Reumatologie

The flashcards below were created by user kensmet on FreezingBlue Flashcards.

 1. RF=?

  bij welke andere ziekten kan je nog een positieve RF aantreffen?
  • - Ab tegen het Fc gedeelte van IG-G
  • - andere reumathische aandoeningen: SLE, Sjögren
  • - andere niet-reumatische: TBC, endocarditis
 2. kenm. van anti-CCP?
  • - reeds vroeg positief bij RA
  • - hogere predictieve waarde voor RA dan RF
 3. ANCA is positief bij welke aandoeningen?
  • - 95% SLE
  • - anti-PR3 bij Wegner
  • - anti-MPO bij microPAN (minder churg Strauss)
 4. wat is het nadeel van RF
  • - stijgt in de oudere populatie: 15% van  de gezonde ouderen
  • - slechts matige spec en sens voor RA
 5. RX is in de reumatologie de gouden standaard bij?
  • - erosies
  • - juxta-articulaire botaanwas
  • - artrose
 6. obv welke criteria kan je de diagnose van SA met grote zekerheid stellen?
  - NY-criteria

  • => klinisch
  • - ILBP: >3m rugpijn+ startstijfheid (verbetert bij bewegen verergert bij rust)
  • - verminderde thoraxexpansie
  • - en lumbale beweeglijkheid (frontaal & sagittaal)
  • => radiologisch
  • - graad 2 Sacro-iliitis bilateraal of 3/4 unilateraal

  => radio aanw + 1 klinisch => D SA
 7. prevalentie van SA in een gegeven populatie is afhankelijk van?
  • - ras
  • - prevalentie van HLAB27 in de populatie
 8. BASDAI=?
  - meet de globale ziekteactiviteit adhv vijf symptomen

  • vermoeidheid
  • axiale pijn
  • gewrichtspijn en zwelling
  • pijn <enthesitis
  • ochtendstijfheid: kwantiteit en kwaliteit
 9. BASFI?
  • - functionele index: meet de functionele beperking <SA 0 goed-10 slecht
  • adhv tien vragen
 10. ASAS respons?
  • meet de respons (onder therapie)
  • => globale ziektebeoordeling door de patiënt
  • => inflammatie (ochtendstijfheid)
  • => BASFI
  • => pijnbeoordeling door de pt
 11. BASMI?
  • - meet de axiale mobiliteit adhv van zes testjes
  • => cervicale rotatie (dmv goniometer)
  • => trachus-muurafstand
  • => lateroflexie
  • => lumbale flexie (modified shöber index-)
  • => thoracale expansie
  • => intermalleolaire afstand
 12. een jonge mannelijke pt met recurrente spontane achillespeesontstekingen. welke DD sluit je zeker uit?
  • - sponyloarthropathie
  • => achillespeesontsteking is de meest voorkomende enthesiopathie bij SpA
 13. onderscheid in de ontsteking van het gewricht bij RA en SA?
  • - SA: botpathologie: osteïtis
  • - RA: gewrichtspathologie: synovitis
 14. wanneer treedt een eerste aanval van acute anterieure uveïtis bij een HLAB27+ pt meestal op? wat is er speciaal aan?
  • - tussen de leeftijd van 20-40 jaar
  • => 10 jaar vroeger dan de normale populatie
 15. welke organismen kunnen leiden tot een reactieve arthritis? en wanneer komt dit typisch tot uiting?
  • - GI
  • Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis
  • campilobacter jejuni
  • salmonella tiphimurium
  • shigella flexneri
  • - UG
  • chlamydia trachomatis

  => typisch 2 weken na de infectie
 16. welk organisme zal veel vaker voor een reactieve arthritis bij mannen zorgen dan bij vrouwen?
  urogenitale organismen (chlamydia)
 17. R/ reactieve arthritis
  • - NSAID's of intra-articulaire cortico's
  • - Sulfasalazine
  • - AB voor de primaire infectie
 18. de huidaandoeningen gezien bij reactieve arthritis zijn typisch voor een bepaald oorzakelijk organisme? welke?
  • - erythema nodosum bij GI-organismen
  • - dermatitis blenorrhagica bij UG-organismen

