Homer Iliad 6 lines 200-300

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἀπηχθετο
  he was hated
 2. ἠτοι
  truly, verily
 3. καπ
  • κατα
  • downwards
 4. ἀλατο
  wander, roam
 5. κατεδων
  eating up, devouring
 6. πατον
  trodden track, path, furrow?
 7. άλεεινων
  avoiding, shunning
 8. ἀτος
  • adj
  • insatiate
 9. μαρναμενον
  fighting
 10. κατεκτανε
  he killed, slew
 11. κυδαλιμοισι
  • adj
  • glorious, renowned
 12. έκτα
  (s)he killed
 13. ἐπετελλεν
  urged, commanded
 14. αἰεν
  always
 15. ὑπειροχον
  prominent, distinguished above
 16. γηθησεν
  he rejoiced
 17. ἐγχος
  spear
 18. κατεπηξεν
  • κατεπαγω
  • brought down upon
 19. πουλυβοτειρῃ
  much-nourishing
 20. μειλιχιοισι
  in gentle words
 21. πατρωιος
  ancestral, of one's fathers
 22. ξεινισ᾽
  he received
 23. ἐρυξας
  he restrained, held, detained
 24. ξεινηια
  host's gifts
 25. ζωστηρα
  a warrior's belt
 26. φοινικι
  red
 27. φαεινον
  • adj
  • shining
 28. δεπας
  goblet
 29. ἀμφικυπελλον
  double-handled
 30. τυτθον
  small, young
 31. καλλιφ᾽
  • κατελιπε
  • left behind
 32. ἀπωλετο
  perished
 33. ἀλεωμεθα
  let us avoid
 34. ὁμιλου
  of the throng (of people)
 35. κλειτοι
  famous
 36. ἐπικουροι
  allies
 37. πορῃ
  give, furnish
 38. ποσσι
  • dat
  • feet
 39. κιχειω
  reach
 40. ἐναιρεμεν
  to slay
 41. δυνηαι
  you are able
 42. τευχεα
  armour
 43. ἐπαμειψομεν
  exchange (subj)
 44. αἰξαντε
  springing, darting
 45. πιστωσαντο
  they promised, made trustworthy
 46. ἐξελετο
  he took out
 47. ἀμειβε
  exchanged
 48. ἑκατομβοι᾽
  worth one hundred oxen
 49. φηγον
  oak tree
 50. κασιγνητους
  brothers
 51. ἐτας
  clansmen, neighbours
 52. ποσιας
  husbands
 53. ἀνωγει
  he ordered
 54. ἑξειης
  one after the other
 55. κηδε᾽
  cares, troubles
 56. ἐφηπτο
  • ἐφαπτο
  • hanging over +dat of person
 57. περικαλλε᾽
  very beautiful
 58. ξεστῃς
  • adj
  • polished
 59. αίθουσῃσι
  verandahs, porticoes
 60. τετυγμενον
  made
 61. δεδμημενοι
  built
 62. κοιμωντο
  they slept
 63. μνηστῃς
  wedded
 64. τεγεοι
  roofed-over
 65. γαμβροι
  sons-in-law
 66. ἠπιοδωρος
  bountiful
 67. ἐσαγουσα
  • εἰσαγω
  • bringing with her
 68. φυ
 69. θρασυν
  bold
 70. τιπτε
  why, pray?
 71. εἰληλουθας
  you have come
 72. τειρουσι
  they weaken, distress
 73. δυσωνυμοι
  hateful
 74. ἀνηκεν
 75. ἀκρης
  highest point
 76. ἀνασχειν
  lift up
 77. μελιηδεα
  honey-sweet
 78. ἐνεικω
  I bring, bear
 79. σπεισῃς
  • σπενδω
  • pour a libation
 80. ὀνησεαι
  ὀνινημι
 81. πιῃσθα
  you will drink
 82. κεκμηωτι
  be weary, tired
 83. ἀεξει
  it increases, nourishes
 84. τυνη
  thou (nom pronoun)
 85. κεκμηκας
  you have worked, are weary
 86. ἐτῃσι
  clansmen, neighbours
 87. κορυθαιολος
  glancing-helmed
 88. ἀειρε
  attach, fasten
 89. μελιφρονα
  • sweet to the mind
  • delicious
 90. ἀπογυιωσῃς
  you should enfeeble, unnerve
 91. ἀλκης
  strength
 92. λαθωμαι
  I should escape notice
 93. ἀνιπτοισιν
  • adj
  • unwashed
 94. λειβειν
  to pour
 95. αἰθοπα
  sparkling
 96. ἁζομαι
  be ashamed, in awe
 97. πῃ
  somewhere, anywhere
 98. λυθρῳ
  defilement from blood
 99. πεπαλαγμενον
  besprinkle, defile
 100. νηον
  temple
 101. ἀγελειης
  the spoiler
 102. ἀολλισσασα
  having gathered together
 103. γεραιας
  old women
 104. χαριεστατος
  most beautiful
 105. ἠδε
  and
 106. μεγαρῳ
  in the large hall/house
 107. γουνασιν
  knees (dat)
 108. ἠυκομοιο
  lovely-haired
 109. ἠνις
  yearlings
 110. ἠκεστας
  untouched by the goad, unbroken
 111. ἱερευσεμεν
  to dedicate
 112. ἐλεησῃ
  she might/would have mercy
 113. νηπια
  young
 114. ἀποσχῃ
  she would hold back
 115. ἱρης
  sacred
 116. ἀγριον
  wild
 117. αἰχμητην
  spearman
 118. μηστωρα
  • +φοβοιο
  • 'author of flight'
 119. μετελευσομαι
  I shall come
 120. εἰποντος
  speaking, saying
 121. aὐθι
  there, on the spot
 122. χανοι
  gape, yawn (opt)
 123. πημα
  misery, calamity
 124. μεγαλητορι
  greathearted
 125. τοιο
  of him, of the
 126. φαιην
  I might say
 127. ἀτερπου
  joyless
 128. ὀιζυος
  sorry, wretched
 129. ἐκλελαθεσθαι
  • to escape notice utterly,
  • forget completely
 130. μολουσα
  • βλωσκω
  • come, go
 131. ἀμφιπολοισι
  female attendants, handmaidens
 132. κεκλετο
  urged, commanded
 133. ται
  • pronoun
  • the (women)
 134. κηωεντα
  • κηωεις
  • fragrant
 135. ἐπιπλως
  having sailed upon
 136. εὐπατερειαν
  noble-fathered
 137. ἀειραμενη
  lifted up
 138. νειατος
  beneath
 139. μετεσσευοντο
  they hurried after
 140. ὠιξε
  σhe opened
 141. καλλιπαρῃος
  fair-cheeked
 142. ἱπποδαμοιο
  tamer/breaker of horses
Author
ID
253591
Card Set
Homer Iliad 6 lines 200-300
Description
Homer Iliad vocab
Updated
Show Answers