Neurochirurgie

The flashcards below were created by user kensmet on FreezingBlue Flashcards.

 1. met wat hangt de prognose van een hoofdtrauma samen?
  met de leeftijd, hoe jonger hoe beter het herstel
 2. diffuus axonale schade is typische een oorzaak van?
  • - onverklaard bewustzijnsverlies
  • => andere symptomen zijn afwezig
 3. commotio=?
  • bewustzijnsverlies door NIET-penetrerend craniocerebraal trauma
  • (retrograde amnesie, post-commotio hoofdpijn en verwardheid)
 4. waarom is het nuttig patiënten die een commotio ondergingen toch gedurende 24 uur te obserververen?
  - ook na een commotio kan een Arterie gesprongen zijn en op die manier leiden tot een extraduraal hematoom dat ook tot coma en dood kan leiden
 5. bij een extraduraal hematoom zien we een typisch klinisch verloop
  • - bewustzijnsverlies na de commotio
  • - ontwaken
  • - suf worden
  • - terug bewustzijnsverlies

  = intervallum lucidum => nog drie uur tot de dood!!
 6. subduraal en extramuraal hematoom hebben een verschillende vorm? hoe kun je dit verklaren en welk gevolg heeft dit voor de kliniek?
  • - subduraal: enkel convex langs de schedel, langs de hersenen is er minder weerstand en dringt het in de fissuren
  • - extramuraal is biconvex: meer weerstand
  • => subduraal is sneller evolutief = urgentie!!
 7. wat wordt verstaan onder het second impact syndroom?
  • - na een initieel hoofdtrauma bevinden de hersenen zich in een hypermetabole toestand
  • = zijn daardoor kwetsbaar en een tweede trauma leidt in 50-100% van de gevallen tot de dood
 8. wanneer vereist een schedelfractuur verdere therapie?
  • - communitief
  • - indeukingsfractuur
  • - liquorverlies
 9. wat is je beleid bij een verhoogde ICP?
  • - ventilatie: matige hyperventilatie zodat PcO2 daalt en bijkomstig de hersendoorbloeding
  • - sedatie in de functie van het verlagen van het hersenmetabolisme en de nood aan perfusie (ifv verhoogde ICP)
  • - liquor drainnage en diuretica
  • - hemi-craniëctomie (wegname schedeldak: bewaren in diepvries of onder de buikhuid)
 10. welke onderzoeken doe je na een fractuur van de cervicale wervelzuil en waarom?
  • - doppler
  • - opzoeken trauma van de A. Vertebralis kan aanleiding geven tot een intima dissectie vorming van een thrombus en wegschieten van een embool richting de A. Basilaris en hersenstam
 11. wannneer zal je bij een kind beslissen tot CT na een hoofdtrauma?
  • - gespannen fontanel 
  • - diastase van een schedelsuturen
 12. wat is een mogelijke oorzaak van een spontane hersenbloeding?
  van wat hangt je verdere beleid af?
  • - het onnodig verderzetten van een anti-coagulatie therapie
  • - van de plaats van optreden
  • => cerebrum: afwachtend beleid (HK bij progressie)
  • => cerebellum: steeds HK
 13. een patiënt met chronische hoofdpijn komt je vertellen dat zijn hoofdpijn plots enorm verslechterd is. toen de pltse verergering optrad viel hij even flauw maar kwam daarna terug bij, de hoofdpijn was echter niet verdwenen. waar denk je aan? wat is de voornaamste oorzaak van dit ziektebeeld?
  • - subarachnoïdale bloeding
  • - aneurysma
 14. in de behandeling van aneurysmata was er veel hoop op de 'coils' , wat zijn hiervan de voor en nadelen en welke kritiek kregen zij te verduren?
  • - voordelen: te plaatsen op moeilijk door HK bereikbare plaatsen, of bij mensen met een zeer uitgebreide SAB
  • - nadelen: verhoogt anesthesierisico, hogere kans op verdere bloeding op lange termijn
  • - kritiek op de methodologie: goede resultaten van coils waren verkregen door pt te verwijzen naar ervaren coilers en slechte clippers
 15. wanneer zal men overgaan tot operatie van een discushernia?
  • - (onvoldoende of niet reagerend op therapie
  • - paresen of gevoelsstoornissen in overeenstemming met gecomprimeerde zenuwwortel => bevestigen via CT/ MRI/ EMG en klniek
  • - URGENTIE: cauda equina syndroom
 16. hoe verklaar je de recidieven na een lumbale discectomie?
  • - is enkel een symptomatische therapie
  • => causaal lijden (degeneratief discuslijden is nog steeds aanwezig)
 17. wanneer zal je een cervicale discushernia toch via een posterieure toegangsweg kunnen behandelen?
  wanneer hij zeer lateraal is gelegen
 18. R/ spondylolisthesis?
  • - anterieure lumbale intercorporele fixatie (plaat met schroeven ventraal aan corpus)
  • - + pedikelschroeffixatie (schroeven doorheen pedikel in corpus, posterieur verbinden met staven boven en onder instabiele wervel)
 19. waarom kan je een osteoporotische indeukingsfractuur niet behandelen met pedikelschroeven? 
  wat is wel een mogelijkheid?
  • - de schroeven hebben geen houvast, je kan de schroef er zo uittrekken
  • => opkrikken dmv katheter en inspuiten van botcement = herstel van de vorm
 20. waarom is een biopsie noodzakelijk bij primaire hersentumoren?
  - beeldvorming is soms niet beslissend en soms enigzins misleiden.
 21. multipele metastasen kunnen nog behandeld worden, maximaal hoeveel en welke R/ mogelijkheden?
  • - < of = 3
  • - resectie + radiotherapie
  • - radiochirurgie (via stereotactische navigatie) + RT
 22. welke voorwaarden zijn verbonden aan het afnemen van een hersenbiopsie?
  • - beeldvorming laat niet toe te onderscheiden tussen twee of meer DD's
  • - DD's leiden tot verschillende therapeutische beleidsopties
  • - sufficiënte stolling
  • - pt moet kunnen instemmen
 23. een meningeoom is in se een goedaardige tumor, toch kan zijn localisatie de zaak bemoeilijken? 2 voorbeelden
  • - ala sphenoïdalis: vergroeien met NII en A. carotis (haalt na tijd zijn vasc uit de carotis) => partiële resectie en RT
  • - fossa olfactoria: vnl oudere mensen, bescheiden symptomatologie => wordt geweten aan veroudering dus late diagnose: zeer volumineus gezwel tegen dan!
 24. welke hulpmiddelen heeft de chirurg tot zijn gebruik?
  • - stereotactische navigatie: via frame
  • - neuronavigatie: pre-operatie ijken van een computer na afname MR => operatie simuleren
  • - intra-operatief neuro-monitoring: adhv EP's: vroegtijdige waarschuwing bij schade aan essentiële banen
  • - fluorescentie gliomen <5-ALA: meer complete resectie waarna RT of CT (temozolomide)
 25. welke therapeutische opties ken je om een obstructie van de liquorwegen te behandelen?
  • - shunt: complicaties!
  • - 3e ventriculocysternostomie: shunt tss bodem 3e ventrikel en dak 4e (geen vreemd materiaal dus geen infectie)
Author:
kensmet
ID:
255390
Card Set:
Neurochirurgie
Updated:
2014-01-07 11:59:56
Tags:
Nchir
Folders:

Description:
neurochirurgie
Show Answers: