5. Aandacht en bewustzijn: overzichten

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beschrijf de slaapcyclus.
  5 stadia:

  • 1. in slaap vallen (alfa + theta)
  • 2. onregelmatig EEG (theta, slaapspoelen, K-complexen)
  • 3. diepere slaap (eerste deltagolven)
  • 4. slow-wave sleep (deltagolven)
  • 5. REM-slaap (hoge activiteit EEG), geen spieractiviteit (paradoxale slaap)

  • Begin van de nacht: snelle overgang 1 -> 2 -> 3 -> 4 en terug in omgekeerde volgorde tot in REM-slaap (totaal ong 1,5u)
  • Daarna herhaalt patroon, met langere REM-slaap en minder 3 en 4
 2. Hoe verloopt een cognitief interview? Waarop zijn deze principes gebaseerd?
  • misdaad in eigen woorden beschrijven
  • context terug oproepen: beeld omgeving  en omstandigheden voor ogen halen
  • alles vertellen, ook 'onbelangrijke' dingen
  • gebeurtenissen in andere volgorde oproepen
  • perspectief veranderen

  • Gebaseerd op:
  • geheugensporen bestaan uit meerdere elementen
  • aanwijzingen helpen om spoor op te roepen
  • geheugenspoor kan door verschillende aanwijzingen geactiveerd worden
 3. Beschrijf drie theorieën die de functie van dromen verklaren.
  • Psychoanalyse:
  • dromen zijn wensvervullingen van onbewuste verlangens
  • latente inhoud bespeuren in manifeste inhoud via verplaatsing, regressie en condensatie
  • activatiesynthesetheorie:
  • dromen zijn bijproduct van de REM-slaap; hersenen proberen structuur te geven aan willekeurig vuren van gebieden in de pons en de cortex
  • probleem; we dromen ook buiten de REM-slaap
  • evolutietheorie:
  • 's nachts vaardigheden oefenen die van belang zijn voor overleving
  • probleem; meeste droominhoud klopt hier niet mee
Author:
era
ID:
254254
Card Set:
5. Aandacht en bewustzijn: overzichten
Updated:
2014-01-02 15:56:59
Tags:
inleiding psychologie aandacht bewustzijn overzichten
Folders:
inleiding in de psychologie
Description:
inleiding psychologie aandacht bewustzijn overzichten
Show Answers: