English word-magyar szavak-7

Home > Preview

The flashcards below were created by user NemTommy on FreezingBlue Flashcards.


 1. hatóság; tekintély; fennhatóság
  authority
 2. hosszan
  long
 3. korai


  early
 4. nézet
  view
 5. (ön)maga, saját maga(férfire vagy fiúra utalva)
  himself
 6. nyilvános, midenki számára hozzáférhető, mindenki számára igénybe vehető
  public
 7. előállít; termel; elér(eredményt, sikert)
  produce
 8. együtt, közösen

  together
 9. beszél(szavakat használva kommunikál); beszélgetést folytat vkivel

  talk
 10. jelentés

  report
 11. Miután...; azután, hogy...
  after
 12. egyedüli; az egyetlen
  only
 13. mielőtt;(inkább) még az előtt, hogy...
  before
 14. egy kicsi; egy kis darabja vminek
  bit
 15. arc

  face
 16. ül; leültet vkit vhova

  sit
 17. piac

  market
 18. megjelenik vhol; vmilyennek tűnik
  appear
 19. folytat; folyik tovább
  continue
 20. képes, jó képességű
  able
 21. politikai
  political
 22. később
  later
 23. óra (időtartam)

  hour
 24. arányszám; díjszabás; vminek az üteme, sebessége
  rate
 25. jog, törvény
  law
 26. ajtó
  door
 27. bíróság; udvar; pálya
  court
 28. iroda

  office
 29. engedi, hogy vmi megtörténjen vagy hogy vki vmit megtegyen
  let
 30. háború
  war

Card Set Information

Author:
NemTommy
ID:
255181
Filename:
English word-magyar szavak-7
Updated:
2014-01-05 16:57:43
Tags:
English word magyar szavak angol
Folders:

Description:
Angol szavak kezdőknek
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview