rinne, Weber. 
  • Tympanometri
  • Stapediusrefleks

  • Behandling:
  • Alt fra skylning, AB, excision, fjernelse af fremmelegeme til Tympanoplastik, 
  • Ossikelplastik og høreapparat.
 12. Perceptiv hørenedsættelse
  • Fra stapesfodpladen og til auditorisk cortex
  • Sygdomme: 
  • - Otosklerose
  • - vestibularis neurit
  • - acusticusneurinom
  • - Herpes zoster
  • - Mb. Meniere
  • - Tinnitus
  • - Kolesteatom?
  • - Vaskulære events eller tumores i cortex eller medulla oblongata

  • Traume:
  • - Støjskade

  • Udredning:
  • Otostatiske Emissioner (neonatal screening)
  • Kirurgi: Cochlear implant, høre apparat, hørepædagogisk forsorg.
 13. Tinnitus
  • Epidemiologi
  • 1/3 med intermitterende tinnitus
  • hos 5 % konstant og irriterende
  • 0,5-1% invaliderende

  • Årsag:
  • Stort set alle øresygdomme:
  • - Støj (hyppigst)
  • - Mb. Meniere
  • - Ototoksiske skader (aminoglykosid)
  • - Meningit
  • - Systemiske sygdomme: Anæmi, Aterosklerose
  • - A-V-fistel, carotis stenose, arteriel dissektion (pulssynkron, lavfrekvent lyd).

  • Klinik:
  • Høj- og monofrekvent lyd.
  • Oftest Subjektiv.
  • Objektivt hvis det er en lavfrekvent pulsudløst lyd.

  • Diagnose:
  • Oftest subjektiv, men ved toneaudiometri kan man undertiden finde frekvensen.
  • MR ved mistanke om tumores.
  • MR-angiografi ved mistanke om vaskulært

  • Behandling:
  • Retter sig mod udløsende årsag.
  • Symptomatisk, kan man bruge en frekvensmasker/høreapparat til at overdøve tinnitus. 
  • Tinnitus Retraining Therapy - get used to it!
 14. Svimmelhed
  • Subjektiv opfattelse.
  • Kan inddeles
  • - Vertigo (Gyratorisk, nautisk)
  • - præsynkope/synkope
  • - Ligevægtsforstyrrelse (balance)
  • - Ukarakteristisk ørhed

  Den patologiske svimmelhed kan enten være visuel, vestibulær eller somatosensorisk. Et mismatch imellem de tre systemer. Enten sensorisk input, eller i processeringen af disse informationer i hjernestammen.

  • Udredning:
  • - Anamnese (debut, varighed, udløsende/aggraverende, Auditive symptomer, fylde eller trykken for øret. Neurologiske udfald. Hovedtraumer, nylige virale infektioner og toksika og medicinforbrug.

  • Placér i en af 3 grupper:
  • - Vertigo (+nystagmus) = BPPV, Vestibularisneurit
  • - Vertigo med akustiske symptomer: Meniere, sudden deafness, labyrintit, labyrintfistel, (neurinom)
  • - Vertigo med akustiske + neurologiske udfald: Hjernestamme/cortex tumor/apoplexi

  • Udløsende sygdomme:
  • akut vestibularis neurit, BPPV, Mb. Meniere, vestibularis neurinom, commotio labyrinthi, medikamentielt udløst, alkoholudløst, Kolesteatom, vaskulære lidelser i det indre øre.

  • Undersøgelser:
  • - Nystagmis BBB
  • - kalorisk US.
  • - Fistelprøve

  • Behandling:
  • Symptomatisk
  • Epleys maneuvre
 15. Mb. Meniere
  Recidiverende akutte anfald af svimmelhed, tinnitus og hørenedsættelse.

  • Epidemiologi:
  • 0,2 % - (40 % er dobbeltsidig)

  Årsag: ukendt. 

  • Klinik:
  • Klassisk triade. Men ikke alle behøver at være tilstede ved et anfald.
  • - evt. osteklokkefornemmelse.
  • - kvalme og opkast ved de første anfald, som også er de værste.
  • - varighed 4-12 timer. Op til 24 timer.
  • - Sjældent ses patienter med drop attacks

  • Udredning:
  • Audiometri viser sensorineurinalt høretab i bassen under anfald (kan være normalt i mellem).

  • Behandling:
  • Symptomatisk: antihistaminer, antiemetika, sengeleje.
  • Profylaktisk kan forsøges med saltfattig diæt, væskerestriktion og diuretika (uden stor effekt).
  • Evt. tubulation
  • Evt. Gentamicin instillen
  • Evt. labyrinthdestruktion?

  • Prognose:
  • Meget individuelt. Nogle med flere anfald pr. uge, andre med meget få anfald. Sygdommen har det med at "brænde ud".
 16. Perifer facialisparese
  • N. Facialis indeholder
  • - Smagstråde, n. lingualis fra chorda tympani. (forreste 1/3 af tungen)
  • - Parasympatiske (gl. lacrimalis, gl. submandibulare, gl. sublingualis.)
  • - Motoriske (Obs central vs. perifer)

  • Årsag:
  • Oftest idiopatisk. Man mener at dette skyldes immunlogisk betinget skade udløst af HSV eller VZV.
  • - Borreliaudløst
  • - Neoplasi
  • - Traume / kirurgi
  • - Otitter
  • - Kolesteatom
  • - inflammatoriske lidelser
  • - DS
  • - Guillalin Barré
  • - DM
  • - HT
  • - graviditet
  • - neonatal

  • Klinik:
  • Smerter ved øjenregionen efterfulgt af lammelser af hele den ene sides ansigtsmuskulatur (perifer). 
  • - Timer til få døgn
  • - Progredierer til paralyse
  • - Smagssans hyppigt påvirket
  • - hyperacusis (stapedius)
  • - Tåresekretion (sjældent)
  • - Evt. vesikler i øret ved Ramsay Hunt, som kan behandles hvis tidlig indsætten?
  • - Ved borreliose er facialisparesen et senere stadie (1-20 uger) efterfølgende 1) erythema migrans 2) led- og muskelsmerter, hp. og febrilia. 3) 15 % udvikler meningoradikulit = pareser, herunder facialis. 
  • - Bells fænomen: Når man lukker øjet (det kan man ikke), vil der være opaddrejning af bulbus på afficerede side.

  • Udredning:
  • Grundig anamnese. Symptomafgrænsning. Opbjektiv us. 
  • Bells parese er udelukkelsesdiagnose.
  • Grad inddeling på baggrund af fund a motorisk svaghed.
  • Vigtigt Otoskopi, palpation af gl. parotis, samt otoneurologisk us. Audiometri. 
  • - Lumbalpunktur for borreliatitre, bp.titre for HSV og VZV.
  • Obs IgM og IgG.
  • CT-skanning overvejes hvis neoplasi, vaskulær, kolesteatom, traume, abcess, ikke kan udelukkes.

  • Behandling:
  • Steroid - såfremt den iværksættes indenfor 72 timer efter symptomdebut. 25 mg X 2 dgl i 10 dage. Obs (relative) kontraindikationer.
  • % antiviral beh. medmindre Ramsay Hunts diagnosen kan fastslåes.
  • Penicillin til Borrelia - højdosis I.v.
  • Obs. Tørre øjne. Sammensyning eller falske tårer. Guldplade.

  • Prognose:
  • 65 % remitteret indenfor 3 måneder. 80 % indenfor 9 måneder. Herefter kan man ikke forvente bedring. Fejlinnvervation kan ses - motorisk, krokodilletårer/gustolakrimal refleks.
  • Dårlige prognostiske tegn:
  • Total paralyse, langsom remission, høj alder, hypertension, nedsat tåreproduktion (svær affektion), ophævet smagssans, manglende stapediusrefleks og postaurikulære smerter.
  • Ramsay Hunts syndrom. 50-80% oplever fuld remission.
 17. Traumer næse og ansigt
  Traume mod ansigtet kan medføre fraktur af:

  • Næse (hyppigst)
  • - lateralt forskydning. Akut reposition, eller vent 7 dage efter ødemet har aftaget.Ved meget sent fremmøde Rhinoplastik
  • - septumhæmatom - skal behandles akut. Abcederes, og defekt brusk skal erstattes med f.eks. brusk fra øret. Kan medføre boksenæse. AB-profylakse.

  Mandibel (næsthyppigst):

  • - Udtalt trismus.
  • - Blødning
  • - Tandforskydning/okklusion
  • - tandskader
  • - Nedsat følesans sv.t. underlæben (n.mentalis)

  • Udredning:
  • - Konturspring
  • - Fejlstilling
  • - sensibilitet
  • - CT-skanningog herefter repositionering og indsættelse af stabiliserende titaniumskinner. AB-profylakse - penicillin + metronidazol

  • Zygoma (3.)
  • - trismus
  • - sammenbid normalt
  • - udtalte misfarvninger
  • - sensibilitets udfald sv.t n. infraorbitalis

  • Paplpation
  • Sensibilitet
  • CT-skan

  Reponering af indsynkning og fiksering

  • Blow-out (3.)
  • - diplopi
  • - enoftalmus/exophtalmus (fare!)
  • - nedsat sensibilitet, n. infraorbitalis
  • - øjenakser og motilitet undersøges. Se opad! (m. rectus inferior)

  • Akut behandling, såferemt der er synspåvirkning og/eller bulbusruptur. Ellers ikke. Indenfor en uge.
  • Titaniumplade i bunden.

  • Maxil:
  • Le Fort inddeling I, II III.
  • Kan være meget varierende alt efter omfanger.
  • - n. infraorbitalis
  • - Okklusion
  • - Blødning/hæmetom.
  • Obs. cerebrospinallækage
  • Obs. Respirationsvejsobstruktion pga. aspiration af blod, knogle, sekret, ventrikelindhold.

  CT- skanning.Frie luftveje. Titaniumsskinne/net. Balloner i sinus. Tandlæge/ØNH-kirurg.

  Tænder:Tandlæge.
 18. Epistaxis
  • Patogenese:
  • 90% opstår i Kiesselbachs plexus
  • Årsager:
  • - Digital traume / næsepilning
  • - Viral infektion
  • - Vold
  • Forværrende faktorer:
  • - Hypertension
  • - arterisklerose
  • - koagulationsdefekt
  • - Medicin
  • - Arvelige vaskulære sygdomme: teleangieekstasier
  • - Tumor

  • Håndtering:
  • - ABC 
  • - Vurdere blodtab: blodprøve til forlig
  • - Overveje udløsende årsag (anamnese)
  • - Stop blødningen
  • - Igen overveje den udløsende årsag

  • Der skelnes imellem anterior (kan visualiseres) og posterior (kan ikke) blødning.
  • - Evt. CT, for at udelukke tumor.

  • Behandling:
  • - Sidde foroverbøjet, holde sig for næsen. Is på og i munden!
  • - Ætsning af visualiserbar blødningskilde
  • - Tamponade
  • - Ved posterior tamponade evt. indlæggelse
  • - Ballontamponade (evt. dobbelt)
  • - fjenes indenfor 24-48 timer
  • - Hvis blødningskilden ikke identificeres kan a. sphenopalatina elkoaguleres (90 % af næsen)
 19. Rhinitis
  Allergi, infektioner og atrofisk

  Kan udløses både af infektiøse agens 

  • Virale: 
  • - adenovirus
  • - rhinovirus
  • - RSV
  • - parainfluenza
  • I sjældnere tilfælde kan der komme sekundær infektion med hæm. influenza, strep. eller staph.

  Børn har imellem 6 og 12 infektioner årligt.

  Næsespray!

  • Allergi:
  • Associeret med atopisk dermatit og astma
  • Sæsonbetinget (pollen, græs) eller
  • helårs (dyr, fjer, mider, fødevarer).
  • Type 1 reaktion udløst rhinits
  • - Undgå udløsende årsag
  • - Desensitivering (IgG der blokerer for det "rigtige" antigen).
  • - Anti-histaminer
  • - lokal steroid

  • Atrofisk rhinitis
  • - Udtal skorpedannelse i næsen. 
  • - Atrofi af mucuosa
  • - Svær lugt
  • - Klebsiella?
  • - Dårlig hygejne og malnutrition spiller en rolle.
  • Behandling er udtalt toilette med saltvand 3-4 x dgl.
 20. Nasalstenose
  Diagnostisk tankegang

  • Ensidig? (fremmedlegeme, polyp, tumor, septumdeviation, hæmatom)
  • Dobbeltsidig? (Choanapolyp, allergi, alternerende?, tumor)
  • Prolaps af meningocele

  • Fremmedlegeme
  • Oftes børn eller psykiatriske pt.. Inorganiske elementer kan sidde i længere tid. Benægter historie.
  • Organisk med flere symptomer. Lugt og irritation af slimhinde.

  • Polyp/tumor
  • Rhinoskopi: polyp er grålig, tumor er fleshy
  • - Antrochoanal polyp, sidder længere tilbage = fiberskop. Symptomer er bilat, og evt. involverende tuba.
  • Behandling: Små polypper med lokal steroid (systemisk indledningsvist hvis store) forud for evt. kirurgi.
  • - Biopsi hvis mistanke om tumor

  • Allergi
  • - Priktest for at finde specifik allergi.
  • - osv.
 21. Sinuitis + komplikationer
  • Patogenese:
  • Infektionen stammer oftest fra næsen, men kan også komem fra et tandfokus, ansigtstraume eller en neoplasi.
  • Det respiratoriske cylinderepithel i næse og sinus er i forlængelse af hinanden - hvad der sker det ene sted, kan og vil også ske det andet.
  • Alt hvad der kan bremse den mukociliere transport kan disponere til sygdom. 
  • Vira er den mest hyppige

  • Udredning:
  • - hævelse
  • - smerter
  • - tilstoppet næse
  • - andre infektioner i ansigtet/tænder

  Sygdommen er ofte selvlimiterende

  • Behandling:
  • - Analgetika
  • - Næsedråber 
  • - AB
  • - Dampbade (mentol)
  • - evt. aspiration, hvis alt andet fejler.

  • Komplikationer:
  • Obs på spredning til hjernen/meninges

  • Kronisk sinuit
  • - kronisk udflåd
  • - Tilstoppet næse
  • - hp. utilpashed
  • - Dårlig ånde

  • Behandling:
  • Kirurigsk revision (symptomlindring) og fjernelse af syg mucosa. Herefter instillen af AB og brug af steroid.
 22. Tumorer i næse og bihuler
  • Polyp/tumor
  • Rhinoskopi: polyp er grålig, tumor er fleshy- Antrochoanal polyp, sidder længere tilbage = fiberskop. Symptomer er bilat, og evt. involverende tuba.
  • Behandling: Små polypper med lokal steroid (systemisk indledningsvist hvis store) forud for evt. kirurgi.

  • - Biopsi hvis mistanke om tumor
  • Benigne
  • - Osteom: 3% tilfældige fund. Langsomtvoksende, fjernes kun ved gener (afløbshindring).
  • - Sinonasale papillomer: HPV 6 og 11. Rygende mænd. Ekspansivt voksende, og giver afløbshindring/nasalstenose medførende behove for kirurgisk excision. Tilkommer epistaxis, synsforstyrrelser eller smerter er det malignitetssuspekt (HPV 16 og 18). CT/MR afslører udbredelse. 20 % recidiv.

  • Maligne:
  • - Basaliom
  • - Planucellulært karcinom (hyppigste i sinus)
  • - Adenokarcinom
  • - Sarkom

  Rygning er risikoøgende, men ikke på niveau med hvad det betyder for mund og svælgcancere.
 23. Foetor ex ore
  • Barn: madrester, fremmedlegeme i næsen, infektioner, sinusit?
  • Voksen: Som ovenstående + tumorer, proteser, tænder, øsofagusdivertikelt, DM, Generel status.

  • Rhinoskopia anterior.
  • Exploratio caum oris + direkte laryngoskopi. Evt. fiberskop.
  • Evt. CT-skanning.
 24. Stomatitis
  • Traumer og infektioner
  • - intoksikationer, avitaminoser, allergi.

  Gingivitis, cheilitis, glossitis (virus(HSV), bakterier, svampe).

  Svampe: skrab, antifungal behandling. Systemisk.

  HIV-test. Biopsi for at udelukke tumores.
 25. Tumorer i mundhule og på læberne
  • Læbe:  95 % plaoncellulære (basaliom eller spytkirteltumor)
  • - Biopsi, lymfeknudestatus
  • - Kirurgi + rekronstruktion eller stråle

  • Cavum oris:
  • 300/år
  • 95 % planocellulære. Primært mundbund eller tunge (også kind, over- og undergingiva, den hårde gane.)
  • - Spytkirtelcancere (op til 5 %)
  • - Tydelig associeret til alkohol og tobak
  • - HPV 16
  • - Dårlig hygiejne, kronisk svampeinfektion, malnutrition.

  • Udredning:
  • - Biopsi, lymfeknudestatus (sjældent fjern)
  • - Pakkeforløb (rtg. thorax + CT/MR af hoved/hals)
  • - Alt afhæningt af TNM status: kirurgi eller kirurgi +  stråle)
 26. Spytkirtellidelser
  • Infektion:
  • Sialoadenit. Alle tre glandler.
  • - akut (ascenderende bakterier. Eksprimering af pus (smerte) + analgetika og AB.
  • - kronisk (systemisk udløst(autoimmunt), Iodbehandling, spytsten, tumorstenosering, gentagne infektioner.

  • Hævelse og mundtørhed (subj/obj) (+facialis)
  • Røde hævede papiller. Ændret spytkonsistens.

  • Behandling:
  • AB
  • Spytfremprovokerende bolcher
  • Kirurgi i rolig fase

  • Sialoser, Autoimmun
  • Non-infektiøs. Relateret til systemlidelser, endokrine sygdomme, mangeltilstande, alkoholisme.

  Diffus, dobbeltsidig blød hævelse uden smerter. Normalspytsekretion (modsat Sjøgren)

  Behandl den tilgrundliggende sygdom.

  Cyster

  • Sialolithiasis
  • Gl. submandibularis (70-90% - resten i parotidea). Smerter i forbindelse med spisning (spytkolikker). Oftest kun 1 kirtel. Infektion, rødme og hævelse sv.t. papillen. Evt. abcessdannelse.

  Bimanuel palpation og anamnese giver ofte diagnosen. Evt. rtg. oversigt. UL med bedre sensitivitet. MR optimal, men dyr. Ny: Sialoendoskopi.

  • Beh. Kirurgisk.
  • Terminal ved papillotomi. Evt. ved skop, tang og kurv. Total excision af kirtel.

  • Tumorer
  • Adenom
  • Papillære cystadenolymfom (Warthin)
  • Adenocarcinomer

  • - Maligniteten er omvendt proportional med størrelsen på kirtlen
  • - Eneste kendte risikofaktor er EBV. Obs grønlændere.
  • - Malignitetstegn er hurtig vækst, facialisparese og smerter
  • - Obs "slow killer" adenoidcystisk carcinom, der breder sig langs nerver og metastaseret ved diagnosetidspunkt

  • Udredning:
  • - ved facialisparese, altid gl. parotidea
  • - atypiske ansigtssmerter
  • - FNA (cave åben biopsi pga. risiko for udsæd)
  • - UL, CT/MR kan være nyttigt,

  • Kirurgi er førstevalg. Hvis inoperabel: stråler.
  • 50 årligt - en 5-års prognose på 67% afhænger dog af mange faktorer.
 27. Globulus
  Kan udløses af infektioner (tonsillit, pharyngitis chronica), paræstesier, neuralgier og motoriske forstyrrelser (vagus, glossopharyngeus), hyperplasi af lymfatisk væv (adenoide vegetationer - Waldeyers svælgring, benigne og maligne neoplasier.

  Udredning:

  • Afhænger af mest sandsynlige diagnose (alder og anamnese)
  • Skop - neurologisk - radiologisk - skintigrafi

  Behandling afhænger af årsag...
 28. Adenoide vegetationer
  Waldeyers svælgring bagvæg og loft i rhinopharynx (inkluderende tonsiller)

  11.500 Indgreb årligt på danske børn.

  • Patogenese:
  • Waldeyers svælgring hypertrofierer fysiologisk indtil 6-8 år - diagnosen kommer når hyperplasien er udtalt og giver symptomer. -->hyppigere luftvejsinfektioner.

  • Klinik:
  • Nasalstenose  - lukket snøvl og mundrespiration.
  • Aflukkede tuba-ostier --> AOM/SOM
  • Reservoir for bakterier og vira --> recidiverende infektioner.

  Udredning ved fiberskopi (hvis muligt)

  Adenotomi foretages i generel anæstesi (3-10 år). Recidiver hos 50 %.
 29. Tonsilitis acuta + komplikationer
  • Infektioner med beta-hæmolytiske strep A (Sjældent C eller G).
  • Anamnese med synkesmerter, otalgia, hp., feber, lakunære gule belægninger på tonsiller ved bakteriel. Ved viral mere diffuse belægninger.
  • Centor-kriterier(4): Feber, øm adenit, belægninger og ingen hoste.

  Obs mononukleose

  • Komplikationer:
  • Peritonsillær abcess (2200/år i DK) --> trismus
  • Parapharyngeal abcess
  • Retropharyngeal abcess
  • Tonsillogen sepsis (fusobacterium necrophorum)
  • (Febris rheumatika)
  • Glomerulonefrit

  • Undersøgelse:
  • Strep A
  • Podning til D+R
  • Bp med leukocyttal og diff.tælling (udeluk EBV)

  • Standardbehandling:
  • Penicilling i 10 dage. 
  • Evt. incision og drænage af abcess
  • Tonsillectomi
  • Drænage fra halsen
 30. Differentialdiagnoser ved tonsilaffektioner
  • - Mononukleose
  • (monospot falsk negativ i 15-25% i første uge. Herefter 5%)
  • Golden: IgG, IgM og anti-EBV. PCR anbefales
  • Selvlimiterende. Væske + analgetika. 
  • Ved mistanke om sekundær superinfektion bredspektret AB. Obs fri luftveje. Obs skrøbelig lever og milt.

  • Skarlatina
  • Akut tonsillit + højrødt eksantem i ansigt og på krop. Hindbærtunge.

  • Vincents Angina
  • Dyb kraterformet ulceration med grålige belægninger sv.t. en tonsil. Godartet - penicillingfølsom

  • Akut leukæmi / agranulocytose
  • Gonoré
  • HIV
  • Syfilis
  • TB
  • Planocellulært carcinom

  • Udredning:
  • Podning (D+R), serologi (leuk+diff), biopsi, mantouxtest
 31. Sygdomme i rhinopharynx
  • Børn:
  • -Ganespalte (+læbespalte 0,2%, ensidig/dobbeltsiddig, 1. trimester, arvelighed, Plastikkirurgi på RH over flere omgange og år.
  • -Choanalatresi
  • -Adenoide vegetationer (se kort)
  • -Rhinitis (se kort)
  • -mononukleose (se kort)

  • Voksne:
  • Choanalpolyp (se kort)
  • -angioFibroma 
  • -Cancer - planocellulært
 32. Sygdomme i oesophagus, trachea og bronchier
  • Børn:
  • -Medfødte anomalier (laryngomalaci (stridor ved fødsel), valleculacyster, glottisk diaphragma, eosophagusatresi
  • -Traumer og fremmedlegemer (ætsninger)

  • Voksne:
  • Fremmedlegemer og ætsninger (suicidium), infektioner, ved reflux --> metaplasi, varicer, divertikel, tumorer + indvækst.

  • Undersøgelser:
  • - skopi
  • - Rtg. med kontrast
  • - Rtg.gennemlysning
  • - CT/MR
 33. Synkebesvær
  Hvor i processen? Højdedianostik, initialt, midtvejs eller mod slutningen?

  Infektioner (smerte/abcess/globulus), benigne eller maligne neoplasier, motorisk (parese eller spasmer)/neurologisk.

  Undersøgelser:

  Inspektion, palpation, skop evt. i GA
 34. Hæshed
  • Børn:
  • "Sangerknuder", papillomer, cyster

  • Voksne:
  • "Sangerknuder", Laryngitis acuta, Ødemer (rygning, myødem), reflux, recurrensparese, funktionel dysfoni?, benigne og maligne tumorer

  • Undersøgelser:
  • Obj. vurdering af stemmen. Luftspild? Mulig valsalvas? Forløb?
  • - skopi
  • - MR

  Behandling:

  I GA - skopi. Kirurgi/laser. Medialisering af plic.vocalis, talepædagog.
 35. Stridor Laryngis
  • Neonatale:
  • - medfødte tumores, Cyster
  • - Laryngomalaxi
  • - Subglottis stenose (hæmangiom

  • Børn:
  • - Laryngotracheobronchitis
  • - Supraglottitis
  • - Acute Laryngit
  • - Fremmedlegeme
  • - Abcess Retropharyngeal

  • Voksne
  • - Cancer
  • - Trauma
  • - Fremmedlegeme
  • - Akut epiglottit
 36. Recurrensparese
  Enkeltsidig/dobbeltsidig

  • Årsager:
  • - infektioner (idiopatisk)
  • - neurologisk sygdomme (vaguskernen, -forløb)
  • - Seqv. til kirurgi
  • - Tumorindvækst thyroidea, pancoast, øsofagus

  • Udredning
  • - Skopi
  • - biopsi
  • - CT/MR/PET

  • Behandling:
  • Medialisering af plic. vocalis. Talepædagog, tracheotomi.
  • Afhænger af årsag
 37. Tumor Colli
  Lymfadenitis: Øm, uøm akut regional/systemisk infektion. Kronisk infektion.

  • Cervikal masse (ikke adenit): 
  • Medfødte
  • - mediane cyster
  • - laterale cyster (mest hyppige) (Ranula er en spytkirtelcyste - dykkerranula)
  • - fistler
  • - hæmangiomer
  • - lymfangiomer
  • - teratomer
  • - mesenkymale

  • Neoplastisk lymfadenopai:
  • - Lymfom
  • - NHL
  • - Hodgkin
  • - malignt lymfom
  • - Metastase fra HH tumor
  • - Ekstraregional tumor

  • Undersøgelser:
  • - palpation (fixeret, ensartet blød/fast, øm)
  • - FNA
  • - UL
  • - CT/MR af HH + thorax
  • - Evt. PET
  • - bp.: leuko+diff, CRP, antistoftitre
  • - Fjernelse af lymfeknude
  • - Tonsilektomi
 38. Cancer laryngis
  Inddeles efter anatomisk placering i forhold til stemmebåndene

  • - Supraglottisk
  • - Glottisk
  • - Subglottisk

  95% er planocellulære

  300/år - konstant. Rygende mænd (og kvinder) + alkohol.

  Glottisk dysplasi kan forsvinde med ophør af de to nævnte.

  • Klinik:
  • - hæshed (hvis på stemmebåndene eller involvevring n. recurrens) > 14 dage bør altid medføre udredning. 
  • - Globulus
  • - dysfagi
  • - Ensidig Otalgi
  • - Sub- og supraglottiske mere symptomfattige, hvorfor de er mere fremskredne ved diagnosetidspunkt.
  • - Stridor, tegn til fremskreden sygdom. --> ikke sjældent trakeostomi
  • - Metastaserer sjældent!

  • Undersøgelse:
  • - Skopi (stroboskop, direkte/indirekte, fiber)
  • - Biopsi i GA
  • - MR/CT til vurdering af udbredning hvis malignitet mistænkes/findes
  • - Thoraz - minimum rtg.

  • Behandling
  • Baseres på TNM
  • - Laser ved T1-2
  • - ellers primært stråle
  • - Recidiv --> laryngotomi --> tracheostomi

  • - Taleventil 
  • - Bøvsetale
  • - Vibrator

  • Prognose
  • Glottiske 80 % men op til 100 for de små (5års)

  • Sub og supraglottiske (50%)
  • Rygeophør essentielt
 39. Kirurgiske sygdomme i tyroidea og paratyroidea
  85 % af tumores udgøres af de relativt benigne tumores papillært (67%) og Follikulært (18%) med 5-års prognoser på hhv. 95 % og 87 %.

  Stigende incidens, men fortsat relativt sjælden 170/år. Genetik og stråleniveau har betydning, samt jodindhold i kosten.

  • Klinik:
  • - Knude på halsen
  • - Hæshed (recurrens)
  • Globulus
  • - Synkebesvær
  • - Vækst i kendt struma
  • - Respirationsbesvær

  • Udredning:
  • - Stofskifteprøver
  • - UL
  • - Skintigrafi (kold knude? --> biopsi, dog ikke hvis de er under 10mm)
  • - MR/CT - PET for metastaser som rammer lunger (kun lunger for papillære), knogler, hjerne og lever (for follikulære).

  • Papillært:
  • - mikrocarcinom (< 10mm), hvis kun én fjernes denne og derefter bare UL-kontrol. Ved flere + radioterapi

  • FOllikulært:
  • - mikroinvasivt (indvækst i kar eller tumorkapsel
  • - massivt invasivt (histologisk og klinisk oplagt)

  2 andre: medullært og anaplastisk.

  • Behandling:
  • Kirurgi Istmus, hemi eller totalfjernelse) + lymfeknudedissektion efterfulgt af radioaktiv jodbehandling.

  Strålebehandling hvis kirurgi ikke tilfredsstillende effekt

  • Følges med thyroglobulin (lav)
  • Ca++, PTH
  • Thyroxin-behandling

  • Komplikationer:
  • - recurrens - specielt ved genoperation
 40. Parathyroidea
  Adenom oftest i en enkelt glandel - lokaliseres ved Sestamibi-skintigrafi

  • Klinik:
  • - høj PTH

  Kirurgisk fjernelse med peroperativ måling af PTH (T½ er 5-10 minutter)

  Ved kronisk nefropati, ses tertiær hyperparathyroidisme. Behandling er fjernelse af 3,5 glandler.
Author:
rosenberg82
ID:
252275
Card Set:
ØNH
Updated:
2013-12-12 09:10:17
Tags:
ØNH
Folders:

Description:
ØNH
Show Answers: