נרדפות

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. שַי
  מָתַנָה
 2. שטיח
  מרבד
 3. ירח
  לבנה
 4. שמש
  חמה
 5. מכונית
  אוטו
 6. שמיים
  רקיע

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
255550
Filename:
נרדפות
Updated:
2014-01-08 08:15:09
Tags:
עברית
Folders:
1111
Description:
כטאודכיע
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview