3. Gewaarwording: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. zichtbare spectrum
  deel van elektromagnetisch spectrum dat zichtbaar is voor de mens (400-700 nm)
 2. cornea
  hoornvlies

  transparante gedeelte vooraan het oog
 3. retina
  dun weefsel achteraan de oogbol dat kegeltjes en staafjes bevat
 4. transductie
  prcoes waarbij een receptorcel fysische energie omzet in elektrische signalen
 5. fovea
  centrale gedeelte van de retina, bevat vooral kegeltjes
 6. myopie
  bijziendheid

  lens kan niet recht genoeg worden, brandpunt ligt voor retina
 7. hypermetropie
  verziendheid

  lens wordt niet bol genoeg, brandpunt ligt achter retina
 8. presbyopie
  verziendheid door ouderdom

  lens verhardt en kan niet bol genoeg meer worden
 9. astigmatisme
  cornea is niet bolvormig
 10. helderheid
  intensiteit van licht
 11. lichtheid
  relatieve helderheid van voorwerp tov omgeving
 12. gelijktijdig contrast
  gepercipieerde lichtheid hangt af van helderheid omliggende voorwerpen
 13. lichtheidsconstantie
  lichtheid van voorwerpen blijft gelijk bij verschillende belichtingen
 14. trichromatische theorie
  alle kleuren komen tot stand door menging van rood, groen en blauw licht
 15. kleurconstantie
  gepercipieerde kleur blijft gelijk ondanks belichting
 16. verzadiging van kleur
  verhouding chromatisch - achromatisch licht
 17. trommelvlies
  ingang tot middenoor
 18. gehoorbeentjes
  • hamer (malleus)
  • aambeeld (incus)
  • stijgbeugel (stapes)

  versterken trillingen van trommelvlies naar slakkenhuis
 19. ovale venster
  toegang tot slakkenhuis
 20. slakkenhuis
  bevat vloeistof die haren op basilaire membraan laat trillen
 21. basilaire membraan
  in slakkenhuis

  haarcellen die buigen onder beweging vloeistof
 22. toonsterkte
  luidheid

  trommelvlies buigt harder door, vloeistof in sakkenhuis beweegt harder
 23. toonhoogte
  • vloeistofbeweging bereikt maximum op bepaalde plaats
  • snelheid haarcellen ligt dichtbij frequentie
 24. salvoprincipe
  cellen vuren in groepen om refractaire periode op te vangen (anders zouden we niets horen boven 1000 Hz)
 25. conductiedoofheid
  gehoorbeentjes kunnen geluid niet meer goed doorgeven

  vaak bij ouderdom, hoorapparaat kan helpen
 26. sensoneurinale doofheid
  probleem in middenoor of schade aan haarcellen binnenoor

  te weinig signalen gaan naar gehoorzenuw, enkel cochleair implantaat kan soms helpen
 27. poortcontroletheorie
  belang van pijnervaring en pijnmodulatie
 28. evenwichtsgevoel
  • evenwichtszintuigen:
  • semicirculaire kanalen en holtes aan de basis ervan

  kinesthetische feedback
 29. psychofysica
  studie van de gevoeligheid van de zintuigen
 30. absolute drempel
  hoe sterk een stimulus moet zijn om waargenomen te worden
 31. differentiële drempel
  kleinste waardeverschil in stimuli dat kan waargenomen worden

  kleinst merkbare verschil tussen stimuli
 32. wet van Weber
  differentiële drempel voor een stimulusintensiteit is een bepaald percentage ervan

  hoe groter de intensiteit, hoe meer er moet bijkomen om het verschil te merken
 33. Weberfractie
  verhouding tussen differentiële drempel en beginintensiteit

  hoe kleiner de weberfractie, hoe gevoeliger het zintuig
Author
ID
254054
Card Set
3. Gewaarwording: kernbegrippen
Description
inleiding psychologie gewaarwording kernbegrippen
Updated
Show Answers