  als ik het fout heb, vraag splitsen
 19. hoe maak je de DD tussen RA en PsA?
  • PsA
  • - geen RF en reumanodules
  • - dactylitis, enthesitis, DIP aanwezig
  • - associatie met HLAB27 en HIV
  • - psoriasis en nagel dystrophy
  • - acute fasemarkers zijn meer verhoogt dan bij RA
 20. welk radiologisch verschillen ziet men tss SA en PsA?
  • - bij PsA ziet men geen bilaterale sacro-iliitis
  • - AS: volledige axiale aantasting, PsA vooral cervicaal
 21. welke problemen ondervind men bij de behandeling van PsA?
  • - veel van de voorgeschreven therapiën zijn gebaseerd op effectieve therapie van RA
  • - kleine aantallen pt geïncludeerd in de studies
  • - hoge placebo respons
  • - meerdere aspecten van de ziekte: huid-oog-darm-UG..
 22. wat zijn klinische voorspellende factoren die kunnen wijzen op een progressieve PsA?
  • - poly-articulair
  • - gestegen acute fase markers
  • - fysieke disabiliteit
  • - erosieve gewrichtsaandoening
  • - geen effect van initiele therapie
 23. wat zijn de berlijn criteria voor ILBP?
  • - > 30min ochtendstijfheid
  • - alternating buttocckspain
  • - verbeterd bij beweging, verergerd bij rust
  • - ontwaken in het tweede deel van de nacht <pijn
 24. bij de extra-articulaire manifestaties van PsA en AS zien we twee grote verschillen, welke?
  • - PsA: grotere prevalentie van IBD
  • - PsA: AAU is meer bilateraal
 25. doel van botremoddelering?
  • tegen ouderdomsverschijnselen
  • vervangen van botmoeheid
  • adaptatie aan belasting
  • calciumspiegel
  • groeifactoren voor het beenmerg
 26. wat zijn de belangrijkste actoren bij botresorptie en botaanmaak?
  • RANK-ligand: bevordert resorptie
  • Osteoprogeterin: inhibeert resorptie = decoyreceptor
  • sclerostin: inhibeert botaanmaak
 27. welke actoren beïnvloeden de vrijstelling van RANK-ligand?
  • inflammatoire cytokines: IL1-6, TNF
  • vit-D
  • cortico's
  • PTH
  • PGE2

  OEstradiol: inhibeert!
 28. wat zijn belangrijke oorzaken van secundaire osteoporose?
  • hyperthyroïdie
  • hypogonadisme
  • GNRH-antagonisten
  • cortico's
  • coeliackie
  • intestinale bypass
  • multipelmyeloom
  • meta's
 29. wat zijn de gevolgen van wervelbreuken?
  • verlies in lengte
  • depressie en verminderd zelfvertrouwen
  • acute of chronische pijn
  • maag-darm en ademhalingsproblemen
  • beperking in de ADL => Neerwaartse spiraal (verminderde beweging => minder mechanische prikkels => stijging osteoporotisch proces)
 30. beleid bij acute wervelfracturen?
  • 7d absolute rust
  • zelden operatie
  • 1m relatieve rust
  • extensie-oefeningen
  • vermijden van anteflexie
 31. bilaterale carpal tunnel: denken aan?
  RA
 32. polyarticulair + aantasting van de DIPS: denken aan?
  PsA
 33. wat controleer je bij een RA-pt wanneer je intubeert?1
  • aanwezig (sub)luxatie van C1-C2
  • => problemen bij hyperextensie
 34. welke extra-articulaire manifestaties zie je bij RA. treden deze bij alle RA-pten op?
  • vasculitis
  • Sjögren
  • reumanodules
  • amyloïdose

  => enkel bij auto-antistoffen positieve patiënten
 35. ter hoogte van het gewricht zijn er histologisch grote verschillen tussen SpA en RA. welke?
  • SpA is een echte botpathologie: osteïtis en effusie
  • RA begint met synovitis en effusie
 36. waarom is het voordelig om RA zo vroeg mogelijk te behandelen?
  75% van de ziekteprogressie vindt plaats in de eerste vijf jaar
 37. welke invloed heeft het verouderingsproces op het kraakbeen?
  • verminderde productie van ECM: kwalitatief en kwantitatief
  • minder GAG's
  • KB houdt water minder goed vast => verandering in de visco-elastische eigenschappen
  • aantal chondrocyten neemt af
 38. erosies bij PsA en OA verschillen: hoe?
  • PsA: erosies zijn marginaal gelegen
  • OA centrale erosie
 39. wat zijn risicofactoren van OA?
  • leeftijd
  • BMI
  • (epi)genetica
  • fysieke activiteit
  • lokale mechanische factoren
  • geslachtshormonen
  • BMD (bone-mineral-density)
  • ethniciteit: afro-amerikanen>kaukasus
 40. artrose van het CMC gewricht. waaraan denk je?
  secundaire oorzaak: hemochromatose
Author:
kensmet
ID:
255218
Card Set:
Reumatologie
Updated:
2014-01-22 13:41:56
Tags:
Reumato
Folders:

Description:
reumato
Show Answers: