5. Aandacht en bewustzijn: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. filtertheorie
  • sensorisch geheugen neemt alle stimuli op
  • kortetermijngeheugen kiest stimulus om te verwerken
  • filter tussen beide blokkeert al de rest

  Broadbent, 58
 2. aandachtstheorie met late selectie
  alle informatie doorloopt eerste stappen van perceptie en wordt daarna pas gefilterd

  verklaart 'lekken' in aandachtsfilter: sommige signalen uit omgeving kunnen herkend worden zonder dat we ons hiervan bewust zijn
 3. attenuatietheorie
  filter verzwakt signalen bij overgang van sensorisch naar kortetermijngeheugen (vroege invloed) maar blokkeert ze niet volledig

  mate van attenuatie hangt af van hoeveelheid selectieve aandacht die aan gekozen stimulus besteed moet worden
 4. feature-integration theorie
  visuele perceptie verloopt in 2 stadia

  • 1. detectie van kenmerken (automatisch en over hele visuele veld)
  • 2. verschillende kenmerken van stimulus worden geïntegreerd (veriest energie, selectieve aandacht)
 5. negatieve priming
  verwerking van stimulus moeilijker wanneer ervoor een gerelateerde stimulus onderdukt werd
 6. terugkeerinhibitie
  meer moeite om stimulus te herkennen op plaats waar de aandacht net vandaan komt
 7. ADHD
  • attention deficit hyperactivity disorder
  • hyperactiviteit, aandachtstekort, impulsiviteit
  • ontwikkelingsstoornis met genetische en omgevinscomponent
  • wsl tekort aan inhibitiecontrole: weinig controle over signalen die binnenkomen
  • moelijke diagnose: conditie wordt tijdelijk onderdukt bij veranderende omstandigheden
 8. hemineglect
  • geen aandacht meer voor stimuli in helft van omgeving
  • komt soms voor na beroerte
  • schade aan rechterdeel van pariëtale lob
 9. bewustzijn
  subjectieve ervaring van stimulus of interne toestand

  • privé-aangelegenheid
  • kan combinatie van stimuli/zintuigen zijn
  • bevat resultaten van denkprocessen, niet processen zelf
  • ervaring verandert voortduren
 10. subliminale perceptie
  stimuli kunnen gedrag beïnvloeden zonder dat ze bewust worden waargenomen
 11. blindsight
  mensen die blind worden door schade in occipitale lob kunnen toch nog 'waarnemen' ook al is dit niet meer bewust
 12. circadiaanse ritmen
  dag-nachtritmen

  • temperatuur
  • sterkte handgreep
  • slaap
  • prestatieniveau
 13. neodissociatieve theorie over hypnose
  splitsen automatische subsystemen en executief ego

  • processen niet meer toegankelijk voor bewuste ervaring
  • of ego wordt overgenomen door hypnotiseur
 14. sociaal-cognitieve theorie over hypnose
  hypnose vormt sterke sociale situatie waarin mensen druk ondervinden om zich op een bepaalde manier te gedragen
 15. cognitief interview
  • getuigenverhoor waarin 4 scenario's worden voorgelegd:
  • context opnieuw oproepen
  • alles vertellen (ook 'onbelangrijke' dingen)
  • gebeurtenissen in verschillende volgorde herinneren
  • van perspectief veranderen
Author:
era
ID:
254238
Card Set:
5. Aandacht en bewustzijn: kernbegrippen
Updated:
2014-01-29 09:14:26
Tags:
inleiding psychologie aandacht bewustzijn kernbegrippen
Folders:
inleiding in de psychologie
Description:
inleiding psychologie aandacht bewustzijn kernbegrippen
Show Answers: