KK CN Nyuumonshu 9-7.txt

Card Set Information

Author:
Ichiro
ID:
255355
Filename:
KK CN Nyuumonshu 9-7.txt
Updated:
2014-01-06 10:55:35
Tags:
KK CN Nyuumonshu
Folders:
KK CN Nyuumonshu 9-7
Description:
KK CN Nyuumonshu 9-7
Show Answers:

 1. 刮风
  GUAFENG, 風が吹く
 2. 下雨
  Xiayu, 雨が降る
 3. 结婚
  jiEHUN, 結婚をする
 4. 帮助
  BANGZhu, 手伝う
 5. 回信
  huIXin, 返事を出す
 6. 回家
  huIJIA, 帰宅する
 7. 愿意
  Yuanyi, 願う
 8. 好像
  haoXiang, のようだ