13. Persoonlijkheid: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. eros
  levensdrift
 2. thanatos
  doodsdrift
 3. Es
  • instantie in het onbewuste waaruit alles ontstaat
  • lustprincipe
 4. lustprincipe
  • primair-proces-denken
  • onmiddellijke bevrediging van driften en behoeften
 5. Ich
  • doeltreffend met realiteit omgaan
  • realiteitsprincipe
 6. realiteitsprincipe
  verlangens aanpassen aan werkelijkheid om later bevrediging te kunnen krijgen
 7. Über-Ich
  • idealen, onderscheid goed en fout
  • Ich-ideaal + geweten
 8. orale fase
  • passief genieten
  • 0 - 1,5j
  • conflict: afhankelijk, conformistisch
 9. anale fase
  • actieve controle over lichaam uitoefenen
  • moeder als symbool van perfectie -> Ich-ideaal
  • 1 - 2j
  • conflict: netheid, controle / koppig, uitdagend
 10. fallische fase
  • primitieve seksuele drang
  • gericht op moeder of vader (Oedipus- en Elektracomplex) -> geweten
  • 4j
  • conflict: koud en promiscue
 11. Oedipuscomplex
  • primitieve seksuele drang gericht op de moeder
  • vader als rivaal -> castratieangst
  • oplossen door met vader te identificeren
 12. Elektracomplex
  • penisnijd en vijandige gevoelens tov moeder (inferioriteit)
  • verlangen naar moeder verwerpen en liefde voor vader ontwikkelen
  • kinderwens als substituut voor penisnijd
 13. latentiefase
  • relatieve psychoseksuele rust
  • 6j
 14. genitale fase
  • korte terugkeer van Oedipus- en Elektracomplex
  • verstrengeling van lust en affectie
 15. projectieve tests
  • ambigue situatie onthult veel over onbewuste
  • gestandaardiseerde tests (Rorschach, TAT)
 16. Thematic Apperception Test (TAT)
  verhaal vertellen bij reeks van ambigue plaatjes
 17. fenomenologische realiteit
  realiteit zoals die door een persoon ervaren wordt
 18. persoonlijke constructies
  • dichotome constructie om de werkelijkheid te percipiëren
  • Kelly
 19. sociaal-cognitieve theorie
  • constante interactie omgeving, gedrag en cognities
  • Bandura
 20. Eysenck Peronality Questionnaire (EPQ)
  • extravert-introvert
  • stabiel-neurotisch
  • psychotisch
 21. Big Five
  • extraversie
  • altruïsme
  • consciëntieusheid
  • emotionele stabiliteit
  • openheid voor ervaringen
 22. antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • niet conformeren aan maatschappelijke norm
  • oneerlijkheid voor eigen voordeel
  • impulsiviteit
  • prikkelbaarheid en agressie
  • onverschilligheid tob veiligheid
  • onverantwoordelijkheid
  • geen spijtgevoelens
 23. borderline persoonlijkheidsstoornis
  • krampachtig proberen vermijden in de steek gelaten te worden
  • instabiele intense relaties, zwart-wit denken
  • aanhoudend wisselend zelfbeeld
  • impulsiviteit met negatieve gevolgen
  • pogingen tot zelfverwonding
  • sterk wisselende stemmingen
  • chronisch gevoel van leegte
  • inadequate intense woede
  • paranoïa, dissociatie
Author:
era
ID:
255080
Card Set:
13. Persoonlijkheid: kernbegrippen
Updated:
2014-01-29 10:06:50
Tags:
inleiding psychologie persoonlijkheid kernbegrippen
Folders:
inleiding in de psychologie
Description:
inleiding psychologie persoonlijkheid kernbegrippen
Show Answers: