1. Wat is psychologie: kernbegrippen

Home > Preview

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.


  1. psychologie
    wetenschap die gedrag bestudeert en die gedragsevidentie gebruikt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
  2. rationalisme
    waarheid kan achterhaald worden dmv de rede (geen observatie, enkel reflectie)

    Descartes, 17e E
  3. nativisme
    kennis is aangeboren; volledige waarheid achterhalen vanuit aangeboren kennis

    Descartes, 17e E
  4. empirisme
    inhoud vd geest obv zintuiglijke ervaringen

    • beweging tegen rationalisme
    • Hobbes, Hume, Locke, 17e E
  5. associationisme
    hogere-orde kennis via associatie van eenvoudigere ideeën (Locke)

    bepaald door gelijkenis en contiguïteit (Hume)
  6. evolutietheorie
    natuurlijke selectie: eigenschappen die voordeel bieden, hebben meer kans om te overleven

    'On the origin of species' Darwin, 1859
  7. mentale chronometrie
    onderzoeken hoeveel mentale processen nodig zijn voor een taak: snelheid meten waarmee taak wordt uitgevoerd
  8. introspectie
    kijken naar eigen bewustzijn van binnenuit
  9. structuralisme
    op basis van introspectie de structuur vh bewustzijn achterhalen
  10. gestaltpsychologie
    mens neemt wereld waar in gehelen, gestalten, geen onafhankelijke sensaties

    Wertheimer, Köhler, Koffka (begin 20e E, Duitsland)
  11. functionalisme
    nut en functie v bewustzijn bestuderen ipv structuur; pragmatisch

    Dewey, (begin 20e E, VS)
  12. behaviorisme
    enkel meetbaar, observeerbaar gedrag als basis voor psychologisch onderzoek

    Watson, 1913
  13. psychoanalyse
    oorsprong persoonlijkheidsverschillen en stoornissen in onbewuste processen

    Sigmund Freud, 19e-20e E
  14. cognitieve psychologie
    informatieverwerkende processen in hersenen
  15. inprenting
    aangeboren gedrag dat meteen aanwezig is
  16. cognitieve neurowetenschap
    psychologisch en neurobiologisch onderzoek naar cognitieve functies
  17. correlatiecoëfficiënt
    drukt mate en richting verband uit
  18. interne validiteit
    conclusies over correlatie gerechtvaardigd
  19. externe validiteit
    veralgemeenbaarheid van resultaten

Card Set Information

Author:
era
ID:
253705
Filename:
1. Wat is psychologie: kernbegrippen
Updated:
2014-01-29 08:39:30
Tags:
inleiding psychologie hoofdstuk wat kernbegrippen
Folders:
inleiding in de psychologie
Description:
inleiding psychologie hoofdstuk 1 kernbegrippen
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview