פרק ח

The flashcards below were created by user jack_sparrow2 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 16/12/2013
  פרק ח
  א. כל המצוה
  כפשוטו. ומדרש אגדה: אם התחלת במצווה- גמור אותה, כי מה שנחשב זה מי מסיים אותה. -משה התעסק הכי הרבה בהעברת עצמות יוסף לארץ, אבל מאחר ובני ישראל הם אלה שסיימו אותה כתוב- "ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם" (יהושע כד' לב')
 2. ב. התשמור מצוותיו
  שלא תנסהו, ולא תהרהר עליו
 3. ד.1. שמלתך לא בלתה
  2. לא בצקה
  • 1. ענני הכבוד היו משפשפים ומגהצים את בסותם. וכם בגדי הילדים גדלו איתם.
  • 2. לא התנפחו כמו בצק- כי ככה קורה לרגלים של אנשים שהולכים הרבה...
 4. ה. אפשר לפרש מלשון ייסורים, ואז זה הנסיונות של המן וכד', אך הספורנו מביא פירוש שזה בא מ-מוסר, והכוונה למצוות- שהם נותנים מוסר חינוכי.
  אפשר לפרש מלשון ייסורים, ואז זה הנסיונות של המן וכד', אך הספורנו מביא פירוש שזה בא מ-מוסר, והכוונה למצוות- שהם נותנים מוסר חינוכי.
 5. 17/12/13
  ז. 1. כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה- רשב"ם
  2. יוצאים בבקעה ובהר- חזקוני
  • 1. ולבסוף "ורם לבבך ושכחת" (יד') לכן תזכור את כל מה שה' עשה לך בדרך- בצורה ניסית, שאתה תלוי בו.
  • 2. ובכך היושבים בהר לא יצטרכו לרדת לבקעה בשביל המים, וכן היושבים בבקעה לא יצטרכו לעלות להר.
 6. ח. זית שמן
  זיתים שעושים שמן
 7. ט. במסכנות- ראב"ע
  בדלות ובעניות
 8. י. וברכת את ה' אלוקיך- ספורנו
  למען תזכור כי מאתו היו אלה לך
 9. טו. 1. נחש שרף ועקרב (רס"ג)
  2. חלמיש (ראב"ע)
  • 1. מקום שיש נחשים שרפים ועקרבים
  • 2. צור תקיף
 10. 19/12/13
  טז. [קשה לי עם ה-'לענותך', וגם- מה זה המבחן הזה?]
  למען ענותך- ספורנו
  לשון עוני- להתקיים עם המחשבה של עני כשאין לך פת בסלך. (פירוש שפוטר את הבעיה שלי, אבל קצת קשה לפרש ככה).
Author:
jack_sparrow2
ID:
254150
Card Set:
פרק ח
Updated:
2013-12-23 09:25:59
Tags:
דברים
Folders:

Description:
דברים
Show Answers: