פרק ט

The flashcards below were created by user jack_sparrow2 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 24/12/2013
  א. גדולים ועצומים ממך
  אתה עצום, והם יותר
 2. ד. ה. 1. צדקתי ורשעת הגויים ורמב"ן
  2. לא בצדקתך... כי ברשעת הגויים ו(אותו) רמב"ן
  • 1. צדקתי ורשעת הגויים גרמו
  • 2. 'כי' משמש לשון 'אלא'.
  • רמב"ן- מפרש כמו הספורנו-- אל תאמר שזה בזכותך- והרי הסיבה היא רשעת הגויים! (מסבירים ש-'וברשעת הגויים' זה ההסבר, ולא חלק מהטענה של בני ישראל. בעצם יש חזרה פעמיים על הסיבה האמיתית).
 3. ד. ה. הבנות:
  • * כנראה שכאן נפתרה הבעיה שלי לגבי האכזריות כלפי הגויים שראיתי בפרקים הקודמים- שלא משאירים שריד גם מהנשים ומהטף- ולא להחיות כל נשמה. ניסיתי לחפש כאן מהו הרשע ה'כזה נורא' שהגויים עשו כדי לקבל עונש כזה... לא מצאתי, אבל אולי זה יותר טוב להשאיר את זה כך שהם פשוט היו רשעים, ושהרשע שלהם היה מספיק כדי שגזר דינם יהיה צודק- בלי לפרט את מעשיהם.
  • כך כותב האור החיים- צריך את שני הגורמים: בלא רשע- זה לא משפט צודק להוריש אותם, ורק עם רשע- אין ישראל מספיק ראויים בלי זכות אבות. הוא גם נותן פירוש שאפשר לומר שמורישם זה מאבידם- ולזה צריך רשע, כי אם הם לא היו רשעים- לא יכול להיות שה' היה גוזר עליהם לא תחיה כל נשמה!
  • * הרמב"ן- מקשה: הרי לעיל כתוב 'כי מאהבת ה' אתכם'- הרי שהם כן יורשים את הארץ בצדקתם! לכן צריך לומר ששם הוא מדבר על עם ישראל בכלל- בכל הדורות, וכאן כנגד הדור ההוא. אולי אפשר להבין מכאן שגם כשה' רצה להשמיג אותם אחרי חטא העגל- הוא עדיין אהב את עם ישראל (שהרי הוא רצה לבנות אותם שוב ממשה- כמו שמופיע בהמשך, פס יד'.) אבל שם היתה הבעיה שאומר משה- שהגוים יאמרו 'מבלי יכולת ה' ', אבל זה היה רק כנגד אותו דור.
 4. 29/12/2013
  ו. וידעת רס"ג
  ויהיה אצלך ברור.
 5. ט. ואשב בהר
  ישיבה= לשון עיכוב
 6. י. לחות
  כתוב לחות (ולא לוחות)- מלמד ששתיהם שוות (למה הוא מעיר את דוורא כאן? זה כתוב פעמיים ככה בפס' לפני?! ובכלל מה פשר דבריו??)
 7. יח. ואתנפל לפני ה' כראשונה 40 יום
  ה-40 יום נגמרו בכט' באב, כי הוא עלה שוב ב-18 בתמוז. ואז ה' התרצה לישראל ("פסל לך שני לוחות"), עשה עוד 40 יום ונתרצה בשמחה ("סלחתי כדבריך") והיום ההוא היה יופ כיפור, לכן הוקבע כיום למחילה וסליחה.
 8. כ. גם בפעם ההיא רשב"ם
  נוסף לכמה פעמים שכבר התפללתי עליכם.
 9. כ. 1. ובאהרון התאנף ה'
  2. להשמידו ורס"ג
  3. ואתפלל בעד ורס"ג
  • 1. כי הוא הקשיב לכם כשאמרתם לעשות את העגל
  • 2. כלוי בניו/ לעומתו רס"ג- וקרוב היה להשמידו (כן הוא פרש בפס' ח')
  • 3. אבל זה רק הועיל לכפר על חצי מבניו/ לעומתו רס"ג- ואבקש מחילה
 10. כא. טחון
  • לשון הווה
  • [אין פירושים על הנחל הזה...?]
 11. 02/01/2014
  כד. מיום דעתי אתכם רמב"ן
  רמב"ן- רומז לתלונות שלהם קודם מתן תורה
 12. כה. ואתנפל
  • חוזר לאותם 40 יום שדיבר עליהם קודם לכן.
  • [יש פה רשב"ם מעניין]
Author:
jack_sparrow2
ID:
255166
Card Set:
פרק ט
Updated:
2014-01-05 10:13:25
Tags:
דברים
Folders:

Description:
דברים
Show Answers: