Homer Iliad 6 lines 102-199

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἀπιθησεν
  he disobeyed
 2. κασιγνητῳ
  • dat
  • brother
 3. ὀχεων
  chariots
 4. τευχεσιν
  arms, equipment, armour
 5. ἀλτο
  he leapt
 6. χαμαζε
  • (adv)
  • to the ground
 7. παλλων
  swinging, brandishing
 8. ὀξεα
  sharp
 9. ὀτρυνων
  stirring, encouraging
 10. ἐγειρε
  awaken, arouse
 11. φυλοπιν
  combat
 12. ἐλελιχθησαν
  • 3pl aor pass ἐλελιζω
  • they whirled round
 13. ληξαν
  • they stayed, held
  • ληγω
 14. ὑπεχωρησαν
  they withdrew
 15. φαν
  they were saying
 16. ἀστεροεντος
  sparkling, starry
 17. ἀλεξησοντα
  ward off, defend
 18. ὑπερθυμοι
  high-hearted
 19. τηλεκλειτοι
  far-famed, far-renowned
 20. ἐπικουροι
  allies, helpers
 21. ἀνερες
  men
 22. θουριδος
  raging
 23. ἀλκης
  defence, prowess
 24. προτι
  towards
 25. γερουσιν
  • dat
  • old men
 26. βουλευτῃσι
  • dat
  • counsellors
 27. ἀλοχοισι
  wives
 28. δαιμοσιν
  • dat
  • gods
 29. ἀρησασθαι
  to pray to
 30. κορυθαιολος
  • adj
  • with glancing helm
 31. σφυρα
  ankles
 32. αὐχενα
  throat, neck
 33. ἀντυξ
  edge
 34. πυματη
  last
 35. ὀμφαλοεσσης
  • adj
  • lit: 'having a navel'
  • means the boss of a shield - the metal at the centre
 36. παις
 37. συνιτην
  • dual
  • went together
 38. μεμαωτε
  wishing eagerly, yearning
 39. ἰοντε
  • dual
  • were
  • went
 40. σχεδον
  • adv
  • near, hard by
 41. καταθνητων
  • adj
  • mortal
 42. ὀπωπα
  • I have seen
  • ὁραω
 43. κυδιανειρῃ
  glory-bringer
 44. θαρσει
  take courage
 45. δολιχοσκιον
  long-shadowed
 46. ἐμεινας
  you stand
 47. δυστηνων
  wretched, unfortunate
 48. ἀντιοωσιν
  they meet
 49. εἰληλουθας
  you have come
 50. δην
  • adv
  • long
 51. τιθηνας
  nurses, nourishers
 52. σευε
  he drove
 53. ἠγαθεον
  most holy
 54. θυσθλα
  Dionysian implements; thyrsi?
 55. κατεχευαν
  dropped down
 56. θεινομεναι
  being struck
 57. βουπληγι
  • dat
  • an ox-goad
 58. ὑπεδεξατο
  receive, welcome
 59. κολπῳ
  • dat
  • bosom, lap
 60. δειδιοτα
  • pf pt
  • fearing, afraid
 61. τρομος
  trembling
 62. ὁμοκλῃ
  • dat
  • commands
 63. ὀδυσαντο
  they were angry
 64. ῥεια
  • adv
  • easily, lightly
 65. τυφλον
  • adj
  • blind
 66. ἀπηχθετο
  he was hated
 67. ἀρουρης
  of the (corn-bearing) earth
 68. ἐδουσιν
  they eat, eating
 69. ὀλεθρου
  • gen
  • destruction, death
 70. πειραθ᾽
  • πειραρ
  • tool, implement, method of completion
 71. φαιδιμος
  shining, glistening
 72. ἐρεεινεις
  you ask, inquire
 73. οἱη
  of the sort
 74. γενεη
  race, family
 75. φυλλων
  leaves
 76. χαμαδις
  • adv
  • to/on the ground
 77. χεει
  scatters
 78. τῃλεθοωσα
  flourishing
 79. ἐαρος
  spring
 80. ἀποληγει
  dies, ceases
 81. δαημεναι
  • inf
  • δαω
  • to learn
 82. μυχῳ
  • dat
  • corner
 83. ἱπποβοτοιο
  horse-breeding
 84. κερδιστος
  giving best counsel
 85. τεκεθ᾽
  • τικτω
  • he begat, had born
 86. ήνορεην
  manhood
 87. ἐρατεινην
  lovely
 88. ὠπασαν
  they bestowed
 89. μησατο
  he intended
 90. ἐλασσεν
  he drove
 91. ἐδαμασσε
  he overpowered
 92. ἐπεμηνατο
  mad with desire for
 93. κρυπταδιῃ
  • adj
  • secret, clandestine
 94. μιγημεναι
  to unite with
 95. φρονεοντα
  being minded, thinking
 96. δαιφρονα
  skilful
 97. κακτανε
  he killed
 98. τεθναιης
  Would you be killed
 99. ἀλεεινε
  he avoided
 100. σεβασσατο
  he feared
 101. πορεν
  he gave, offered
 102. σηματα
  tokens, symbols
 103. λυγρα
  ruinous, baneful
 104. γραψας
  having written
 105. πινακι
  tablet
 106. πτυκτῳ
  folded
 107. θυμοφθορα
  life-destroying
 108. ἠνωγειν
  he ordered
 109. πενθερῳ
  father in law
 110. ἱξε
  he came
 111. προφρονεως
  gladly, kindly
 112. τιεν
  he honoured
 113. εὐρειης
  wide
 114. ξεινισσε
  he received
 115. ἐρεεινε
  he questioned
 116. ᾐτεε
  he asked
 117. γαμβροιο
  from/of his son in law
 118. ἀμαιμακετην
  furious
 119. πεφνεμεν
  to kill
 120. ἐην
  she was
 121. λεων
  lion
 122. μεσση
  in the middle
 123. χιμαιρα
  she-goat
 124. ἀποπνειουσα
  breathing forth
 125. αἰθομενοιο
  burning
 126. κατεπεφνε
  he slew
 127. τεραεσσι
  portents, signs
 128. πιθησας
  obeying
 129. κυδαλιμοισι
  glorious, renowned
 130. δυμεναι
  he plunged/sank into, entered
 131. ἀντιανειρας
  men-matching
 132. ἀνερχομενῳ
  came up
 133. πυκινον
  close-wrought
 134. ὑφαινε
  he weaved
 135. εἱσε
  he set
 136. κατερυκε
  he detained, held back
 137. διδου
  he gave
 138. ἡμισυ
  half
 139. ταμον
  they cut
 140. ἐξοχον
  jutting out
 141. τεμενος
  an allotment of land
 142. φυταλιης
  of/for an orchard
 143. νεμοιτο
  he administered
 144. παρελεξατο
  lay with
 145. χαλκοκορυστην
  bronze-armed
Author
ID
253111
Card Set
Homer Iliad 6 lines 102-199
Description
Homer Iliad vocab
Updated
Show Answers