Homer Iliad 6 lines 301-439

Home > Preview

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.


 1. ὀλoλυγῃ
  with a loud cry
 2. ῥυσιπτολι
  protectress of the city
 3. δια
  shining, heavenly
 4. ἀξον
  break!
 5. πρηνεα
  head-first
 6. προπαροιθε
  before, in front of
 7. ἀνενευε
  turn the head
 8. τεκτονες
  wood-workers, carpenters, craftsmen
 9. ἐγγυθι
  near, hard by
 10. ἑνδεκαπηχυ
  eleven cubits long
 11. πορκης
  a ring (nom)
 12. ἐποντα
  being at, upon
 13. θωρηκα
  corslet
 14. ἀγκυλα
  curved
 15. τοξ᾽
  bow
 16. ἁφοωντα
  handling
 17. δμῳῃσι
  • female slave taken in war
  • female attendant
 18. περικλυτα
  famous
 19. νεικεσσεν
  admonished, chastised
 20. ἐνθεο
  put/keep in!
 21. φθινυθουσι
  wasting, dying
 22. αἰπυ
  high and steep
 23. ἀμφιδεδηε
  it rages round about
 24. μεθιεντα
  hanging back
 25. στυγερου
  hated, loathed
 26. δηιοιο
  of battle
 27. θερηται
  it should burn
 28. αἰσαν
  what is right/fair
 29. νεμεσσι
  in ill will
 30. ἀχει
  to/in sorrow
 31. προτραπεσθαι
  to give oneself to
 32. παρειπουσ᾽
  winning over, talking round
 33. μαλακοις
  in/by soft
 34. λωιον
  more agreeable, better
 35. ἐπαμειβεται
  comes in turn to
 36. ἐπιμεινον
  stay, wait!
 37. κιχησεσθαι
  to reach, overtake (fut inf)
 38. δαερ
  • voc
  • Brother-in-law
 39. κυνος
  • gen
  • bitch, she-dog
 40. κακομηχανου
  evil-devising
 41. ὀκρυοεσσης
  • gen
  • horrible, chilling
 42. ὀφελ᾽
 43. ἠματι
  • dat
  • day
 44. θυελλα
  whirlwind
 45. πολυφλοισβοιο
  loud-roaring
 46. ἀποερσε
  it swept away
 47. παρος
  • adv
  • before
 48. τεκμηραντο
  they ordained
 49. ἀμεινονος
  better
 50. ἀκοιτις
  a wife, spouse
 51. αἰσχεα
  shame, disgraces
 52. ἐμπεδοι
  grounded, firm
 53. ὀπισσω
  hereafter
 54. ἐπαυρησεσθαι
  reap the 'rewards' (353)
 55. διφρῳ
  chair
 56. ἀτης
  • gen noun
  • infatuation
 57. πελωμεθ᾽
  we may become
 58. ἀοιδιμοι
  sung of, famous in song
 59. ἐπεσσυται
  it is moved
 60. ἐπαμυνω
  aid, help
 61. ποθην
  a longing, yearning
 62. ἀπεοντος
  going away from
 63. ὀρνυθι
  rouse!
 64. ἐπειγεσθω
  hurry, hasten, be swift
 65. ἐντοσθεν
  • adv
  • from within
 66. καταμαρψῃ
  overtake
 67. ἐλευσομαι
  ἐρχομαι
 68. οἰκηας
  household, family-members
 69. ὑποτροπος
  • adj
  • returning
 70. δαμοωσιν
  overpower, strike down
 71. αίψα
  • adv
  • quick, at once
 72. ναιεταοντας
  dwelling (pt)
 73. ἐφεστηκει
  she/it has been set, placed upon
 74. γοοωσα
  groaning, weeping
 75. μυρομενη
  flowing, trickling, crying
 76. τετμεν
  • he reached, found
  • to reach, find
 77. ούδον
  threshold
 78. νημερτεα
  • infallible, unerring
  • but with εἰπεν = (speak) the truth
 79. γαλοων
  husband's sisters
 80. εἰνατερων
  brothers' wives
 81. ὀτρηρη
  quick, nimble, busy, ready
 82. ταμιη
  a housekeeper
 83. τειρεσθαι
  to (be) weaken(ed), oppress(ed)
 84. ἐπειγομενη
  be roused
 85. ἐικυια
  like, as
 86. τιθηνη
  nurse
 87. εύκτιμενας
  well-built
 88. ἀγυιας
  streets
 89. διεξιμεναι
  to go out through
 90. μεγαλητορος
  • gen
  • greathearted
 91. ὑληεσσῃ
  wooded
 92. χαλκοκορυστῃ
  bronze-armed
 93. ήντησ᾽
  she met with
 94. κιεν
  • to go
  • he/she was going
 95. κολπῳ
  bosom, lap
 96. ἀταλαφρονα
  tender-minded
 97. ἀγαπητον
  • adj
  • dear, beloved
 98. ἀλιγκιον
  • adj
  • like, resembling
 99. έρυετο
  saved
 100. μειδησεν
  he smiled
 101. σιωπῃ
  in silence
 102. ἀγχι
  near
 103. παριστατο
  standing beside
 104. χεουσα
  pouring
 105. φθισει
  it will destroy
 106. έλεαιρεις
  you take pity
 107. νηπιαχον
  • adj
  • infant
 108. ἀμμορον
  unfortunate
 109. χηρη
  widow
 110. ἐφορμηθεντες
  being stirred, roused against
 111. κερδιον
  • adj
  • better, more profitable
 112. ἀφαμαρτουσῃ
  having lost
 113. θαλπωρη
  comfort
 114. ποτμον
  lot, destiny
 115. ἐπισπῃς
  draw, bring down (one's destiny)
 116. ἀχε᾽
  pain, grief, misery
 117. περσεν
  he sacked
 118. ὑψιπυλον
  high-gated
 119. σεβασσατο
  he was afraid of, he respected
 120. κατεκηε
  he burned completely
 121. ἐντεσι
  arms, armour (dat)
 122. δαιδαλεοισιν
  elaborate, embellished
 123. πτελεας
  elms
 124. ἐφυτευσαν
  planted, grew
 125. νυμφαι
  Nymphs
 126. ὀρεστιαδες
  of the mountains
 127. ἰῳ
 128. κιον
  they went
 129. ἠματι
  day
 130. εἰσω
  into
 131. βουσιν
  oxen
 132. εἰλιποδεσσι
  rolling in gait
 133. ἀργεννῃς
  white (dat)
 134. ὀιεσσι
  rams
 135. κτεατεσσιν
  possessions
 136. ἰοχεαιρα
  shooter of arrows
 137. θαλερος
  stout, sturdy
 138. παρακοιτης
  husband
 139. μιμν᾽
  stay, stand fast
 140. θηης
  • subj
  • τιθημι  2s
 141. ἐρινεον
  fig-tree
 142. ἀμβατος
  able to be mounted
 143. ἐπλετο
  be, become
 144. ἐπιδρομον
  overrun
 145. ἀγακλυτον
  famous
 146. ἀλκιμον
  fighting (adj)
 147. ἐνισπε
  said, told
 148. θεοπροπιων
  prophesying
 149. ἐποτρυνει
  stir up, urge on

Card Set Information

Author:
RedEdison
ID:
254327
Filename:
Homer Iliad 6 lines 301-439
Updated:
2013-12-30 18:29:37
Tags:
Homer Iliad vocab
Folders:

Description:
Homer Iliad 6 vocab
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview