Spanish basic 05

The flashcards below were created by user Miguel6712 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Isten óvjon bennünket!
  Que Dios nos ampare! (ampararse)
 2. Megpróbálok uszodába menni legalább egyszer egy hetén, általában csütörtökönként.
  Trato de ir a la piscina por lo menos una vez por semana, por lo general los jueves.
 3. húz, vontat, - vonszol -a bosszúvágy hajtja (húzza)
  • arrastrar
  • llevar arrastrado
  • lo arrastra el deseo de venganza
 4. Újra el kezd esni az eső.
  • Vuelve a emezar a llover.
  • Aquí no suele llover tanto!
 5. az alibi nagyon gyenge
  la coartada es muy débil
 6. Ő már elment?
  ¿Ya se ha ido?
 7. Ne vedd figyelembe őt!
  No le hagas caso.
 8. Szerencsém volt.
  Tuve suerte.
 9. Vacsorát csináltam.
  Hice la cena. Preparé cena.
 10. (Neki azt) fogom mondani Tomnak.
  Se lo diré a Tom.
 11. Mi bánt Téged?
  ¿Qué te aflige?
 12. Ne panaszkodj!
  No te quejes!
 13. Tartottam a szavam. nem mondtam semmit
  Mantuve mi palabra. No dije nada.
 14. Bátor voltál.
  Fuiste valiente.
 15. Megcsináltad? Igen-t mondtál?
  ¿Lo hiciste? ¿Lo has hecho tú? ¿Dijiste que sí? ¿Has dicho que sí?
 16. Hiányozni fogsz.
  Te echaré de menos.
 17. Soha se mondd hogy soha!
  Nunca digas nunca!
 18. Tom ideges lett.
  Tom se puso nervioso.
 19. Tom csalódást okozott.
  Tom me defraudó. (Tom let me down.)
 20. Tom fiatalnak néz ki. Tom fáradtnak tűnik.
  Tom se ve joven. Tom se ve cansado.
 21. A tenger árad. (dagály)
  La marea está subiendo.
 22. Az idő minden sebet begyógyít.
  El tiempo sana todas las heridas.
 23. Kölcsönkértem egy asztalt.
  Pedí prestada una mesa.
 24. Unatkozott és elment.
  Se aburría y se las piró. (pirarse)
 25. elállt a szél
  cesó el viente. (cesar)
 26. Nem akartam, hogy aggódj.
  No quise / no quería que te preocuparas.
 27. Kisöpörtettem vele a lakást.
  Le hice barrer el piso.
 28. Lehet hogz Tomnak nem volt ideje
  Puede que Tom no tuviera tiempo.
 29. Ne vesztegetsd az idődet apróságokra.
  No malgastes tu tiempo en pequeñeces.
 30. nehezésre esik emlékezni a nevekre.
  Le cuesta acordarse de los nombres.
 31. tévedtem
  me he equivocado
 32. undorít engem
  me da asco
 33. fizetőkapu, autópályadíj
  peaje
 34. ugrat
  tomarle el pelo a..
 35. maszat, égett kenyérdarab
  churrete, churrusco
 36. elkülönít, magánzárkaába zár
  incomunicar
 37. könyörtelen
  • implacable
  • despiadado
 38. nagyon foglalkoztat, felkeltette az érdeklődésemet
  me tiene muy intrigado, despertó mi intriga
 39. jog hézag, tó, emlékezetkiesés
  laguna juridica, laguna
 40. adektvát (megfelelő) döntés
  decisión acertada
 41. megállít
  parar los pies
 42. szerkezet
  artilugio
 43. cseszeget, piszkál
  dar la coña
 44. Micsoda hangulat!
  Qué movida!
 45. gyökerestül, aludt tej
  de cuajó, leche cuajada
 46. női mell, kebel
  seno
 47. magasra teszi a lécet
  poner el listón alto
 48. letarol, lerombol, tarol, sikert arat
  arrasar
 49. elgázolta egy kocsi
  un coche le atropelló
 50. holttér, ebből a szemszögből
  ángulo muerto, desde este ángulo
 51. üvegház, melegház, üvegház hatás
  invernadero, efecto invernadero
 52. színpad
  escenrio
 53. baleknek néz ki
  parece un pringado
 54. trágya, ganaj, állati ürülék
  estiércol
 55. vágóhíd
  matadero
 56. nagyon nem fog neki örülni (kurvára nem)
  no le va a hacer ni puta gracia
 57. mennyit vedeltél?
  cuánto habías pimplado?
 58. őrvezető, tizedes, - alhadnagy
  cabo - alférez
 59. melós emberek
  gente currante
 60. Neked tudomásod van róla? ( beavatott vagy?)
  te has enterado?
 61. mindenbe beleüti az orrát
  está metiendo las narices en todo
 62. ha  előbb tudtam volna
  de haberlo dicho
 63. látható, hogy
  se puede apreciar que...
 64. nyaki ütőér
  yugular
 65. nagy fáradtágot fordított arra, hogy...
  se ha tomado muchas molestias en...
 66. intenzív osztály ( UCI )
  • Unidad de Cuidados Intensivos UCI
  • UCO - Unidad Central Operativa
 67. ott, oda, akkoriban
  allá
 68. jó kapcsolatunk van Lindával
  nos llevamos muy bien con Linda
 69. felbosszant, bosszant
  • Tocar los cojones = molestar, hacer enfadar
  • le tocaba los cojones con el tema de ...
 70. nem sajnálom (nem ad nekem sajnálatot)
  No me da pena.
 71. mondhattad volna
  haberlo dicho!
 72. mondjameg Salimának, hogy mutasssa meg Önnek
  digale a Salima que le indique (indicar)
 73. rossz bőrben van (bánatból van csinálva)
  está hecho de pena
 74. Te ne túlozz! ok ?
  Tú, sin pasarse ! eh !?
 75. ne húzd fel magad, ne pipulj be!
  no te mosquees!
 76. az emberek be vannak rezelve
  la gente está acojonada
 77. ő elment gürizni, melózni
  él se ha ido a currar
 78. adjak valamit inni? adj nekem egy sört
  • te pongo algo de beber?
  • ponme una cerveza
 79. alkalmatlan, haszontalan - balek, palimadár
  es un paquete (Mexico) - pringado
 80. otthon voltam és nem volt kedvem kimenni
  estaba en mi casa y no me apetecía salir
 81. bibisem van - megütötted magad?
  tengo una pupa - te has hecho pupa?
 82. valaki kinyírta a lánytestvérét
  alguien se ha cargado a su hermana
 83. neked elment az eszed ? ( fazekad )
  A ti, se te va la olla, eh ?
 84. azt feltételezik, hogy
  se suponen que ...
 85. Azt akarod, hogy leszidjanak?
  quieres que te echen la bronca
 86. beleszólni egy beszélgetésbe
  meter baza en una conversación
 87. Hagyjátok abba a baszogatást!
  Dejad de tocar los huevos!
 88. ha értesülök valamiről mondom neked
  si me entero algo te lo digo
 89. nem szólja el magát ( nem engedel egy zálogot, bizonyítékot)
  no suelta prenda
 90. nekem elmondhattad volna
  a mí podrías habérmelo dicho
 91. mire utal? Mire hivatkozik ?
  a qué se refiere ?
 92. szándákos, tudatos
  deliberado / -a
 93. tudod, hova mehettek?
  sabes dónde pueden haber ido?
 94. Összeköttetésben leszünk. ( maradjunk kapcsolatban)
  Vamos a estar pendientes
 95. a valószínűságe, hogy .... távoli.
  la posibilidad de .... es remota
 96. ahol adnak ott elveszenek ( kölcsönkenyér visszajár)
  donda las dan las toman
 97. nem estem ki a fészekből ( nem estem a fejemlágyára)
  no me he caído de nido
 98. lépj le, itt nincs beleszólásod, nem rúgsz labdába
  tira, aquí no pintas nada
Author
ID
253568
Card Set
Spanish basic 05
Description
spanish
Updated
Show Answers