Metabolismen

The flashcards below were created by user penkis on FreezingBlue Flashcards.

 1. Phosphoglucomutase
  • Glu-1-P --> Glu-6-P
  • Reversibel!!!
  • I glycogenesis och glycogenolysis
 2. Hexokinas
  • Glukos --> Glu-6-P
  • Inhiberas av sin produkt. ATP -> ADP
  • Sker i glykolysen
 3. Fosfofruktokinas
  • Nyckelenzym i glykolysen
  • Fru-6-P - >Fru-1,6-P
  • Inhiberas av citrat och ATP.
 4. Pyruvatekinase
  • Sista steget i glykolysen
  • Ger ATP från ADP.
 5. Phosphoglycerate Kinase
  Ger ATP från ADP i glykolysen
 6. Glucose-6-Phosphatase
  Glu-6-P --> Glucose

  Sista steget i gluconeogenes och glycogenolysis.
 7. Glycogen synthase
  • Sätter ihop glukosmolekyler till glykogen.
  • Kräver existerande kedja.
 8. Hexosmonofosfathunten/Pentosfosfatshunten
  • Går från Glu-6-P
  • Behövs för nukleotidmetabolismen och NADPH
Author:
penkis
ID:
254352
Card Set:
Metabolismen
Updated:
2013-12-27 18:14:00
Tags:
Metabolism enzymer
Folders:

Description:
Metabolism
Show Answers: