פרשת בא מילים

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.

 1. הכבדתי
  i made heavy
 2. לבו
  his heart
 3. עבדיו
  his servants
 4. מחר
  tomorrow
 5. ולא יוכל
  will not be able
 6. בתיך
  your houses
 7. אבות
  fathers
 8. האנשים
  the men
 9. נערינו
  our young boys
 10. זקינינו
  our old people
 11. בנינו
  our sons
 12. בנותנו
  our daughters
 13. צאננו
  our sheep
 14. בקרנו
  our cattle
 15. רעה
  bad
 16. לפניכם
  before you
 17. רוח קדים
  east wind
 18. כמהו
  like it
 19. ותחשך
  became dark
 20. וימהר
  hurried
 21. דם
  blood
 22. צפרדע
  frogs
 23. כנים
  lice
 24. ערוב
  wild animals
 25. דבר
  deadd animals
 26. שחין
  boils
 27. ברד
  hail
 28. ארבה
  grasshoppers
 29. חושך
  darkness
 30. בכורות
  death of the first born
Author
ID
254600
Card Set
פרשת בא מילים
Description
פרשת בא מילים
Updated
Show Answers