6. Conditionering en leren: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. klassieke conditionering
  neutrale stimulus wordt gecombineerd met OS die automatische reactie uitlokt. Als gevolg van deze OS-CS koppeling lokt de CS na verloop van tijd een CR uit

  Pavlov
 2. blokkering
  aanwezigheid van CS die OS voorspelt blokkeert de conditionering van andere stimuli
 3. de S-S-theorie van klassieke conditionering
  • CS roept beeld en verwachting op van OS
  • CS -> OS -> respons
  • conditionering treedt op als CS een goede voorspeller voor OS is
  • cognitief alternatief voor behavioristische S-R-visie
 4. operante conditionering
  veranderen van gedrag en kennis op basis van gevolgen van gedrag


  Thorndike, Skinner
 5. instrumentele conditionering
  operante conditionering
 6. wet van het effect
  respons met een voldoening gevend gevolg wordt herhaald en steeds beter uitgevoerd, respons met een onbevredigend gevolg wordt niet herhaald
 7. operante respons
  gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de omgeving
 8. tweefactorentheorie over vermijdingsleren
  • 2 factoren spelen een rol:
  • dier leert waarschuwingssignaal te vrezen door klassieke conditionering (CS-OS)
  • dier leert op basis van negatieve bekrachtiging aan angst te ontsnappen
 9. vorming via successieve benaderingen
  gedrag dat in de buurt komt van gewenste gedrag belonen, gedrag gradueel vormen
 10. differentiële bekrachtiging
  bij extinctie niet alleen stoppen met gedrag te bekrachtigen, maar tegelijk ander meer gewenst gedrag bekrachtigen
 11. stimuluscontrole
  operante conditionering linken aan context
 12. discriminatietraining
  • responsen in aanwezigheid van bep stimulus worden bekrachtigd, zelfde respons in afwezigheid van die stimulus wordt niet bekrachtigd
  • handig om te onderzoeken welke perceptuele vaardigheden dieren hebben
Author:
era
ID:
254436
Card Set:
6. Conditionering en leren: kernbegrippen
Updated:
2014-01-29 09:18:18
Tags:
inleiding psychologie conditionering leren kernbegrippen
Folders:
inleiding in de psychologie
Description:
inleiding psychologie conditionering leren kernbegrippen
Show Answers: