HISGOV

The flashcards below were created by user zeravan_27 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 5 Theories
  • Challenges & response
  • Exchange
  • Dialectic
  • economic
  • Historiography
 2. Pangaea means?
  Sea
 3. Before,Philippines was called?
  Mayi/Mai
 4. 5 Antique Ships?
  • Trinidad
  • Victoria
  • Santiago
  • San Antonio
  • Concepcion
 5. Historian of Magellan?
  Antonio Pigafeta
 6. Isla ng Magnanakaw?
  Islas la drones
 7. Kali pulaku?
  lapu-lapu
 8. Philippines Latitude?
  4 degrees 23' - 21 degrees 25' N. Latitude
 9. Philippines Longtitude?
  116 degrees -127 E. longtitude
 10. Border from north?
  taiwan
 11. Border from south?
  celebez sea
 12. Border from east?
  Pacific ocean
 13. Border from west?
  west ph. sea
 14. Achipelago means?
  sea
 15. First type of people?
  Orang Dampuan
 16. Second type of people
  Orang Bandjar
 17. settlers from mindanao
  Buranon
 18. Oldest civilization in the world?
  india
 19. God of rainbow?
  Balanghaw
 20. indian term Bathara
  bathala
 21. Systems of Indians?
  Sanskrit
 22. 4 Dowry
  • Bigay-kaya
  • Panghimuyat
  • Bigay-suso
  • Sanbon
 23. First Sultan in mindanao
  Abu Bakr
 24. One god?
  monothism
 25. judge?
  kali
 26. being able to adopt
  civilized
 27. year when Magellan came back to philippines
  1521
 28. unang kaibigan ni lapu lapu-
  converted to catholic
  Raja Umabon
 29. Suceso de las islas Filipina
  Antonio de morga
 30. Chronicler
  Antonio de pigafetta
 31. Captain of ship
  Sebastian del Cano
 32. Sugbu means?
  cebu
 33. Ciudad del santissimo nombe
  Villa de san miguel
 34. Kapatid ni raja
  tamuyan
 35. Ninong ni tupas
  legazpi
 36. Magtiyo
  lakandula at lapu lapu
 37. Rajah mura?
  Rajah Sulayman
 38. Rajah matanda?
  Lakandula
 39. First governor?
  Miguel lopez de legaspi
 40. Pumalit kay legaspi noong june 24,1571
  Governor General Guido de lavezaris
 41. Malaking barko sa china?
  Junk
 42. Sumasakop sa lingayen?
  lim ah hong
 43. Longest revolution in spain
  Francisco dagohoy
 44. Ginawa para sa mga anak ng kastila
  Kolehiyo de san juan de letran
 45. intra?
  loob
 46. Muros
  wall
 47. unang aklat na nilimbag sa pilipinas
  Doctrina Cristiana en lengua espaniola y tagala
 48. First newspaper
  del superior gobyerno
 49. nagpaalis ng indulto comercio
  Governor general felix berenguel
 50. Nagalis ng monopoly?
  Primo de rivera
 51. Napakabaet...
  Carlos maria de la torre
 52. Lahat ng Pilipino ay magkaroon ng apelyido
  Narciso claveria
 53. imbakan ng baril
  Arcenal
 54. Tsinugi ang GOMBURZA
  Feb 17,1882
 55. Hindi pagsunod sa pinuno
  Mutiny
 56. Ang hari ang magsasabi kung sino ang magiging hari
  Encada fraile tenia el rey en Filipinas un capitan general y ejercito entero
 57. Provincial level
  Alcalde mayor
 58. Tagakolekta ng buwis
  encomiendero
 59. International brotherhood
  Free masons
 60. Members of masons
  • A. bonifacio
  • A. Mabini
  • J. luna
  • A. luna
 61. Tutor of a prince who eventually became the king of spain
  Pedro Serano Laktaw
 62. First masonic revolution in spain
  lodge revolution-Graciano lopez jaina
 63. logde for pinoy
  lodge nilad
 64. lodge for womens
  lodge walana
 65. Huling sumuko sa kastila
  simeon ola
 66. First member of laliga filipina
  A. Bonifacio
 67. First supremo of KKK
  Deo dato Arrellano
 68. revolt against spain
  KKK
 69. Became second supremo
  Ramon Basa
 70. Became third Supremo
  A. Bonifacio
 71. Nagdala ng bulag kay rizal
  Pio VAlenzuela
 72. Revolutionary leader
  Antonio luna
 73. Katipunan Level
  • Bayani
  • Unang rekrut/kawal
  • Katipon
 74. Utak ng katipunan
  E. Jacinto
 75. utak ng himagsikan
  A. Mabini
 76. Plaridel
  M. Del pilar
 77. Tikbalang
  M. Ponce
 78. Dimas Alang
  J. Rizal
 79. Tandang sora
  M. Aquino
 80. Kabayo na sinakyan ni Alexander the great.
  bucephalus
 81. Lugar kung saan pinunit ang cedula
  Dapitan
 82. Lugar kung saan nagmeeting ang mga katipunero
  tejeros convention
 83. Pangulo sa tejeros convention
  e. aguinaldo
 84. Pinahuli sa e. aguinaldo
  A. bonofacio
 85. Nilibing ang magkapatid na bonifacio
  • mt.buntis
  • mt. nagpatong
 86. mayamang kaibigan ni rizal
  pedro paterno
 87. Consul, representative ng US sa singapore
  spencer bratt
 88. Barko na pinadala ng US
  USS maine
 89. Kaaway ng mga Spaniards?
  • Cubans at
  • Americas
 90. pinuno ng isang maliit na barko sa Hongkong
  George Dewey
 91. Philippines independence Day
  June 12, 1898
 92. Nagcompose ng marcha Filipina magdalo
  Julian Felipe
 93. Marcha Filipina Magdalo became
  Marcha Nacional Filipina
 94. Sundalo, He wrote Filipina
  Jose Palma
 95. Tinahi ang Flag
  Hongkong
 96. Nagtahi ng flag
  Marcela Agoncillo
 97. evidence
  Laguna copper plate
 98. Pinakamataas na grupo
  Maharlika
 99. slave,translator of magellan
  enrique
 100. naging kabisera ang Cebu noong?
  1565
 101. naging kabisera ang manila noong?
  1571
Author
ID
253214
Card Set
HISGOV
Description
Philippine History
Updated
Show Answers