נרדפות

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. שַי
  מָתַנָה
 2. שטיח
  מרבד
 3. ירח
  לבנה
 4. שמש
  חמה
 5. מכונית
  אוטו
 6. שמייםImage Upload
  רקיע
Author:
Anonymous
ID:
255550
Card Set:
נרדפות
Updated:
2014-01-08 08:15:09
Tags:
עברית
Folders:
1111
Description:
כטאודכיע
Show Answers: