1. Wat is psychologie: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. psychologie
  wetenschap die gedrag bestudeert en die gedragsevidentie gebruikt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
 2. rationalisme
  waarheid kan achterhaald worden dmv de rede (geen observatie, enkel reflectie)

  Descartes, 17e E
 3. nativisme
  kennis is aangeboren; volledige waarheid achterhalen vanuit aangeboren kennis

  Descartes, 17e E
 4. empirisme
  inhoud vd geest obv zintuiglijke ervaringen

  • beweging tegen rationalisme
  • Hobbes, Hume, Locke, 17e E
 5. associationisme
  hogere-orde kennis via associatie van eenvoudigere ideeën (Locke)

  bepaald door gelijkenis en contiguïteit (Hume)
 6. evolutietheorie
  natuurlijke selectie: eigenschappen die voordeel bieden, hebben meer kans om te overleven

  'On the origin of species' Darwin, 1859
 7. mentale chronometrie
  onderzoeken hoeveel mentale processen nodig zijn voor een taak: snelheid meten waarmee taak wordt uitgevoerd
 8. introspectie
  kijken naar eigen bewustzijn van binnenuit
 9. structuralisme
  op basis van introspectie de structuur vh bewustzijn achterhalen
 10. gestaltpsychologie
  mens neemt wereld waar in gehelen, gestalten, geen onafhankelijke sensaties

  Wertheimer, Köhler, Koffka (begin 20e E, Duitsland)
 11. functionalisme
  nut en functie v bewustzijn bestuderen ipv structuur; pragmatisch

  Dewey, (begin 20e E, VS)
 12. behaviorisme
  enkel meetbaar, observeerbaar gedrag als basis voor psychologisch onderzoek

  Watson, 1913
 13. psychoanalyse
  oorsprong persoonlijkheidsverschillen en stoornissen in onbewuste processen

  Sigmund Freud, 19e-20e E
 14. cognitieve psychologie
  informatieverwerkende processen in hersenen
 15. inprenting
  aangeboren gedrag dat meteen aanwezig is
 16. cognitieve neurowetenschap
  psychologisch en neurobiologisch onderzoek naar cognitieve functies
 17. correlatiecoëfficiënt
  drukt mate en richting verband uit
 18. interne validiteit
  conclusies over correlatie gerechtvaardigd
 19. externe validiteit
  veralgemeenbaarheid van resultaten
Author:
era
ID:
253705
Card Set:
1. Wat is psychologie: kernbegrippen
Updated:
2014-01-29 08:39:30
Tags:
inleiding psychologie hoofdstuk wat kernbegrippen
Folders:
inleiding in de psychologie
Description:
inleiding psychologie hoofdstuk 1 kernbegrippen
Show Answers: