9. Denken: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. probleemruimte
  probleem oplossen is als een pad zoeken door een doolhof: van begintoestand naar doel
 2. algoritme
  • reeks van operaties die (in theorie) een oplossing garandeert
  • enkel bij volledig gestructureerde problemen
 3. toren van Hanoi
  • toren met schijven herschikken
  • volledig gestructureerd
 4. negen-stippen-probleem
  • 4 lijnen trekken door alle stippen
  • ondergestructureerd
 5. mentaal model
  • geheel aan kennis en intuïties over onderwerp dat helpt probleem te begrijpen
  • naïeve theorie
 6. deductief redeneren
  vanuit algemene premissen conclusie trekken over specifieke gebeurtenis
 7. antwoordcriterium
  bereidheid om te reageren op stimulus
 8. formuleringseffect (framing effect)
  invloed van formuleren in termen van winst of verlies tov de huidige gepercipieerde toestand
 9. linguïstisch determinisme
  denken wordt volledig bepaald door taal
 10. linguïstische relativiteit
  taal heeft invloed op denken maar is niet de enige factor
Author
ID
254708
Card Set
9. Denken: kernbegrippen
Description
inleiding psychologie denken kernbegrippen
Updated
Show Answers